เวียดนามมีส่วนร่วมในฟอรั่มพหุภาคีต่อไป

(VOVWORLD) - การหารือระดับสูงของการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่ 73 จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 25 กันยายนถึงวันที่ 1 ตุลาคม ณ นครนิวยอรค์ ประเทศสหรัฐ โดยนายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุกนำคณะผู้แทนระดับสูงเวียดนามเข้าร่วมการประชุมนี้ ซึ่งเป็นการยืนยันถึงแนวทางการต่างประเทศที่เสมอต้นเสมอปลายของเวียดนาม คือเอกราช พึ่งพาตนเอง สันติภาพ ร่วมมือและพัฒนา มีความสัมพันธ์ด้านการต่างประเทศหลายรูปแบบหลายฝ่าย เป็นฝ่ายรุกและมีความกระตือรือร้นในการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกและส่งเสริมบทบาทของเวียดนามในกลไกความร่วมมือพหุภาคี
เวียดนามมีส่วนร่วมในฟอรั่มพหุภาคีต่อไป - ảnh 1นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก (VGP)

หัวข้อหารือของปีนี้คือ “ทำให้สหประชาชาติมีความผูกพันกับทุกคนมากขึ้น: การนำโลกและแบ่งเบาความรับผิดชอบเพื่อสังคมที่มีสันติภาพ ความยุติธรรมและความยั่งยืน”

การหารือระดับสูงคือโอกาสเพื่อให้บรรดาผู้นำโลกมารวมตัวกันในการประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาระดับโลก โดยเฉพาะย้ำถึงบทบาทสำคัญของสหประชาชาติในการรับมือกับความท้าทายในโลก โดยเฉพาะสถานการณ์ในปีที่แล้วที่การปะทะกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งทำให้ความตึงเครียด ความไร้เสถียรภาพและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมีความเลวร้ายมากขึ้น

เวียดนามย้ำถึงสาส์นผลักดันความสัมพันธ์หุ้นส่วนในโลก

ในการเข้าร่วมการประชุม นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก จะกล่าวปราศรัยย้ำถึงสาส์นของเวียดนาม นั่นคือผลักดันความเป็นหุ้นส่วนในโลก เพื่อโลกที่สันติภาพ ยุติธรรมและพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่ประชาชนทุกคน  โดยให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายสากล ป้องกันและแก้ไขการพิพาทด้วยสันติวิธี ไม่ใช้หรือข่มขู่ที่จะใช้ความรุนแรง เวียดนามยังย้ำถึงความจำเป็นที่ต้องผลักดันลัทธิพหุภาคี ผลักดันความสัมพันธ์หุ้นส่วนในโลก แบ่งเบาความรับผิดชอบ ย้ำถึงความสำคัญของการปฏิรูปเพื่อให้สหประชาชาติมีความเข้มแข็ง มีประชาธิปไตยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งค้ำประกันแหล่งพลังที่สมบูรณ์ให้แก่กิจกรรมต่างๆของสหประชาชาติ โดยเฉพาะการช่วยเหลือประเทศที่กำลังพัฒนา

การเข้าร่วมการประชุมสำคัญนี้ของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้ยืนยันอีกครั้งถึงแนวทางการต่างประเทศที่เสมอต้นเสมอปลายของเวียดนาม นั่นคือเอกราช พึ่งพาตนเอง สันติภาพ ร่วมมือและพัฒนา มีความสัมพันธ์ด้านการต่างประเทศหลายรูปแบบหลายฝ่าย เป็นฝ่ายรุกและมีความกระตือรือร้นในการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก และส่งเสริมบทบาทของเวียดนามในกลไกความร่วมมือพหุภาคี

ความร่วมมือเวียดนาม-สหประชาชาติคือตัวอย่างดีเด่น

เวียดนามเข้าเป็นสมาชิกของสหประชาชาติเมื่อวันที่ 20 กันยายนปี 1977 ในตลอด 41 ปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ของเวียดนามกับสหประชาชาตินับวันพัฒนาและได้รับการประเมินว่า เป็นตัวอย่างดีเด่นของความร่วมมือพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกของสหประชาชาติ ตลอดจนบทบาทของสหประชาชาติในการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและมนุษยธรรม นาย ห่า กิม หงอก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ยืนยันว่า “นับตั้งแต่เป็นสมาชิกของสหประชาชาติ เวียดนามกำหนดว่า ความสัมพันธ์กับสหประชาชาติคือหนึ่งในเนื้อหาหลักของนโยบายการต่างประเทศ พยายามอย่างสุดความสามารถ เพื่อมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมของสหประชาชาติ เป็นสมาชิกที่กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ สนับสนุนเป้าหมายและหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ และบทบาทเป็นศูนย์กลางของสหประชาชาติในการธำรงสันติภาพ ความมั่นคงระหว่างประเทศ ผลักดันความร่วมมือพัฒนาและแก้ไขปัญหาระดับโลก”

เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ในการประชุมของกลุ่มเอเชีย แปซิฟิก ณ สหประชาชาติ ประเทศต่างๆได้เห็นพ้องอนุมัติการเสนอชื่อเวียดนามเป็นผู้ลงสมัครเพียงหนึ่งเดียวของกลุ่มในการชิงตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี 2020-2021 ในการลงคะแนนในเดือนมิถุนายนปี 2019 ซึ่งถ้าได้รับการคัดเลือก นี่จะเป็นครั้งที่ 2 ที่เวียดนามเข้าเป็นสมาชิกขององค์การที่สำคัญที่สุดของสหประชาชาติเกี่ยวกับสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ นอกจากนั้น เวียดนามก็เป็นสมาชิกที่เดินหน้าในข้อคิดริเริ่มเอกภาพในการปฏิบัติ 1 สหประชาชาติคือบ้านร่วม ที่ได้รับการแปรให้เป็นรูปธรรมผ่านการก่อสร้างบ้านสีเขียวของสหประชาชาติ ณ กรุงฮานอย จนถึงขณะนี้ เวียดนามและสหประชาชาติได้ลงนามแผนการยุทธศาสตร์ใหม่ในช่วงปี 2017-2021 ระหว่างรัฐบาลเวียดนามกับสำนักงาน 18 แห่งของสหประชาชาติ ซึ่งเป็นนิมิตหมายสำคัญที่ย้ำถึงคำมั่นที่เข้มแข็งของสหประชาชาติและรัฐบาลเวียดนามในโครงการปฏิบัติงานแห่งชาติเกี่ยวกับการปฏิบัติระเบียบวาระการประชุมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจนถึงปี 2030 นาย ห่ากิมหงอก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้เผยว่า “การปฏิบัติงานของเวียดนาม ณ สหประชาชาติแสดงให้เห็นถึงนโยบายการต่างประเทศที่เสมอต้นเสมอปลายของเวียดนามคือเอกราช พึ่งพาตนเอง เพื่อสันติภาพ ความร่วมมือและการพัฒนา มีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลายรูปแบบหลายฝ่าย เป็นเพื่อน และหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือของประเทศต่างๆ ผ่านสหประชาชาติ เวียดนามมีโอกาสไปสู่โลกและนำโลกมาสู่เวียดนาม”

ในสภาวการณ์ดังกล่าว นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุกได้นำคณะผู้แทนระดับสูงเวียดนามเข้าร่วมการหารือระดับสูงของการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่ 73 อันเป็นการยืนยันถึงนโยบายการต่างประเทศที่เสมอต้นเสมอปลายของเวียดนาม เป็นฝ่ายรุกมีส่วนร่วมต่อความพยายามส่งเสริมให้สหประชาชาติมีบทบาทเป็นกลไกพหุภาคีระดับโลกที่มีความยุติธรรม มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความปรารถนาของมนุษยชาติ. 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด