เวียดนามยืนยันร่วมกันสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนที่สามัคคีและพึ่งพาตนเอง

(VOVWORLD) -วันที่ 8 สิงหาคม อาเซียนฉลองครบรอบ 50 ปีการก่อตั้ง ผลสำเร็จที่ได้บรรลุในครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาได้ช่วยให้อาเซียนกลายเป็นภูมิภาคที่พัฒนาอย่างคล่องตัวและมีอิทธิพลมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก 
เวียดนามยืนยันร่วมกันสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนที่สามัคคีและพึ่งพาตนเอง - ảnh 1นายกรัฐมนตรีเวียดนามเหงียนซวนฟุ๊ก (Photo VNplus) 

ในตลอด 22 ปีที่เข้าเป็นสมาชิกของอาเซียน เวียดนามได้มีส่วนร่วมต่อผลสำเร็จของอาเซียน ช่วยให้อาเซียนกลายเป็นประชาคมที่เชื่อมโยงในปี 2015 และจะประสบความสำเร็จที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้นในอนาคต ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีเวียดนามเหงียนซวนฟุ๊กได้ส่งสาส์นที่สำคัญของเวียดนามถึงอาเซียน

ภูมิใจเกี่ยวกับชายคาอาเซียน – ความสำเร็จของรูปแบบการเชื่อมโยงในภูมิภาค

นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กได้เริ่มบทปราศรัยด้วยการย้ำถึงการฝ่าฟันความผันผวนของประวัติศาสตร์ด้วยความคาดหวังในเบื้องต้น อาเซียนได้ทำให้ประเทศในภูมิภาคนี้เปลี่ยนจากการเผชิญหน้ามาเป็นคู่สนทนา จากความสงสัยมาเป็นความร่วมมือ จากความแตกแยกมาเป็นความสามัคคีโดยจุดสูงสุดคือการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียน “ปัจจุบัน อาเซียนที่สันติภาพ มั่นคง เสถียรภาพและพัฒนาคือจุดเด่นบนแผนที่โลกที่เต็มไปด้วยความผันผวน ประชาคมอาเซียนกำลังมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลกโดยมีจีดีพีอยู่ที่เกือบ 3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ อาเซียนยังมีความหลากหลายด้านวัฒนธรรม มีเอกลักษณ์และมีความสามัคคีระหว่างประชาชาติ ที่อยู่ร่วมกันในบรรยากาศแห่งสันติภาพ คุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมของประชาชนนับวันได้รับการยกระดับให้ดีขึ้น” 

นายกรัฐมนตรีเวียดนามยังย้ำว่า สำหรับความสัมพันธ์กับประเทศนอกกลุ่ม รวมทั้งบรรดาประเทศมหาอำนาจในทั่วโลก อาเซียนก็เป็นฝ่ายรุกในการสนทนาและความร่วมมือ เป็นแกนหลักในกลไกระดับภูมิภาค อาเซียนธำรงบทบาทการเดินหน้าเพื่อหารืออย่างมีความคิดสร้างสรรค์กับหุ้นส่วนในทุกปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การต่อต้านการก่อการร้าย สันติภาพและเสถียรภาพในทะเลตะวันออก เป็นต้น เพื่อยกระดับสถานะของอาเซียนและแต่ละประเทศสมาชิกให้สูงขึ้นบนเวทีโลก

เวียดนามให้คำมั่นร่วมมือกับอาเซียนสร้างสรรค์ประชาคมที่สามัคคีและพึ่งพาตนเอง

นับตั้งแต่ที่เข้าเป็นสมาชิกของอาเซียนเมื่อปี 1995 เวียดนามภูมิใจที่ได้เคียงบ่าเคียงไหล่กับบรรดาประเทศสมาชิกเพื่อมีส่วนร่วมต่อชายคาอาเซียนให้พัฒนาดังปัจจุบัน นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กได้ยืนยันว่า ผ่านกาลเวลา 2 ทศวรรษ เวียดนามได้สร้างนิมิตรหมายที่เข้มแข็งในอาเซียนพร้อมกับการเจริญเติบโตและเข้มแข็งของอาเซียน ศตวรรษที่ 21 เปิดทั้งโอกาสและความท้าทายให้แก่อาเซียนในการปฏิบัติวิสัยทัศน์อาเซียน 2025 คือมุ่งสู่ “ประชาคมอาเซียนที่ปฏิบัติตามกฎหมาย มุ่งสู่ประชาชนและถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ดังนั้น อาเซียนได้ปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงใหม่และการปรับปรุงอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะธำรงเจตนารมณ์แห่งความสามัคคีที่ได้รับการเสริมสร้างในครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ในฐานะประเทศสมาชิกที่เข้มแข็งและมีความรับผิดชอบของอาเซียน เวียดนามได้เสนอความคิดสร้างสรรค์ต่างๆเพื่อผลักดันการพัฒนาของอาเซียน นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กยืนยันว่า “เวียดนามให้คำมั่นว่า จะร่วมมือกับทุกประเทศสมาชิกตั้งใจสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนที่สามัคคี พึ่งพาตนเอง ส่งเสริมการค้าและการลงทุนภายในกลุ่ม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ลดช่องว่างการพัฒนา มีความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสนับสนุนประชาชน ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ปกป้องสวัสดิการสังคมและปลูกฝังจิตสำนึกความภูมิใจเกี่ยวกับประชาคม สร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนบนกฎระเบียบ โดยเฉพาะกฎหมายและหลักการขั้นพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ยกระดับความร่วมมือกับหุ้นส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ ธำรงบทบาทการเป็นแกนหลักในภูมิภาค มีจุดยืนร่วมกันเกี่ยวกับปัญหาระดับภูมิภาคและโลก”

ท่ามกลางบรรยากาศการต้อนรับช่วงเวลา “ทอง” แห่งการฉลองครบรอบ 50 ปีการจัดตั้งกลุ่มอาเซียน นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กได้ส่งคำอวยพรถึงประเทศสมาชิกและพลเมืองของประชาคมอาเซียน โดยแสดงความเชื่อมั่นว่า จากความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ ความตั้งใจและความรู้ร่วมกัน อาเซียนจะก้าวรุดหน้าไปบนเส้นทางแห่งการสร้างสรรค์ประชาคมที่สามัคคีและนับวันพัฒนายิ่งขึ้นเพื่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรือง.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด