เวียดนามยืนหยัดปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์อันชอบธรรมในทะเลตะวันออก

(VOVworld)-เวียดนามยืนหยัดปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์อันชอบธรรมในทะเลตะวันออก คือสาส์นที่นายกฯเหงวียนเตินหยุงได้แถลงในช่วงปีใหม่2016 ซึ่งนายกฯเวียดนามได้ยืนยันว่าในฐานะเป็นสมาชิกที่เข้มแข้งและมีความรับผิดชอบสูงของอาเซียน เวียดนามจะทำอย่างสุดความสามารถเพื่อร่วมกับประเทศต่างๆในภูมิภาคร่วมธำรงเสริมสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคโดยเฉพาะในทะเลตะวันออก


(VOVworld)-เวียดนามยืนหยัดปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์อันชอบธรรมในทะเลตะวันออก คือสาส์นที่นายกฯเหงวียนเตินหยุงได้แถลงในช่วงปีใหม่2016 ซึ่งนายกฯเวียดนามได้ยืนยันว่าในฐานะเป็นสมาชิกที่เข้มแข้งและมีความรับผิดชอบสูงของอาเซียน เวียดนามจะทำอย่างสุดความสามารถเพื่อร่วมกับประเทศต่างๆในภูมิภาคร่วมธำรงเสริมสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคโดยเฉพาะในทะเลตะวันออก

เวียดนามยืนหยัดปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์อันชอบธรรมในทะเลตะวันออก - ảnh 1
ปลัดสำนักรัฐบาลญี่ปุ่นYoshihide Suga แถลงข่าวตำหนิจีนทดลองการบินที่ีเกาะเทียมที่จีนก่อสร้างผิดกฎหมายในทะเลตะวันออก(Bloomberg)

ความมั่นคงในทะเลตะวันออกในช่วงต้นปี2016ต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่หลังจากที่จีนได้ส่งเครื่องบินลงจอดที่สนามบินที่ก่อสร้างอย่างผิดกฎหมายบนเกาะหินจื๋อเถิบในหมู่เกาะเจื่องซาหรือสเปรตลี่ของเวียดนามรวมสองครั้งในช่วงไม่กี่วันต้นปี ซึ่งได้สร้างกระแสคัดค้านที่เข้มแข็งจากทั้งเวียดนามและจากประชามติเนื่องจากท่าทีใหม่ล่าสุดนี้ของจีนบวกกับกิจกรรมการปรับปรุงก่อสร้างเกาะเทียมในทะเลตะวันออกในเวลาที่ผ่านมาได้ทำให้บรรยากาศในภูมิภาคมีความตึงเครียดมากขึ้น

ปี2015 คลื่นใต้ทะเลตะวันออกยังคงผันผวน

สถานการณ์ของทะเลตะวันออกปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงโดยพื้นฐานเนื่องจากจีนผลักดันกิจกรรมการก่อสร้างเกาะเทียมในขอบเขตกว้างใหญ่จนทำให้ประชามติระหว่างประเทศต้องแสดงท่าทีที่เข้มแข้ง ในการกล่าวปราศรัยต่อที่สัมมนาระหว่างประเทศว่าด้วยปัญหาทะเลตะวันออกที่จัดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน ณ นครหวุงเต่า เอกอัครราชทูต ดั๋งดิ่งกวี๊ ผู้อำนวยการสถาบันการทูตกล่าวว่า“โดยรวมแล้วในปีที่ผ่านมา สถานการณ์ทะเลตะวันออกถือว่ามีเสถียรภาพ แม้จะไม่มีมรสุมที่รุนแรงแต่คลื่นใต้น้ำยังคงผันผวน ซึ่งประชาคมระหว่างประเทศทั้งในภูมิภาคและโลกนับวันให้ความสนใจต่อทะเลตะวันออกมากขึ้นเพราะเขตนี้ยังแฝงไว้ซึ่งปัญหาที่ซับซ้อนและถ้าหากฝ่ายต่างๆไม่มีความอดดลั้นและให้ความเคารพต่อหลักการณ์พื้นฐานของกฎหมายสากลบวกกับความพยายามด้วยความรับผิดชอบสูงของนานาชาติการปะทะก็อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ”

ปี2015ก็เป็นปีที่ประเทศต่างๆใช้ความพยายามเป็นอย่างสูงเพื่อป้องกันการปะทะและผลักดันความร่วมมือ  ซึ่งที่น่าสนใจคือนับเป็นครั้งแรกภายหลังต้องเจรจากันมา9ปี จีนและอาเซียนได้บรรลุความตกลงเกี่ยวกับหลักการณ์ปฏิบัติแถลงการณ์ว่าด้วยการปฏิบัติของทุกฝ่ายในทะเลตะวันออกหรือดีโอซี ส่วนประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพิพาทโดยเฉพาะจีน เวียดนามและฟิลิปปีนส์ก็ได้ผลักดันความพยายามทางการทูต ในขณะที่ ณ ฟอรั่มและการประชุมอย่างเป็นทางการของอาเซียนและระหว่างอาเซียนกับหุ้นส่วนต่างๆ ปัญหาทะเลตะวันออกและการธำรงสันติภาพ เสถียรภาพและการพัฒนาในเขตนี้ก็ได้กลายเป็นหัวข้อที่สำคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นหารือในเชิงสร้างสรรค์  นอกจากนี้ยังมีการหารือเกี่ยวกับกลไกความร่วมมือใหม่ในทะเลตะวันออกระหว่างกองทัพ ทหารเรือและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นๆของประเทศอาเซียนและระหว่างอาเซียนกับหุ้นส่วน ทั้งนี้ปัญหาทะเลตะวันออกที่เคยถูกมองว่าเป็นเรื่องที่อ่อนไหวก็ได้ถูกหยิบยกขึ้นหารืออย่างเปิดเผยและโปร่งใสบนเจตนารมณ์แห่งการเคารพกฎหมายเพื่อผลประโยชน์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและผลประโยชน์ของทั้งประชาคมระหว่างประเทศ

เวียดนามยืนหยัดปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์อันชอบธรรมในทะเลตะวันออก - ảnh 2
นายกฯเหงวียนเตินหยุงได้ย้ำถึงจุดยืนของเวียดนามต่อบรรดานักการทูตและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ

เวียดนามยืนหยัดปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์อันชอบธรรมในทะเลตะวันออก

จากความท้าทายต่างๆที่คุกคามอธิปไตยแห่งชาติ เวียดนามยืนยันจุดยืนที่เข้มแข็งคือ : ยืนหยัดปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์อันชอบธรรมของตน รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาการพิพาทและความขัดแย้งอย่างสันติบนพื้นฐานของหลักการณ์ต่างๆของกฎหมาย กฎบัตรสหประชาชาติ อนุสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี1982 คัดค้านการใช้ความรุนแรงหรือข่มขู่ที่จะใช้ความรุนแรง คัดค้านปฏิบัติการเพียงฝ่ายเดียวรวมทั้งปฏิบัติการทางทหารที่มุ่งปรับเปลี่ยนสภาพเดิมและคุกคามความมั่นคง ความปลอดภัยในการเดินเรือและการบินในทะเล ละเมิดกฎหมายสากล เพิ่มความตึงเครียดและส่งผลกระทบต่อความไว้วางใจและส่งผลเสียต่อสันติภาพ ความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาค

นายกฯเหงวียนเตินหยุงได้ย้ำถึงจุดยืนดังกล่าวของเวียดนามต่อบรรดานักการทูตและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศที่เข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองการจัดตั้งประชาคมอาเซียนและต้อนรับปีใหม่2016“เวียดนามจะทำอย่างสุดความสามารถเพื่อร่วมกับประเทศต่างๆในภูมิภาคในการธำรงเสริมสร้างสันติภาพ เสถียรภาพในภูมิภาคและในทะเลตะวันออก พร้อมทั้งเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพแถลงการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติของทุกฝ่ายในทะเลตะวันออกและหารืออย่างจริงจังเพื่ออนุมัติร่างระเบียบการปฏิบัติต่อกันในทะเลตะวันออกหรือซีโอซี เวียดนามขอขอบคุณและเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศแสดงท่าทีที่เข้มแข็งเพื่อสนับสนุนเวียดนามและอาเซียนเพื่อสันติภาพ เสถียรภาพและให้ความเคารพต่อกฎหมายสากลในภูมิภาคและโลก”

บนเจตนารมณ์และพลังที่เข้มแข็งแห่งอาเซียนและวิสัยทัศน์2025 มั่นใจว่าอาเซียนจะสามารถสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและพลังขับเคลื่อนที่เข้มแข็งให้แก่การพัฒนาของประชาคมรวมทั้งการธำรงบรรยากาศแห่งสันติภาพ เสถียรภาพในทะเลตะวันออก ภูมิภาคอาเซียนที่สันติภาพ เสถียรภาพและเจริญรุ่งเรืองคือความปรารถนาของทุกประเทศอาเซียนรวมทั้งเวียดนามและแน่นอนว่าเวียดนามจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อเป้าหมายนี้.


ความมั่นคงในทะเลตะวันออกในช่วงต้นปี2016ต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่หลังจากที่จีนได้ส่งเครื่องบินลงจอดที่สนามบินที่ก่อสร้างอย่างผิดกฎหมายบนเกาะหินจื๋อเถิบในหมู่เกาะเจื่องซาหรือสเปรตลี่ของเวียดนามรวมสองครั้งในช่วงไม่กี่วันต้นปี ซึ่งได้สร้างกระแสคัดค้านที่เข้มแข็งจากทั้งเวียดนามและจากประชามติเนื่องจากท่าทีใหม่ล่าสุดนี้ของจีนบวกกับกิจกรรมการปรับปรุงก่อสร้างเกาะเทียมในทะเลตะวันออกในเวลาที่ผ่านมาได้ทำให้บรรยากาศในภูมิภาคมีความตึงเครียดมากขึ้น

ความมั่นคงในทะเลตะวันออกในช่วงต้นปี2016ต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่หลังจากที่จีนได้ส่งเครื่องบินลงจอดที่สนามบินที่ก่อสร้างอย่างผิดกฎหมายบนเกาะหินจื๋อเถิบในหมู่เกาะเจื่องซาหรือสเปรตลี่ของเวียดนามรวมสองครั้งในช่วงไม่กี่วันต้นปี ซึ่งได้สร้างกระแสคัดค้านที่เข้มแข็งจากทั้งเวียดนามและจากประชามติเนื่องจากท่าทีใหม่ล่าสุดนี้ของจีนบวกกับกิจกรรมการปรับปรุงก่อสร้างเกาะเทียมในทะเลตะวันออกในเวลาที่ผ่านมาได้ทำให้บรรยากาศในภูมิภาคมีความตึงเครียดมากขึ้น
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด