เวียดนามส่งเสริมความร่วมมือในACMECSและCLMV

(VOVWORLD) -นาย เหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนามจะเข้าร่วมการประชุมระดับสูงยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี –เจ้าพระยา-แม่โขงหรือACMECSครั้งที่8และการประชุมระดับสูงความร่วมมือกัมพูชา-ลาว-เมียนมาร์-เวียดนามหรือCLMVครั้งที่9 ณ กรุงเทพฯในระหว่างวันที่15-16มิถุนายน  จากการเป็น2กลไกความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ การประชุมACMECS8และCLMV9 เป็นโอกาสเพื่อให้ประเทศต่างๆผลักดันการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็นโอกาสเพื่อให้เวียดนามยืนยันนโยบายที่เสมอต้นเสมอปลายที่ให้ความสำคัญต่อความร่วมมือCLMVและACMECSเพื่อมุ่งสู่สันติภาพ เสถียรภาพ การพัฒนาอย่างยั่งยืนและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค

เวียดนามส่งเสริมความร่วมมือในACMECSและCLMV - ảnh 1นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกกล่าวปราศรัยในการประชุมอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงขยายวง 

กลไกความร่วมมือACMECSและCLMVได้รับการจัดตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2003  ซึ่งการจัดตั้งกลไกความร่วมมือACMECSก็เพื่อเป้าหมายขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือทวิภาคีเพื่อใช้ประโยชน์และส่งเสริมจุดแข็งระหว่างเขตและประเทศสมาชิกต่างๆ ยกระดับทักษะความสามารถในการแข่งขันและลดช่องว่างการพัฒนา  ส่วนกลไกความร่วมมือCLMVช่วยผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคมของประเทศสมาชิก ลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศCLMVกับประเทศอาเซียนอื่นๆ

ภายหลัง15ปีแห่งการสร้างสรรค์และพัฒนา ความร่วมมือCLMVและACMECSได้บรรลุผลงานที่สำคัญต่างๆ มีส่วนร่วมผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแต่ละประเทศ กระบวนการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียน เสริมสร้างความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อนบ้านที่ดี สันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค

โอกาสส่งเสริมการเชื่อมโยงในภูมิภาค

  ในเวลาที่ผ่านมา ประเทศต่างๆในเขตลุ่มแม่น้ำโขงได้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญของเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และได้รับการประเมินว่า เป็นหนึ่งในเขตที่คล่องตัวและมีการอัตราการขยายตัวสูงที่สุดในโลก  ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและความพยายามของ5ประเทศในภูมิภาคเป็นผลความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่และความร่วมมือกับหุ้นส่วนพัฒนาและนักอุปถัมภ์ระหว่างประเทศ

ปัจจุบัน ภูมิภาคกำลังมีโอกาสการพัฒนาที่สะดวก ดังนั้น การประชุมCLMVและACMECSครั้งนี้เป็นโอกาสเพื่อให้ฝ่ายต่างๆหารือเกี่ยวกับบรรยากาศการพัฒนาใหม่และเห็นพ้องเกี่ยวกับเนื้อหาและมาตรการความร่วมมือเพื่อสร้างสรรค์เขตเศรษฐกิจที่คล่องตัว พัฒนาอย่างยั่งยืนและเจริญรุ่งเรือง ในการกล่าวปราศรัยในการประชุมอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงขยายวงที่มีขึ้นเมื่อต้นปีนี้ สมเด็จ ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ย้ำว่า “พวกเราต้องเชื่อมโยงด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคมผ่านข้อตกลงเกี่ยวกับการพัฒนาคมนาคม การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจตามแนวชายแดนเพื่อมีส่วนร่วมเพิ่มความหลากหลายให้แก่กิจกรรมทางเศรษฐกิจ  ผมเห็นว่า ประเทศสมาชิกยังมีศักยภาพการพัฒนามากมาย ในเวลาที่จะถึง พวกเราต้องเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยี ค้ำประกันการเคลื่อนย้ายแรงงาน การค้าและการลงทุนที่สะดวกมากขึ้น”

เวียดนามส่งเสริมความร่วมมือในACMECSและCLMV - ảnh 2นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีเวียดนาม เหงวียนซวนฟุกและนายกรัฐมนตรีลาว  ทองลุน สีสุลิด  

  ผลักดันความร่วมมือเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

  จากการเป็นประเทศสมาชิกที่มีความรับผิดชอบ ในเวลาที่ผ่านมา เวียดนามได้มีส่วนร่วมที่สำคัญในความร่วมมือCLMVและACMECS  จากบทบาทการเป็นประตูทางทิศตะวันออกของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  เวียดนามมีบทบาทสำคัญในแนวเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกและแนวเศรษฐกิจทางทิศใต้  เวียดนามเป็นฝ่ายรุกในการเสนอข้อคิดริเริ่มใหม่ มีส่วนร่วมจัดทำเอกสารที่สำคัญ  ผลักดันความคิดริเริ่มต่างๆ ให้ความช่วยเหลือการพัฒนาของประเทศสมาชิก รวมทั้ง การพัฒนาแหล่งบุคลากรและการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ในการกล่าวปราศรัยในการประชุมอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงขยายวงที่มีขึ้นเมื่อต้นปีนี้ นายกรัฐมนตรีเวียดนาม เหงวียนซวนฟุก ได้เสนอว่า “พวกเราต้องปฏิบัติ3เสาหลักที่สำคัญ 1คือ ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ ความกลมกลืนระหว่างรัฐ ประชาชนและสถานประกอบการ ต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว สองคือ ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม  ต้องสร้างบรรยากาศที่ดีให้แก่ประชาชนและสังคม สามคือ ความยั่งยืนด้านวัฒนธรรมและสังคม  ต้องทำอย่างไรเพื่อให้ประชาชนอยู่ในบรรยากาศที่สันติภาพและเป็นมิตร โดยไม่พึ่งพาแต่การพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น  ผมหวังว่า แนวทางของเวียดนามจะช่วยผลักดันความยั่งยืนดังกล่าว”

ภายหลัง15ปีนับตั้งแต่การจัดตั้ง ความร่วมมือCLMVและACMECSได้บรรลุผลงานต่างๆ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพและจุดแข็งของภูมิภาค เช่น  แรงงานและการผลักดันภูมิศาสตร์ทางเศรษฐกิจ

การประชุมCLMVและACMECSครั้งนี้เป็นโอกาสเพื่อให้บรรดาผู้นำพิจารณาสถานการณ์การปฏิบัติแผนปฏิบัติงานที่ได้รับการอนุมัติ  เห็นพ้องเกี่ยวกับมาตรการความร่วมมือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจ ผลักดันการผสมผสานเข้ากับภูมิภาคและการรับมือกับความท้าทายร่วมเพื่ออนาคตที่สันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  จากความตั้งใจและความพยายามของประเทศสมาชิก รวมทั้ง เวียดนาม การประชุมCLMV9และACMECS8จะเปิดศักราชใหม่ให้แก่ความร่วมมือในเขตลุ่มแม่น้ำโขง มีส่วนร่วมต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด