เวียดนามสร้างสรรค์จีเอ็มเอสที่ผสมผสาน พัฒนาอย่างยั่งยืนและเจริญรุ่งเรือง

(VOVWORLD) - การประชุมสุดยอดความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงขยายวงหรือจีเอ็มเอสครั้งที่ 6 และการประชุมสุดยอดความร่วมมือเขตสามเหลี่ยมพัฒนากัมพูชา ลาว เวียดนามหรือ CLV ครั้งที่ 10  จะเปิดขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม ณ กรุงฮานอย ซึ่งเป็นกิจกรรมการต่างประเทศที่สำคัญที่สุดของเวียดนามในปีนี้ แสดงให้เห็นถึงส่วนร่วมที่เข้มแข็งของเวียดนามเพื่อกำหนดแนวทางให้แก่ความร่วมมือจีเอ็มเอส สร้างสรรค์ภูมิภาคแม่น้ำโขงที่เจริญรุ่งเรือง ผสมผสานและพัฒนาอย่างยั่งยืน

เวียดนามสร้างสรรค์จีเอ็มเอสที่ผสมผสาน พัฒนาอย่างยั่งยืนและเจริญรุ่งเรือง - ảnh 1 การประชุมสภาธุรกิจจีเอ็มเอส

 

อนุภูมิภาคแม่น้ำโขงขยายวงหรือจีเอ็มเอสถือเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่ ประกอบด้วยประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ไทย เวียดนาม รวมทั้งมณฑลหยุนหนานและมณฑลกวางสีของจีน รวมพื้นที่ 2.6 ล้านตารางกิโลเมตรและประชากรเกือบ 340 ล้านคน ตั้งแต่ปี 1992 จากการช่วยเหลือของธนาคารพัฒนาเอเชียหรือเอดีบี 6 ประเทศดังกล่าวได้เริ่มปฏิบัติโครงการร่วมมืออนุภูมิภาคหรือจีเอ็มเอส เพื่อผลักดันความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ และมุ่งสู่เป้าหมายสร้างสรรค์อนุภูมิภาคที่พัฒนาเจริญรุ่งเรือง ผสมผสานและมีความเท่าเทียมกัน

ภูมิภาคที่เต็มไปด้วยศักยภาพเพื่อการพัฒนา

ในด้านภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ จีเอ็มเอสคือภูมิภาคที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะตั้งอยู่ในศูนย์กลางที่เชื่อมต่อจากทิศใต้ประเทศจีนไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนล่าง นาย ดั่งดิ่งกวี๊ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและหัวหน้าคณะกรรมการจัดจีเอ็มเอส 6 ได้แสดงความเห็นว่า

“นี่คือภูมิภาคที่มีอัตราจีดีพีขยายตัวรวดเร็วที่สุด ศักยภาพของเขตนี้กำลังได้รับการผลักดันผ่านข้อคิดริเริ่มเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานในระดับสูง แนวเหนือ-ใต้มีข้อคิดริเริ่มเชื่อมโยงต่างๆ ตั้งแต่คุนหมิง หนานหนิงถึงสิงคโปร์ ส่วนแนวตะวันออก-ตะวันตกก็มีข้อคิดริเริ่มเชื่อมริมฝั่งทะเลของเวียดนามกับประเทศลาว ภาคอีสาน ประเทศไทยและเมียนมาร์ เป็นต้น พร้อมกับการพัฒนาการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน การอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับระเบียบศุลกากร สินค้าต้องสำแดงและแหล่งบุคลากร ยังมีการพัฒนาของระเบียงเศรษฐกิจ ภูมิภาคจีเอ็มเอสคือภูมิภาคที่มีศักยภาพมากมาย”

ความร่วมมืออนุภูมิภาคแม่น้ำโขงขยายวงหรือจีเอ็มเอสได้รับการก่อตั้งและพัฒนาเป็นเวลา 26 ปี โดยได้มีการจัดการประชุมสุดยอด 5 ครั้ง การประชุมระดับรัฐมนตรี 22 ครั้งและอนุมัติกรอบความร่วมมือต่างๆ เพื่อเป้าหมายร่วมคืออำนวยความสะดวกให้แก่การพัฒนา นำภูมิภาคจีเอ็มเอสกลายเป็นภูมิภาคที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ยั่งยืน เปลี่ยนสถานะของภูมิภาคจีเอ็มเอสจากเขตที่ยากจนของอาเซียน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้กลายเป็นภูมิภาคที่เต็มไปด้วยศักยภาพที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทัดเทียมกับภูมิภาคอื่นๆ

ด้วย 3 เสาหลักร่วมมือคือเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน อำนวยความสะดวกให้แก่การแลกเปลี่ยนการค้า การบริการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเชื่อมโยงประชาคม จนถึงขณะนี้ จีเอ็มเอสได้จัดทำกรอบทางนิตินัย แผนการ กรอบยุทธศาสตร์พัฒนาให้แก่ 6 ประเทศและ 2 มณฑลของจีน ตลอดจนแต่ละประเทศเพื่อสร้างพื้นฐานจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจของตนให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์

เวียดนามสร้างสรรค์จีเอ็มเอสที่ผสมผสาน พัฒนาอย่างยั่งยืนและเจริญรุ่งเรือง - ảnh 2บรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุม 

เวียดนามผลักดันความร่วมมือจีเอ็มเอสอย่างเข้มแข็ง

สำหรับเวียดนาม ความร่วมมือจีเอ็มเอสมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เวียดนามได้เข้าร่วมความร่วมมือจีเอ็มเอสในระยะแรก มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อทุกข้อคิดริเริ่มร่วมมือของอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงขยายวง การเข้าร่วมของเวียดนามได้นำผลงานที่น่ายินดีทั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ปัญหาความยากจน ตลอดจนมีส่วนร่วมผลักดันการเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจภูมิภาค รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ดั่งดิ่งกวี๊ได้ยืนยันว่า

“เวียดนามเข้าร่วมจีเอ็มเอสอย่างเข้มแข็ง เพราะเวียดนามถือความร่วมมือจีเอ็มเอสคือความร่วมมือที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง มีความผูกพันกับหุ้นส่วนเกี่ยวกับความมั่นคงพัฒนาที่สำคัญที่สุดของตน เป็นทั้งหุ้นส่วนและพี่น้อง ตั้งแต่ช่วงปี 1990 เวียดนามได้เข้าร่วมโครงการต่างๆอย่างเข้มแข็ง การสอดแทรกกับยุทธสาศตร์แผนการพัฒนาประเทศเกี่ยวกับการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานล้วนคำนึงถึงแผนการร่วมของจีเอ็มเอส เพื่อใช้จุดแข็งแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมต่อกระบวนการร่วมมือจีเอ็มเอส จนถึงเดือนธันวาคมปี 2017 เวียดนามได้เข้าร่วมโครงการต่างๆ รวมยอดเงินทุน 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่คือในด้านคมนาคม”

เพื่อเป้าหมายพัฒนาจีเอ็มเอสให้กลายเป็นภูมิภาคที่พัฒนาอย่างเข็มแข็ง รวดเร็วและยั่งยืน ในกรอบการประชุมครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่เวียดนามมีข้อคิดริเริ่มจัดฟอรั่มสุดยอดธุรกิจจีเอ็มเอสในขอบเขตใหญ่ เพื่อให้บรรดาผู้นำของ 6 ประเทศในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงขยายวงและผู้ประกอบการมีโอกาสพบปะเชื่อมโยง ประชาสัมพันธ์และศึกษาศักยภาพและจุดแข็งของแต่ละฝ่าย การประชุมสุดยอดกัมพูชา ลาว เวียดนามหรือ CLV ครั้งที่ 10 มีขึ้นในช่วงนี้ถือเป็นโอกาสเพื่อให้บรรดาผู้นำของทั้งสามประเทศทบทวนแผนการพัฒนาแบบบูรณาการในช่วงปี 2010-2020 หารือแนวทางในเวลาที่จะถึง โดยเฉพาะการผลักดันการเชื่อมโยง 3 เศรษฐกิจ

เวียดนามเป็นสมาชิกที่กระตือรือร้นและเป็นฝ่ายรุกทั้งในกลไกความร่วมมืออนุภูมิภาคแม่น้ำโขงขยายวงและเขตสามเหลี่ยมพัฒนากัมพูชา ลาว เวียดนาม การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมืออนุภูมิภาคแม่น้ำโขงขยายวงและเขตสามเหลี่ยมพัฒนากัมพูชา ลาว เวียดนาม ยืนยันอีกครั้งถึงบทบาทของเวียดนามในฐานะเป็นสมาชิกที่มีความรับผิดชอบในความร่วมมืออนุภูมิภาคแม่น้ำโขง อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงขยายวงและเขตสามเหลี่ยมพัฒนากัมพูชา ลาว เวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด