เวียดนาม-สหประชาชาติ นิมิตรหมาย 40 ปีแห่งความร่วมมือ

(VOVWORLD) - วันที่ 20 กันยายน ครบรอบ 40 ปีที่เวียดนามเข้าเป็นสมาชิกของสหประชาชาติ ในตลอด 40ปีที่ผ่านมา เวียดนามและสหประชาชาติได้พยายามสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ร่วมมือให้นับวันพัฒนามากขึ้น โดยได้ประสบผลที่น่ายินดีและมีศักยภาพการพัฒนาเป็นอย่างมาก
เวียดนาม-สหประชาชาติ นิมิตรหมาย 40 ปีแห่งความร่วมมือ - ảnh 1ประธานประเทศเวียดนามให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในโอกาสรำลึก 40 ปีเวียดนามเข้าเป็นสมาชิกของสหประชาชาติ (Photo: VNA) 

เมื่อวันที่ 20 กันยายน ปี 1977 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐได้มีการจัดพิธีเชิญธงชาติเวียดนามขึ้นสู่ยอดเสา อันเป็นการเปิดระยะใหม่แห่งความร่วมมือและพัฒนาระหว่างเวียดนามกับสหประชาชาติ ซึ่งเป็นองค์กรร่วมรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดในโลก

การสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพของสหประชาชาติให้แก่เวียดนาม

หลังจากที่เวียดนามเข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติอย่างเป็นทางการ สหประชาชาติได้ให้ความช่วยเหลือมากมายด้านมนุษยธรรมและการเงิน โดยเฉพาะการแก้ไขความเสียหายจากสงคราม การแก้ปัญหาความยากจน ปัญหาด้านสาธารณสุขและอาหารให้แก่เวียดนาม โดยในช่วงปลายปี 1970 สหประชาชาติได้สนับสนุนเงินกว่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยเวียดนามแก้ไขปัญหาต่างๆ ส่วนในช่วงต้นปี 1980 เงินอุปถัมภ์ของสหประชาชาติคิดเป็นร้อยละ 60 ของยอดเงินอุปถัมภ์ของประเทศและองค์กรต่างๆให้แก่เวียดนาม ปัจจุบัน สหประชาชาติได้สนับสนุนเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเพื่อช่วยเหลือเวียดกนามปฏิบัติภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ ผลักดันการพัฒนาเวียดนามให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและผสมผสานเข้ากับกระแสโลก นี่ถือเป็นหนึ่งในแหล่งเงินอุปถัมภ์ที่สำคัญที่ช่วยให้เวียดนามปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ประสบความสำเร็จและทำให้เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่บรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ นาย เหงวียนกวี๊บิ่ง อดีตหัวหน้าคณะผู้แทนถาวรของเวียดนามประจำสหประชาชาติ องค์การการค้าโลกและองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ ณ เมืองเจนีวา ช่วงปี 1997-2003 ได้ประเมินว่า“สหประชาชาติมีบทบาทพิเศษต่อเวียดนาม โดยโครงการและองค์กรต่างๆของสหประชาชาติ เช่น โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ UNDP  กองทุนสำหรับเด็กแห่งสหประชาชาติหรือUNICEF องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ได้มีส่วนร่วมที่สำคัญต่อการพัฒนาของเวียดนาม นอกจากนี้ สหประชาติยังเป็นสะพานเชื่อมเพื่อให้เวียดนามสามารถเข้าถึงแหล่งเงินอุปถัมภ์จากประเทศต่างๆ อีกทั้งระดมแหล่งพลังต่างๆเพื่อช่วยเหลือเวียดนามพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว”

เวียดนามคือสมาชิกที่มีความรับผิดชอบของสหประชาชาติ

หลังจากเข้าเป็นสมาชิกของสหประชาชาติ เวียดนามได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสหประชาชาติอย่างเข้มแข็งในเชิงรุก ซึ่งได้รับการชื่นชมจากนานาประเทศ โดยเฉพาะบทบาทการเป็นประเทศเดินหน้าในการผลักดันขบวนการต่อสู้เพื่อเอกราชของประชาชาติ การตัดสินใจด้วยตนเองและอธิปไตยของประชาชาติต่างๆ การต่อต้านการแข่งขันด้านอาวุธและสนับสนุนกระบวนการปลอดอาวุธแบบเบ็ดเสร็จ เวียดนามยังเป็นประเทศที่อยู่แถวหน้าในการปฏิบัติความคิดริเริ่มเกี่ยวกับปฏิบัติการร่วมกันของสหประชาชาติควบคู่กับการปฏิบัติตามระเบียบวาระการประชุมปี 2030 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ข้อตกลงปารีสเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ความคิดริเริ่มของสหประชาชาติเกี่ยวกับการรับมือกับปรากฎการณ์ El Nino และ La Nina และกิจกรรมรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ  จากความพยายามและส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพต่อกิจกรรมและการพัฒนาของสหประชาชาติ  เวียดนามได้รับการชื่นชมจากประชาคมระหว่างประเทศและได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี 2008-2009 สมาชิกสภาเศรษฐกิจสังคมแห่งสหประชาชาติวาระปี 1998-2000 และวาระปี 2016-2018 สมาชิกสภาสิทธิมนุษยชนวาระปี 2014 – 2016 สภาบริหารยูเนสโกวาระปี 2015-2019 สมาชิกคณะกรรมการกฎหมายระหว่างประเทศวาระปี 2017 – 2021 นาง Pratibha Mehta ผู้ประสานงานของสหประชาชาติประจำเวียดนามในช่วงปี 2012 – 2016 ได้ให้ข้อสังเกตว่า“เวียดนามได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสหประชาชาติอย่างเข้มแข็ง เช่น เข้าเป็นสมาชิกสภาสิทธิมนุษยชน สภาเศรษฐกิจสังคมแห่งสหประชาชาติ เข้าร่วมกิจกรรมรักษาสันติภาพในประเทศซูดานและจัดตั้งศูนย์รักษาสันติภาพ อันเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงความร่วมมืออย่างรอบด้านระหว่างเวียดนามกับสหประชาชาติ”

เวียดนาม-สหประชาชาติ นิมิตรหมาย 40 ปีแห่งความร่วมมือ - ảnh 2เจ้าหน้าที่เวียดนามที่ไปปฏิบัติหน้าที่รักษาสันติภาพในประเทศซูดานเมื่อเดือนเมษายนปี 2015 (Photo: VNA) 

สถานะของเวียดนามในสหประชาชาติ

บนพื้นฐานของความร่วมมือที่ดีงามในตลอด 40ปีที่ผ่านมา ในเวลาข้างหน้า เวียดนามและสหประชาชาติจะเน้นปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์ร่วมระยะปี 2017 – 2021ที่ทั้ง 2 ฝ่ายได้ลงนามกันเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยแผนการดังกล่าวเน้นการลงทุนด้านบุคลากร การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผลักดันความรเจริญรุ่งเรืองและความสัมพันธ์หุ้นส่วน พัฒนาความยุติธรรม สันติภาพและการบริหารในทุกด้าน ซึ่งจะมีส่วนช่วยเวียดนามปฏิบัติยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนระยะปี2011-2020 แผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระยะปี2016-2020และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ นี่เป็นพื้นฐานที่สำคัญเพื่อปฏิบัติกิจกรรมความร่วมมือต่างๆที่เป็นรูปธรรมระหว่าง 2 ฝ่ายในเวลาข้างหน้า นอกจากนี้ เวียดนามจะเน้นปฏิบัติหน้าที่ต่างๆในฐานะสมาชิกขององค์กรต่างๆของสหประชาชาติให้ลุล่วงไปด้วยดีและเสนอความคิดริเริ่มต่างๆในด้านที่ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆ โดยเฉพาะเวียดนามกำลังพยายามรณรงค์การสมัครเข้าเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี 2020-2021

ในตลอด 40ปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับสหประชาชาตินับวันพัฒนามากขึ้น ความสำเร็จและประสบการณ์ในกระบวนการความร่วมมือทวิภาคีเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่เอื้อให้แก่การปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์ร่วมในอีก 5 ปีข้างหน้าและปีต่อๆไป.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด