เวียดนาม-หุ้นส่วนที่น่าไว้วางใจของฟอรั่มเศรษฐกิจโลก

(VOVWORLD) - ในระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน การประชุมฟอรั่มเศรษฐกิลโลกอาเซียนจะมีขึ้น ณ กรุงฮานอย ซึ่งเป็นสะพานเชื่อมระหว่างประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับกลุ่มบริษัทชั้นนำของโลก สร้างฟอรั่มเพื่อหารือเกี่ยวกับความท้าทายและโอกาสของภูมิภาค นี่ยังถือเป็นหนึ่งในส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรมของเวียดนามในฐานะประเทศสมาชิกที่กระตือรือร้นและเป็นฝ่ายรุกของฟอรั่มเศรษฐกิจโลก
เวียดนาม-หุ้นส่วนที่น่าไว้วางใจของฟอรั่มเศรษฐกิจโลก - ảnh 1นาย บุ่ยแทงเซิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (vietnamfriendship)

ความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างเวียดนามกับฟอรั่มเศรษฐกิจโลกหรือ WEF มีขึ้นเมื่อปี 1989 ตรงกับช่วงเริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลงใหม่เศรษฐกิจ นี่คือฟอรั่มสนทนาที่สำคัญของผู้นำรัฐบาลเวียดนามกับกลุ่มบริษัทชั้นนำของโลก ช่วยแนะแนวข้อคิดริเริ่มเกี่ยวกับการปฏิรูปเศรษฐกิจ นำโอกาสลงทุนและการพัฒนามาสู่เศรษฐกิจของเวียดนาม

 ความร่วมมือที่คล่องตัวและกระตือรือร้น

 ในตลอด 3 ทศวรรษแห่งความร่วมมือ เวียดนามได้แสดงให้เห็นถึงความคล่องตัวและความกระตือรือร้นเกี่ยวกับการเสนอข้อคิดริเริ่มใหม่ๆและปฏิบัติแผนการร่วมมือที่เป็นรูปธรรมอยู่เสมอ เมื่อ 2 ปีก่อน เวียดนามได้เสนอข้อคิดริเริ่มและจัดการประชุมฟอรั่มเศรษฐกิจโลกเกี่ยวกับภูมิภาคแม่น้ำโขงครั้งแรก ณ กรุงฮานอย และการประชุมฟอรั่มเศรษฐกิจโลกย่านเอเชียตะวันออกเมื่อปี 2010 ณ นครโฮจิมินห์ ซึ่งก็คือฟอรั่มเศรษฐกิจโลกภูมิภาคอาเซียนในปัจจุบัน นี่คือสองส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรมของเวียดนามในฐานะสมาชิกที่กระตือรือร้นและเป็นฝ่ายรุกของฟอรั่มเศรษฐกิจโลกในการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างประเทศในภูมิภาคกับกลุ่มบริษัทชั้นนำของโลก เอกอัครราชทูต ดว่านซวนฮึง ที่มีประสบการณ์มากมายในการผลักดันโครงการร่วมมือระหว่างเวียดนามกับฟอรั่มเศรษฐกิจโลกได้เผยว่า“การผลักดันความร่วมมือนี้นำผลประโยชน์มาสู่เวียดนาม โดยใช้แหล่งพลังระหว่างประเทศให้แก่การพัฒนาของเวียดนาม นี่คือแนวทางของเวียดนาม การทูตเศรษฐกิจเวียดนามและดึงดูดองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมและสนับสนุนเวียดนาม ทุกช่องทางการทูตของเวียดนามต่างสนับสนุนภารกิจการพัฒนาของประเทศ ข้อคิดริเริ่มเข้าร่วมองค์การระดับโลกในลักษณะนี้มีความหมายต่อการพัฒนาและการประชาสัมพันธ์ประเทศเวียดนาม เพื่อนมิตรชาวต่างชาติมีความเข้าใจเกี่ยวกับเวียดนามมากขึ้น ซึ่งช่วยให้เวียดนามสามารถใช้แหล่งพลังจากภายนอกให้แก่การพัฒนาของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

เวียดนาม-หุ้นส่วนที่น่าไว้วางใจของฟอรั่มเศรษฐกิจโลก - ảnh 2นาย บุ่ยแทงเซิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับนาย Borge Brende ประธานฟอรั่มเศรษฐกิจโลก (vietnamplus)  

 ประเทศแรกที่เป็นหุ้นส่วนภาครัฐและภาคเอกชนของ WEF

ความร่วมมือระหว่างเวียดนามกับฟอรั่มเศรษฐกิจโลกได้เปลี่ยนแปลงสู่ระยะใหม่ ด้วยการลงนามข้อตกลงหุ้นส่วนภาครัฐ-ภาคเอกชนระหว่างเวียดนามกับฟอรั่มนี้เมื่อปี 2017 ข้อตกลงมุ่งสู่เป้าหมายพัฒนาเศรษฐกิจเวียดนามที่พึ่งพาตนเองในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยข้อตกลงนี้ เวียดนามได้กลายเป็นประเทศแรกที่ฟอรั่มเศรษฐกิจโลกลงนามข้อตกลงร่วมมือตามรูปแบบหุ้นส่วนภาครัฐ-ภาคเอกชน และมีความประสงค์ว่า นี่คือ “รูปแบบ” เพื่อปฏิบัติกับประเทศอื่นๆ ทั้งสองฝ่ายกำลังปฏิบัติเนื้อหาของข้อตกลงนี้ใน 6 ด้าน เช่นเศรษฐกิจ สังคมดิจิตอล การค้า การลงทุนข้ามชาติและโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น นาย บุ่ยแทงเซิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ย้ำว่า“การลงนามข้อตกลงดังกล่าวได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี 2017-2018 โดนWEF ได้ช่วยเวียดนามปฏิบัติบน 6 เสาหลักร่วมมือ ให้คำปรึกษาเพื่อมีนโยบายที่เหมาะสมและใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติกระบวนการอุตสาหกรรม 4.0 นอกจากนั้น การประชุม WEF การประชุมประจำปีฟอรั่มดาวอสและการประชุมอื่นๆในภูมิภาคเมื่อเร็วๆนี้ต่างมีผู้นำของรัฐบาลเวียดนามเข้าร่วมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนา การปฏิรูปเศรษฐกิจ สังคม เปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการขยายตัวของเวียดนาม ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อต่างๆของ WEF ซึ่งได้รับการชื่นชมและสนับสนุนในระดับสูง”

คาดว่า ในการประชุมWEF อาเซียน 2018 จะมีการหารือเกือบ 60 นัดซึ่งมีขึ้นในระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน ณ กรุงฮานอย นี่คือฟอรั่มเพื่อให้บรรดาผู้นำและสถานประกอบการชั้นนำในภูมิภาคและโลกแลกเปลี่ยนข้อคิดริเริ่ม นโยบาย มาตรการเกี่ยวกับการพัฒนาการทำธุรกิจ start up ใช้โอกาสและร่วมมือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ต่อประเทศสมาชิกอาเซียนและภูมิภาค การเป็นเจ้าภาพและเตรียมจัด WEF อาเซียน 2018 เป็นอย่างดีได้แสดงให้เห็นว่า เวียดนามคือหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือและกระตือรือร้นของ WEF.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด