เวียดนาม-อียู ประสานงานเพื่อให้ข้อตกลงการค้าเสรีได้รับการอนุมัติโดยเร็ว

(VOVWORLD) - ข้อตกลงการค้าเสรีอียู-เวียดนามหรืออีวีเอฟทีเอกำลังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบสุดท้ายเพื่อให้สัตยาบันในต้นปี 2018 ขณะนี้ ทั้งสองฝ่ายกำลังพยายามผลักดันแก้ไขปัญหาที่ยังคั่งค้างอยู่เพื่อให้สัตยาบันข้อตกลงฉบับนี้ ที่ทั้งสองฝ่ายได้เสร็จสิ้นการเจรจาเมื่อเดือนธันวาคมปี 2015
เวียดนาม-อียู ประสานงานเพื่อให้ข้อตกลงการค้าเสรีได้รับการอนุมัติโดยเร็ว - ảnh 1

เวียดนามและสหภาพยุโรปหรืออียูได้ลงนามแถลงการณ์เกี่ยวกับการเสร็จสิ้นการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีหรือเอฟทีเออย่างเป็นทางการเมื่อเดือนธันวาคมปี 2015 นอกจากกรอบข้อตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือและหุ้นส่วนในทุกด้านที่ได้มีผลบังคับใช้เมื่อปี 2016 การที่ทั้งสองฝ่ายใกล้ลงนามอีวีเอฟทีเอถือเป็นนิมิตหมายสำคัญ และพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายขึ้นสู่ขั้นสูงใหม่

เนื้อหาที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆ

นับตั้งแต่ช่วงเวลาที่ทั้งสองฝ่ายประกาศเสร็จสิ้นการเจรจาเอฟทีเอ จนถึงขณะนี้ บรรยากาศการลงทุนในเวียดนามได้รับการปรับปรุงอย่างเห็นได้ชัด การปฏิรูปด้านนิตินัยที่เกี่ยวข้องถึงการลงทุน ตลอดจนการปฏิรูประเบียบราชการได้สร้างบรรยากาศการประกอบธุรกิจที่โปร่งใส ขณะนี้ รัฐบาลเวียดนามเดินหน้าพยายามปฏิรูประเบียบราชการ ปรับปรุงบรรยากาศการประกอบธุรกิจ ลดค่าใช้จ่ายให้แก่สถานประกอบการ ผลักดันการอำนวยความสะดวกด้านการค้าควบคู่กับการต่อต้านการทุจริตทางการค้า

เพื่อปฏิบัติคำมั่นในด้านแรงงาน-สังคมที่ระบุในอีวีเอฟทีเอ เวียดนามกำลังผลักดันกระบวนการแก้ไขกฎหมายแรงงาน ซึ่งคาดว่า กฎหมายแรงงานฉบับแก้ไขจะถูกยื่นเสนอให้รัฐสภาหารือและอนุมัติในปี 2018 ในการปรับปรุงกฎหมายให้มีความสมบูรณ์ได้มีการปรึกษากับองค์การระหว่างประเทศ สถานประกอบการ องค์การและบุคคลภายในประเทศ ควบคู่กับการผลักดันการแก้ไขกฎหมายแรงงาน เวียดนามจะให้สัตยาบันอนุสัญญาระหว่างประเทศ 3 ฉบับขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO เกี่ยวกับการยกเลิกแรงงานภาคบังคับ และเสรีภาพในการเชื่อมโยงและสัญญาแรงงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมเวียดนามได้เผยว่า “เวียดนามให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อการเสร็จสิ้นพื้นฐานทางนิตินัย มุ่งสู่การลงนามและให้สัตยาบันข้อตกลงนี้ เวียดนามจะเป็นฝ่ายรุกและประสานงานอย่างเข้มแข็งกับอียู มีความคล่องตัวในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในฐานะสมาชิกของ ILO เวียดนามจะปฏิบัติคำมั่นที่ให้ไว้อย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานอนุสัญญาหลัก 8 ฉบับที่ ILO ได้เสนอ ปัจจุบัน เวียดนามได้ให้สัตยาบันอนุสัญญา 5 ฉบับและพวกเราจะมีกระบวนการให้สัตยาบันอนุสัญญาที่เหลือ 3 ฉบับ”

นาย Mauro Petriccione หัวหน้าคณะเจรจาของสหภาพยุโรปได้เผยว่า ในเวลาที่ผ่านมา เวียดนามและยุโรปได้บรรลุก้าวเดินที่น่ายินดี และสิ่งที่สำคัญในปัจจุบันคือการแสวงหาวิธีการเพื่อให้ระยะสุดท้ายได้รับการอนุมัติโดยเร็ว “สำหรับเวียดนาม พวกเรากำลังพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้ข้อตกลงการค้าเสรีอียู-เวียดนามมีผลบังคับใช้ในปีหน้า นี่คือข้อตกลงที่มีคุณภาพสูงและเป็นหนึ่งในเสาหลักในนโยบายการค้าของยุโรปที่มุ่งสู่เอเชีย พวกเรากำลังอยู่ในระยะเตรียมเอกสารทางนิตินัยกับเวียดนาม แปลเอกสารนี้เป็นภาษาของประเทศต่างๆในยุโรปเพื่อยื่นเสนอต่อสภาและรัฐสภายุโรป พวกเรากำลังทำอย่างสุดความสามารถเพื่อให้ความคิดเห็นของพวกเราได้รับการรับฟังและให้กระบวนการนี้ได้รับการอนุมัติโดยเร็วที่สุด”

เวียดนาม-อียู ประสานงานเพื่อให้ข้อตกลงการค้าเสรีได้รับการอนุมัติโดยเร็ว - ảnh 2ตัวแทนสถานประกอบการและทางการของเวียดนาม-อียูเข้าร่วมการสัมมนาเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสองฝ่ายเมื่อวันที่ 7กันยายน ณ ประเทศเบลเยี่ยม 

อียูชื่นชมความพยายามของเวียดนาม

นาย Jean Jacques Bouflet สมาชิกของคณะบริหารหอการค้ายุโรปประจำเวียดนามหรือ Eurocham ได้ยืนยันว่า Eurocham สนับสนุนเจตนาดีของเวียดนามในการปรับปรุงระเบียบราชการให้มีความทันสมัย อำนวยความสะดวกเพื่อดึงดูดการลงทุน พร้อมทั้งยืนยันว่า ถ้าอีวีเอฟทีเอได้รับการปฏิบัติก็จะกลายเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อปกป้องสถานประกอบการของทั้งสองฝ่ายที่ลงทุนประกอบธุรกิจในตลาดของกัน ส่วนนาย เหงียนหว่างลอง อธิบดีกรมการทูตต่างประเทศและท้องถิ่นของกระทรวงการต่างประเทศได้แสดงความเห็นว่า “พวกเราได้พบปะหารือกับรัฐสภายุโรป สมาชิกของคณะกรรมการยุโรปดูแลความร่วมมือในด้านต่างๆกับเวียดนาม และพวกเขาได้สนับสนุนข้อตกลงการค้าเสรีอีวีเอฟทีเอ เนื่องจากถูกโน้มน้าวโดยการสนับสนุนของสถานประกอบการยุโรป พลเมืองยุโรปที่กำลังอาศัย ทำงาน ลงทุนและประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจในเวียดนาม พวกเราหวังว่า ในเวลาที่จะถึง กิจกรรมในระดับรัฐบาลและการหารือที่ดำเนินไปอย่างเข้มแข็งมากขึ้นจะทำให้ข้อตกลงอีวีเอฟทีเอได้รับการอนุมัติและปฏิบัติโดยเร็วเพื่อตอบสนองความคาดหวังและผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย”

ด้วยกระบวนการที่วางไว้ ข้อตกลงการค้าเสรีเวียดนาม-ยุโรปจะได้รับการลงนามในต้นปี 2018 และรัฐสภายุโรปจะมีเวลา 3 เดือนเพื่อให้สัตยาบัน กระบวนการนี้ขึ้นอยู่กับความพยายามของทั้งสองฝ่ายในการแก้ไขปัญหาที่ยังคั่งค้างอยู่ ดังนั้นการที่เวียดนามและอียูกำลังมีก้าวเดินที่เข้มแข็งเพื่อแก้ไขบางปัญหาที่อียูให้ความสนใจจะมีส่วนร่วมสำคัญเพื่อให้กระบวนการดังกล่าวได้รับการปฏิบัติ เปิดนิมิตหมายความร่วมมือใหม่ระหว่างเวียดนามกับอียู.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด