เวียดนาม-อียู มุ่งสู่การลงนามและบังคับใช้อีวีเอฟทีเอ

(VOVWORLD) - คาดว่า ข้อตกลงการค้าเสรีอียู-เวียดนามหรืออีวีเอฟทีเอจะได้รับการลงนามและบังคับใช้ภายในปี 2018 ปัจจุบัน ทั้งสองฝ่ายกำลังพยายามแก้ไขอุปสรรคเพื่อให้กระบวนการนี้ดำเนินไปตรงตามกำหนดและอำนวยความสะดวกเพื่อผลักดันการแลกเปลี่ยนการค้าทวิภาคี
เวียดนาม-อียู มุ่งสู่การลงนามและบังคับใช้อีวีเอฟทีเอ - ảnh 1เอกอัครราชทูตและหัวหน้าคณะผู้แทนของสหภาพยุโรปประจำเวียดนาม Bruno Angelet (ven.vn

เวียดนามและสหภาพยุโรปหรืออียูเสร็จสิ้นการเจรจาเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าเสรีเมื่อปี 2015 ตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรปหรืออียู กระบวนการพิจารณาข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศดั่งเช่นอีวีเอฟทีเอต้องผ่าน 2 ระยะ

โดยในระยะแรก คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศของอียูจะตรวจสอบข้อตกลงในทุกด้านเพื่อค้ำประกันว่า ข้อมูลและข้อกฎหมายมีความสมบูรณ์ ระยะที่ 2 คณะกรรมาธิการด้านการค้าระหว่างประเทศจะยื่นเสนอต่อที่สภายุโรปเพื่ออนุมัติ

ถ้าได้รับเสียงสนับสนุนข้างมากในสภายุโรป อีวีเอฟทีเอจะได้รับการอนุมัติในฤดูร้อนปี 2018 ดังนั้น การที่ข้อตกลงนี้ได้รับอนุมัติหรือไม่ต้องมีความพยายามจากทั้งสองฝ่าย

ก้าวเดินขั้นพื้นฐาน

นับตั้งแต่ทั้งสองฝ่ายเสร็จสิ้นการเจรจาเกี่ยวกับอีวีเอฟทีเอจนถึงปัจจุบัน เวียดนามและอียูได้ทำการหารือทวิภาคีหลายครั้งเพื่อแก้ไขอุปสรรค อำนวยความสะดวกให้แก่การลงนามเอกสารฉบับนี้ ขณะนี้มี 3 ปัญหาที่เวียดนามต้องแก้ไข นั่นคือการอนุมัติอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO รวม 3 ฉบับเกี่ยวกับการค้ำประกันบรรยากาศการทำงานที่เสมอภาคและผลประโยชน์ที่ยุติธรรมให้แก่แรงงาน  ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนสร้างโอกาสให้แก่องค์การสังคม องค์การ NGO กลุ่มที่ปรึกษาในการให้คำปรึกษาแก่รัฐบาลในกระบวนการบังคับใช้อีวีเอฟทีเอ ทั้งสองฝ่ายกำลังหารืออย่างเข้มแข็งเพื่อแสวงหามาตรการแก้ไขทั้งสามปัญหาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

ในขณะเดียวกัน ในกรอบการเยือนสหภาพยุโรปในระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคมที่ผ่านมาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม เจิ่นต๊วนแอง ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องที่จะพยายามเพื่อบรรลุความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์เกี่ยวกับปัญหาที่ยังคั่งค้างอยู่ของข้อตกลง โดยเวียดนามและอียูเห็นพ้องกันว่า โครงสร้างของข้อตกลงแบ่งเป็น 2 ส่วนคือการค้าและการลงทุน และกลไกการแก้ไขการพิพาท เพื่อผลักดันการให้สัตยาบันเนื้อหาเกี่ยวกับการค้าตามกระบวนการที่ได้วางไว้โดยเร็วตามอำนาจและกลไกทางนิตินัยของอียู สำหรับแผนการนี้ เวียดนามมีโอกาสลงนามและบังคับใช้อีวีเอฟทีเอเกี่ยวกับการค้าเร็วกว่าในปี 2018-2019 ส่วนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องถึงการลงทุนและกลไกการแก้ไขจะได้รับการปรับปรุงให้เสร็จเรียบร้อยและให้สัตยาบันในปีต่อๆไป

เวียดนาม-อียู มุ่งสู่การลงนามและบังคับใช้อีวีเอฟทีเอ - ảnh 2นาย เจิ่นต๊วนแอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเวียดนาม

การประเมินที่น่ายินดีจากสมาชิกอียู

ความพยายามของรัฐบาลเวียดนามเพื่อลงนามอีวีเอฟทีเอเป็นที่รับทราบของเจ้าหน้าที่ของอียู โดยเอกอัครราชทูตและหัวหน้าคณะผู้แทนของสหภาพยุโรปประจำเวียดนาม Bruno Angelet ได้ชื่นชมรัฐบาลเวียดนามที่ได้สั่งให้กระทรวงและหน่วยงานต่างๆในคณะกรรมาธิการผสมเวียดนาม-อียูเตรียมขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติข้อตกลงการค้าเสรีอียู-เวียดนามหรืออีวีเอฟทีเอภายในปี 2018 นาง Marie Christine Poncin ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงของสำนักงานนโยบายการค้าและยุทธศาสตร์สังกัดทบวงงบประมาณแผ่นดินของกระทรวงเศรษฐกิจและการเงินฝรั่งเศสได้แสดงความเห็นว่า เวียดนามกำลังปฏิบัตินโยบายการทูตเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง และข้อตกลงการค้าเสรีสหภาพยุโรป-เวียดนามคือก้าวเดินของเวียดนามในการผสมผสานเข้ากับกระแสภูมิภาคและโลก

นาย Jean Francois Di Meglio ประธานกองทุนวิจัยเอเชีย ซึ่งเป็นหนึ่งในกองทุนวิจัยอิสระที่มีชื่อเสียงในฝรั่งเศสก็ยืนยันว่า ข้อตกลงฉบับนี้จะได้รับการปฏิบัติตามความปรารถนาของทุกฝ่ายและมีความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์ “เวียดนามกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และพวกเราเชื่อมั่นว่า เวียดนามจะบรรลุความคืบหน้ามากขึ้นจากข้อตกลงฉบับนี้เพื่อผสมผสานเข้ากับโลกมากขึ้น ดังนั้นผมหวังว่า ข้อตกลงฉบับนี้จะได้รับการลงนามโดยเร็ว”

ในสภาวการณ์ที่ลัทธิคุ้มครองกำลังเพิ่มมากขึ้น การลงนามและให้สัตยาบันอีวีเอฟทีเอมีความหมายที่ยิ่งใหญ่ในการผลักดันกระบวนการการค้าเสรี ซึ่งข้อตกลงนี้จะนำผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ให้แก่เวียดนาม และอียู สร้างพื้นฐานเพื่อมีความผูกพันธ์ที่ใกล้ชิดมากขึ้นระหว่างอียูกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียแปซิฟิก การที่เวียดนามและอียูกำลังพยายามแก้ไขปัญหาที่ยังคั่งค้างอยู่จะมีส่วนร่วมทำให้ข้อตกลงได้รับการลงนามและให้สัตยาบันโดยเร็ว.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด