เวียดนาม-ฮังการีพร้อมให้แก่ระยะความร่วมมือใหม่

(VOVWORLD) - นายกรัฐมนตรีฮังการีกำลังอยู่ระหว่างการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการเป็นเวลา 3 วัน นี่คือกิจกรรมสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ เพราะเปิดโอกาสร่วมมือใหม่ผ่านข้อตกลงความร่วมมือหลายฉบับที่ได้รับการลงนามในกรอบการเยือนครั้งนี้ อีกทั้งเป็นโอกาสเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับมาตรการผลักดันความร่วมมือในหลายด้าน โดยเฉพาะการค้าและการลงทุน
เวียดนาม-ฮังการีพร้อมให้แก่ระยะความร่วมมือใหม่ - ảnh 1สิ่งทอเสื้อผ้าสำเร็จรูป สินค้าส่งออกหลักของเวียดนามไปยังฮังการี (vietnamplus)

ฮังการีและเวียดนามสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อ 67 ปีก่อนโดยความสัมพันธ์ได้ดำเนินไปอย่างดีงาม รัฐบาลฮังการีถือเวียดนามเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และถือเสถียรภาพและสันติภาพของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือผลประโยชน์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของฮังการี รวมทั้งสหภาพยุโรป  ในหลายปีที่ผ่านมา ทั้งสองประเทศได้เสริมสร้างและผลักดันความร่วมมือบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันและให้ความสำคัญต่อด้านที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะการค้าและการลงทุน

จุดเด่นในความร่วมมือด้านการค้าทวิภาคี

ในหลายปีมานี้ แม้สามารถมองเห็นการขยายตัวในด้านการค้าที่ยั่งยืน แต่ก็ยังไม่ตรงกับความคาดหวัง โดยในระดับรัฐบาล ทั้งสองประเทศได้พยายามผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ จัดการประชุมคณะกรรมการผสมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นฟอรั่มที่ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพเพื่อหารือและพัฒนาความร่วมมือ นอกจากนั้น เวียดนามและฮังการียังจัดการสัมมนา ส่งเสริมการค้าผ่านการเยือนต่างๆของคณะผู้ประกอบการและบรรดาผู้เชี่ยวชาญ

ตามรายงานสถิตของทบวงศุลกากรเวียดนาม มูลค่าการค้าต่างตอบแทนระหว่างฮังการีและเวียดนามเมื่อปี 2016 ได้บรรลุเกือบ 270 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 เมื่อเทียบกับปี 2015 ซึ่งในนั้นมูลค่าการส่งออกของเวียดนามเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.5 อยู่ที่95.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนการนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.9 อยู่ที่ และ 173.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และตัวเลขนำเข้าส่งออกนี้ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในตลอด 7 เดือนที่ผ่านมาของปี 2017 สินค้าส่งออกหลักของเวียดนามไปยังฮังการีคือสิ่งทอเสื้อผ้าสำเร็จรูป ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และยานพาหนะ ในขณะที่สินค้าหลักที่ฮังการีส่งออกมายังเวียดนามคือ ผลิตภัณธ์เภสัชภรรณฑ์ ยานพาหนะสำหรับการขนส่งสาธารณะและสินค้าแปรรูป

จนถึงปี 2016 ฮังการีมี 15 โครงการเอฟดีไอในเวียดนาม รวมยอดเงินจดทะเบียน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อยู่อันดับ 55 ในจำนวน 105 ประเทศและดินแดนที่มีเงินลงทุนโดยตรงในเวียดนาม โดยเน้นในด้านเครื่องจักรกล การสื่อสาร การประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์โดยใช้เงินลงทุนจากต่างประเทศ100%  ร่วมทุนและลงนามในสัญญาร่วมมือประกอบธุรกิจ เป็นต้น สำหรับความร่วมมือพัฒนา เมื่อเดือนมกราคมปี 2016 ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามกรอบข้อตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการเงิน มูลค่า 60 ล้านยูโรให้แก่โครงการลงทุนก่อสร้างโรงพยาบาลเนื้องอกเกิ่นเทอ เมื่อเดือนมกราคมปี 2017 ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามกรอบข้อตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือด้านสินเชื่อ มูลค่า 440 ล้านยูโรให้แก่โครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ เภสัชกรรม สาธารณสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ การเกษตร ความมั่นคงและกลาโหมเพื่อปฏิบัติโครงการให้การช่วยเหลือการพัฒนาในเวียดนาม เพื่อผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจทวิภาคี ฮังการีได้เปิดสำนักงานตัวแทนที่นครโฮจิมินห์

ตั้งเป้าหมายให้แก่ระยะความร่วมมือพัฒนาใหม่

บนพื้นฐานนี้ การเยือนเวียดนามของนายกรัฐมนตรีฮังการีครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดเป้าหมายพัฒนาความสัมพันธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่งสองประเทศให้แก่ปีต่อๆไป

ในคณะที่เดินทางมาเยือนเวียดนามพร้อมกับนายกรัฐมนตรีฮังการีมีผู้ประกอบการ 70 คน และทั้งสองฝ่ายจะจัดฟอรั่มสถานประกอบการให้สถานประกอบการของทั้งสองประเทศได้พบปะโดยตรงเพื่อผลักดันความร่วมมือ ฮังการีมีศักยภาพในการจัดสรรผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีัการเกษตรขั้นสูงแก่เวียดนาม เภสัชกรรม อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องจักรกลและอุปกรณ์อื่นๆ ตลอดจนผลักดันความร่วมมือในด้านการบริหารจัดการน้ำ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานหมุนเวียน ในกรอบนโยบาย “เปิดประตูสู่ทิศใต้หรือ Opening to the South” ได้แสดงให้เห็นว่า รัฐบาลฮังการีพร้อมขยายความสัมพันธ์หุ้นส่วนระยะยาวกับเวียดนาม ในฐานะที่ทั้ง 2 ฝ่ายเป็นเศรษฐกิจที่คล่องตัว ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างเวียดนามกับฮังการีกำลังมีเงื่อนไขเพื่อพัฒนาในเวลาที่จะถึง โดยเฉพาะเมื่อข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างเวียดนามกับอียูหรืออีวีเอฟทีเอมีผลบังคับใช้

นอกจากนั้น ปัจจุบัน ชมรมชาวเวียดนามในฮังการีมีกว่า 4 พันคน พลเมืองเวียดนามนับพันคนได้เรียนจบที่ฮังการีและสามารถใช้ภาษาฮังการีได้อย่างคล่องแคลว ได้เป็นสะพานเชื่อมเพื่อผลักดันความร่วมมือทวิภาคีอย่างมีประสิทธิภาพ

บนพื้นฐาน 67 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและผลความร่วมมือที่ดีงาม การเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีฮังการี ออร์บาน วิกเตอร์ ได้เป็นการยืนยันถึงนโยบายที่ให้ความสำคัญและมีความประสงค์ที่จะผลักดันความสัมพันธ์ในหลายด้านกับเวียดนาม นำความร่วมมือระหว่างสองประเทศพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและกว้างลึกมากขึ้น อีกทั้งเป็นโอกาสเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายหารือถึงมาตรการผลักดันความร่วมมือทวิภาคีในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การศึกษาและฝึกอบรม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง กลาโหม วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และหารือถึงปัญหาทั้งในระดับภูมิภาคและโลกที่ต่างให้ความสนใจ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด