เวียดนามเตรียมพร้อมให้แก่ระยะผสมผสานใหม่

(VOVWORLD) - ปี 2019 เป็นปีแรกที่เวียดนามปฏิบัติตามมติของคณะเลขาธิการกลางพรรคเกี่ยวกับการยกระดับวิสัยทัศน์การต่างประเทศพหุภาคีให้เข้าสู่ส่วนลึก เป็นฝ่ายรุกในการเข้าร่วมกิจกรรมการต่างประเทศพหุภาคี มีข้อคิดริเริ่มและข้อเสนอที่ตอบสนองความสนใจของประเทศต่างๆและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของเวียดนาม ด้วยผลสำเร็จด้านการต่างประเทศที่ได้บรรลุในปี 2018 บวกกับสถานะและพลังที่เข้มแข็งของประเทศในปัจจุบัน เวียดนามได้เตรียมพร้อมให้แก่ระยะสร้างก้าวกระโดดใหม่เพื่อยืนยันถึงสถานะและบทบาทในปัญหาโลก
เวียดนามเตรียมพร้อมให้แก่ระยะผสมผสานใหม่ - ảnh 1(Photo:Vietnamplus) 

ปี 2019 เวียดนามเป็นฝ่ายรุกเข้าร่วมกิจกรรมด้านการต่างประเทศพหุภาคีอย่างเข้มแข็งต่อไป ซึ่งนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะข้อคิดริเริ่มและข้อเสนอต่างๆต้องตอบสนองความปรารถนา ความสนใจของประเทศต่างๆและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศ

เตรียมมีส่วนร่วมในองค์กรทั้งในระดับภูมิภาคและโลก

ปี 2019 เวียดนามได้ลงสมัครเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี 2020-2021 ซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เวียดนามลงสมัครตำแหน่งสำคัญนี้ของสหประชาชาติ เพราะก่อนหน้านั้น ในช่วงปี 2008-2009 เวียดนามก็เคยดำรงตำแหน่งนี้มาแล้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ฝ่ามบิ่งมิงห์ เผยว่า “ในช่วงนั้น เวียดนามได้รับเลือกด้วยคะแนนสนับสนุนในระดับสูง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ประเทศต่างๆมีความไว้วางใจต่อเวียดนาม ผมคิดว่า ภายหลัง 10 ปี จากส่วนร่วมของเวียดนามที่ผ่านๆมา ตลอดจนสถานะและบทบาทของเวียดนามในปัจจุบัน ประเทศต่างๆจะมีความไว้วางใจต่อเวียดนามมากขึ้น ซึ่งก็คือโอกาสและความท้าทายของเวียดนามเพื่อตอบสนองความปรารถนาของประเทศต่างๆ ในระยะปัจจุบัน เวียดนามต้องเข้าร่วมในเชิงรุกมากขึ้น และเป็นที่น่ายินดีมากที่กลุ่มประเทศเอเชียได้เห็นพ้องเสนอเวียดนามเป็นผู้ลงสมัครเพียงหนึ่งเดียว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางใจของประเทศต่างๆในภูมิภาค”

ปี 2019 ยังเป็นปีที่เวียดนามเตรียมพร้อมเพื่อดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ซึ่งจะดำรงตำแหน่ง

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมปี 2020 แต่เวียดนามได้เตรียมพร้อมตั้งแต่ปี 2018 ปัจจุบัน เวียดนามกำลังจัดทำหัวข้อและเนื้อหาที่เน้นให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆในปีประธานอาเซียน2020 โดยตอบสนองบางมาตรฐานและมีการสานต่อผลสำเร็จของปีก่อนๆ โดยเฉพาะปีประธานอาเซียนของฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และไทย พร้อมทั้งหัวข้อและเนื้อหาที่ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต้องสอดคล้องกับความสนใจร่วมของประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนหุ้นส่วนของอาเซียนและผลประโยชน์ของเวียดนาม ตอบสนองการสร้างสรรค์ประชาคม ความสัมพันธ์และสถานะของอาเซียน การปรับตัวของอาเซียนในบรรยากาศภูมิภาคและโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศ ฝ่ามบิ่งมิงห์ ยืนยันว่า “พวกเราเตรียมพร้อมบทบาทประธานอาเซียนตั้งแต่เนิ่นๆ ไม่ใช่รอจนถึงปี 2019 โดยเวียดนามได้จัดตั้งคณะกรรมการแห่งชาติเกี่ยวกับอาเซียน โดยเตรียมพร้อมเนื้อหา ค้ำประกันความสำเร็จด้านเนื้อหา พิธีการและการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งพวกเรามีประสบการณ์และเชื่อมั่นว่า การจัดกิจกรรมของเวียดนามจะประสบความสำเร็จ 2คือต้องทำอย่างไรเพื่อให้ปี 2020 สามารถประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับสถานะของเวียดนามให้สูงเด่นมากขึ้นและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องทำเช่นไรเพื่อให้เนื้อหาของปีอาเซียน 2020 ภายใต้แนวทางเป็นฝ่ายรุก มีประสิทธิภาพและมีความคิดสร้างสรรค์”

เสริมสร้างสถานะและพลังที่เข้มแข็งของเวียดนามให้มั่นคง

ปี 2019 สถานการณ์โลกมีการผันผวนอย่างซับซ้อน งานด้านการต่างประเทศปี 2019 ต้องมีส่วนร่วมมากขึ้นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่สภาแห่งชาติและรัฐบาลได้วางไว้ โดยหน้าที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆคือต้องพัฒนาความสัมพันธ์ที่ได้รับการสถาปนาให้เข้าสู่ส่วนลึก ผลักดันการผสานผลประโยชน์กับหุ้นส่วนสำคัญๆ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาคและประเทศใหญ่ๆ หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์และหุ้นส่วนในทุกด้าน “ปี 2019 พวกเราจะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับประเทศสำคัญๆให้มีความลึกซึ้งมากขึ้น อีกทั้งขยายความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆ ตลอดจนพร้อมต้อนรับคณะผู้แทนต่างๆที่จะเดินทางมาเยือนเวียดนาม ช่วงนี้ มีหลายประเทศที่ต้องการเดินทางมาเยือนเวียดนาม ซึ่งสูงกว่าปี 2018 และสะท้อนให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ทวิภาคีของเวียดนามในปี 2019 จะได้รับการขยายต่อไป”

ในสภาวการณ์ที่ประเทศผสมผสานเข้ากับกระแสโลกอย่างกว้างลึก งานด้านการต่างประเทศต้องประสานงานอย่างใกล้ชิดกับงานด้านกลาโหมและความมั่นคง มีส่วนร่วมรักษาอธิปไตย เอกภาพและบูรณภาพแห่งดินแดนของปิตุภูมิ โดยเฉพาะความมั่นคง อธิปไตยทางทะเลและหมู่เกาะ ปี 2019 คือปีพิเศษ โดยเป็นปีรำลึกครบรอบ 50 ปีการปฏิบัติตามพินัยกรรมของประธานโฮจิมินห์ จากการตระหนักได้ดีถึงแนวคิดและความปรารถนาของท่าน ทั่วประเทศกำลังก้าวรุดหน้าไปอย่างเข้มแข็ง ส่งเสริมพลังที่เข้มแข็งของประชาชาติด้วยพลังที่เข้มแข็งแห่งยุคสมัย พยายามสร้างสรรค์ประเทศให้ “ยิ่งใหญ่และสวยงามมากขึ้น” ดั่งโอวาทของประธานโฮจิมินห์และความปรารถนาของประชาชนเวียดนามทุกคน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด