เวียดนาม-เนเธอร์แลนด์มุ่งสู่ความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกด้าน

(VOVWORLD) - ตามคำเชิญของประธานสภาล่างเนเธอร์แลนด์ Khadija Arib คณะผู้แทนระดับสูงของสภาแห่งชาติเวียดนามนำโดยประธานสภาแห่งชาติ เหงียนถิกิมเงินได้เดินทางไปเยือนเนเธอร์แลนด์อย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม เพื่อเสริมสร้างและผลักดันสัมพันธไมตรีและความร่วมมือในหลายด้านกับเนเธอร์แลนด์ในสภาวการณ์ที่ปี 2018 เวียดนามและเนเธอร์แลนด์ฉลองครบรอบ 45 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต และเป็นนิมิตหมายใหม่ในการผลักดันและพัฒนาสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างรัฐสภาของทั้งสองประเทศ
เวียดนาม-เนเธอร์แลนด์มุ่งสู่ความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกด้าน - ảnh 1ประธานสภาแห่งชาติ เหงียนถิกิมเงิน กับรัฐมนตรีโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำเนเธอร์แลนด์ Cora Van Nieuwenhuizen  

เมื่อเดือนเมษายนปี 1973 เนเธอร์แลนด์คือหนึ่งในประเทศตะวันตกประเทศแรกที่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และนี่คือครั้งแรกที่ประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเดินทางไปเยือนเนเธอร์แลนด์อย่างเป็นทางการ

ผลงานที่โดดเด่น

ในตลอด 45 ปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างเวียดนามกับเนเธอร์แลนด์พัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน โดยทั้งสองประเทศได้กลายเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในด้านที่สำคัญๆ นั่นคือหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการน้ำที่ลงนามกันเมื่อปี 2010 และหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับความมั่นคงด้านอาหารและการเกษตรอย่างยั่งยืนที่ลงนามกันเมื่อปี 2014 ซึ่งผลสำเร็จของความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างสองประเทศไม่เพียงแต่มาจากการร่วมมือกันในตลอด 45 ปีที่ผ่านมาเท่านั้น หากยังเป็นการสานต่อความสัมพันธ์ที่มีมาตั้งแต่เมื่อกว่า 400 ปีก่อน เมื่อเรือของพ่อค้าเนเธอร์แลนด์เข้าเทียบท่าเรือฮอยอัน ประเทศเวียดนาม ซึ่งสินค้าที่แลกเปลี่ยนกันในเวลานั้นคือข้าว พริกไทย อันเป็นจุดเริ่มต้นของการแลกเปลี่ยนการค้าระหว่างสองประเทศ และมีส่วนร่วมผลักดันการแลกเปลี่ยนการค้าระหว่างเอเชียกับยุโรป ในการประเมินเกี่ยวกับส่วนร่วมของสถานประกอบการเนเธอร์แลนด์ต่อการแลกเปลี่ยนการค้าระหว่างสองประเทศในพิธีฉลองครบรอบ 45 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทวิภาคี ประธานสภาแห่งชาติ เหงียนถิกิมเงินได้แสดงความเห็นว่า “จิตใจแห่งความคล่องตัวของพ่อค้าเนเธอร์แลนด์ในอดีตได้รับการสานต่อในสภาวการณ์ใหม่ เมื่อเนเธอร์แลนด์กำลังยืนยันสถานะเป็นหุ้นส่วนยุโรปชั้นนำในด้านการลงทุนและการค้าในเวียดนาม ด้วยเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง เช่น  Heineken, Damen, Unilever, Friesland Campina, Philips  พร้อมกับหุ้นส่วนเวียดนาม เนเธอร์แลนด์กำลังมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อภารกิจการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม การผสมผสานเข้ากับกระแสโลกของเวียดนาม ตลอดจนความร่วมมือพัฒนาเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศ”

ปัจจุบัน ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนเวียดนาม-เนเธอร์แลนด์กำลังพัฒนาอย่างเข้มแข็ง โดยเนเธอร์แลนด์ได้กลายเป็นตลาดส่งออกสินค้ารายใหญ่ที่สุดของเวียดนามในอียู จนถึงสิ้นปี 2017 มูลค่าการนำเข้าส่งออกระหว่างสองประเทศได้บรรลุเกือบ 7.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศในกลุ่มอียูที่ลงทุนในเวียดนามมากที่สุด โดยอัตราเฉลี่ยของเงินลงทุนอยู่ที่ 27.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อ 1 โครงการ ซึ่งสูงกว่า 2 เท่าเมื่อเทียบกับเงินลงทุนเฉลี่ยของบริษัทต่างชาติที่ลงทุนในเวียดนาม

ความสัมพันธ์ร่วมมือในด้านที่เป็นยุทธศาสตร์ระหว่างเวียดนามกับเนเธอร์แลนด์ได้สร้างกรอบใหม่ที่กว้างขวางและลึกซึ้งมากขึ้น สร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ร่วมมือในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง เช่น เศรษฐกิจทางทะเล โครงสร้างพื้นฐาน การเกษตร กลาโหมและการศึกษา เป็นต้น

เวียดนาม-เนเธอร์แลนด์มุ่งสู่ความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกด้าน - ảnh 2ประธานสภาแห่งชาติ เหงียนถิกิมเงิน ให้การต้อนรับหัวหน้าหอการค้าเนเธอร์แลนด์ 

ศักยภาพความร่วมมือ

บนพื้นฐานของความสัมพันธ์เพื่อนมิตรที่น่าเชื่อถือ มีความมุ่งมั่นทางการเมือง มีศักยภาพและความต้องการร่วมมือ มีผลประโยชน์และเศรษฐกิจสนับสนุนกัน ความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างสองประเทศจะพัฒนาต่อไป กิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ศิลปะ ฟอรั่มส่งเสริมการลงทุนและการค้าที่มีขึ้น ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์และเวียดนามในปี 2018 จะมีส่วนร่วมทำให้ทั้งสองประเทศกระเถิบเข้าใกล้กันมากขึ้น

ในการพบปะทวิภาคีในกรอบการเยือนเนเธอร์แลนด์ ประธานสภาแห่งชาติ เหงียนถิกิมเงิน ได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจสังคม นโยบายการต่างประเทศเวียดนาม นโยบาย บรรยากาศการลงทุนและประกอบธุรกิจในเวียดนาม ประเมินและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสองประทเศในด้านต่างๆ เช่นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการน้ำและการเกษตร พลังงาน ท่าเรือและการให้บริการโลจิตติกส์ มาตรการผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ มุ่งสู่การสถาปนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกด้าน

สำหรับความร่วมมือระหว่างสภาแห่งชาติเวียดนามกับรัฐสภาเนเธอร์แลนด์ ประธานสภาแห่งชาติ เหงียนถิกิมเงินได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของรัฐสภาแต่ละประเทศ ผลักดันความร่วมมือในฟอรั่มรัฐสภาพหุภาคีที่รัฐสภาทั้งสองประเทศเป็นสมาชิก

ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับเนเธอร์แลนด์กำลังพัฒนาอย่างเข้มแข็งและคล่องตัว ซึ่งบนพื้นฐานนั้น การเยือนเนเธอร์แลนด์อย่างเป็นทางการของประธานสภาแห่งชาติ เหงียนถิกิมเงิน จะมีส่วนร่วมผลักดันกระบวนการยกระดับความสัมพันธ์ขึ้นเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกด้านระหว่างสองประเทศในเวลาที่จะถึง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด