เวียดนามเป็นฝ่ายรุกเพื่อร่วมกับอาเซียนสร้างสรรค์ภูมิภาคที่พึ่งพาตนเองและสร้างสรรค์

(VOVWORLD) -ภายหลังประชุมมาเป็นเวลา4วัน การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนครั้งที่51หรือAMM-51และการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้องได้เสร็จสิ้นลงเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งบรรดารัฐมนตรีอาเซียนและประเทศหุ้นส่วนได้อนุมัติข้อตกลงต่างๆบนพื้นฐานของจุดยืนถืออาเซียนเป็นศูนย์กลาง สร้างสรรค์ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่มีสันติภาพ เสถียรภาพพัฒนาและเจริญรุ่งเรือง ซึ่งคณะผู้แทนเวียดนามนำโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ฝามบิ่งมิงได้มีส่วนร่วมอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพในการประชุมครั้งนี้

เวียดนามเป็นฝ่ายรุกเพื่อร่วมกับอาเซียนสร้างสรรค์ภูมิภาคที่พึ่งพาตนเองและสร้างสรรค์ - ảnh 1(Photo: TTXVN) 

การประชุม AMM-51ภายใต้หัวข้อ “การพึ่งพาตนเองและสร้างสรรค์”ได้เห็นพ้องเกี่ยวกับเนื้อหาที่สำคัญต่างๆ ซึ่งอาเซียนเน้นผลักดันการเชื่อมโยงในภูมิภาค   พร้อมรับมือกับปัญหาในภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ ธำรงบทบาทการเป็นศูนย์กลางในการประสานงานความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนต่างๆ โดยเฉพาะ อาเซียนและหุ้นส่วนต่างๆได้เห็นพ้องให้คำมั่นสนับสนุนและผลักดันระบบพหุภาคีบนพื้นฐานของกฎหมาย ธำรงการเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจ การค้าเสรีและการลงทุนในสภาวการณ์ที่แนวโน้มการคุ้มครองการค้าและการต่อต้านกระบวนการโลกาภิวัตน์เพิ่มสูงขึ้น

AMM-51ส่งเสริมความสามัคคีและความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ในปัญหาร่วม

  ด้วย30กิจกรรม การประชุม AMM-51ได้ดำเนินไปอย่างสะดวก  นาย เหงวียนก๊วกหยุง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและหัวหน้า SOM ASEAN เวียดนามได้ให้ข้อสังเกตว่า “ที่ประชุมครั้งนี้ได้มีขึ้นในสภาวการณ์ที่สถานการณ์โลกมีความผันผวนอย่างซับซ้อน รวมทั้ง การเปลี่ยนแปลงภูมิศาสตร์ทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างรวดเร็ว   ช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศต่างๆโดยเฉพาะ ประเทศมหาอำนาจ  จากการที่มีภูมิศาสตร์เชิงยุทธศาสตร์ อาเซียนก็ได้รับผลกระทบ  ดังนั้น อาเซียนต้องส่งเสริมความสามัคคีและความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์เกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงปัญหาดังกล่าว”

อาเซียนได้เห็นพ้องกันว่า ต้องบรรลุความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ต่อความคิดริเริ่มใหม่ในปัญหา เช่น ความคิดริเริ่มมหาสมุทรอินเดีย-แปซิฟิก ความคิดริเริ่มเกี่ยวกับการเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน เป็นต้น อาเซียนยืนหยัดจุดยืนเกี่ยวกับปัญหาที่สำคัญต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคและทะเลตะวันออก แม้จะมีความสนใจที่แตกต่างกันแต่ประเทศต่างๆได้เห็นพ้องเกี่ยวกับหลักการขั้นพื้นฐานและย้ำถึงความสำคัญของการธำรงความเป็นระเบียบเรียบร้อยบนพื้นฐานของการเคารพกฎหมายสากล หารือเกี่ยวกับจุดยืนในปัญหาต่างๆและการเจรจาเกี่ยวกับร่างระเบียบการปฏิบัติต่อกันของทุกฝ่ายในทะเลตะวันออกหรือซีโอซี

นอกจากนี้ อาเซียนได้บรรผลงานในการปฏิบัติหัวข้อ “การพึ่งพาตนเองและความสร้างสรรค์” ส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา รวมทั้ง แผนการโดยรวมเกี่ยวกับการเชื่อมโยงของอาเซียน แผนการพัฒนาเขตและแผนการพัฒนาระหว่างเขตต่างๆ ผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อประยุกต์ใช้ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การปฏิวัติอุตสาหกรรม4.0และเศรษฐกิจดิจิตอล  อาเซียนได้รับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ภัยพิบัติในลาวผ่านกิจกรรมช่วยเหลือของประเทศสมาชิกและองค์การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของอาเซียน โดยเฉพาะ อาเซียนและหุ้นส่วนต่างๆได้เห็นพ้องเกี่ยวกับคำมั่นให้การสนับสนุนและผลักดันระบบพหุภาคี นาย เหงวียนก๊วกหยุง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและหัวหน้า SOM ASEAN เวียดนามได้เผยว่า “บรรดารัฐมนตรีได้เห็นพ้องเกี่ยวกับการผลักดันกระบวนการเจรจาเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าเสรีในภูมิภาคอาเซียนหรือ RCEPและมีความประสงค์ว่า ประเทศต่างจะอนุมัติข้อตกลงหุ้นส่วนในทุกด้านและก้าวหน้าภาคพื้นแปซิฟิก หรือ CPTPP โดยเร็ว บรรดาประเทศอาเซียนยังมีความประสงค์ที่จะพัฒนาเขตการค้าเสรี โดยเฉพาะกับอียูและแคนาดา”

เวียดนามมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการประชุม AMM-51

  จากการส่งเสริมบทบาทการเป็นประเทศสมาชิกที่แข็งขันของอาเซียนในหลายปีที่ผ่านมา เวียดนามได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้บนเจตนารมณ์ให้การสนับสนุนความสนใจอันดับต้นๆที่ประเทศเจ้าภาพสิงคโปร์เสนอ “ปัญหาที่เวียดนามให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆก็ล้วนเป็นเนื้อหาที่ได้รับความสนใจในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น เวียดนามได้เข้าร่วมอย่างเข้มแข็ง เป็นฝ่ายรุกและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและความคิดสร้างสรรค์ของอาเซียน เข้าร่วมเครือข่ายตัวเมืองอัจฉริยะ ผลักดันการเชื่อมโยงในภูมิภาค ลดช่องว่างการพัฒนา หารืออย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับจุดยืนต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมในปัญหาระดับภูมิภาคและโลก โดยเฉพาะ ปัญหาทะเลตะวันออก  จุดยืนของเวียดนามได้มีส่วนร่วมสร้างความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์และความสามัคคีในอาเซียน”

ในการประชุมครั้งนี้ เวียดนามได้รับตำแหน่งผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่นช่วงปี2018-2021หลังจากที่เสร็จสิ้นการดำรงตำแหน่งผู้ประสานงานในความสัมพันธ์หุ้นส่วนอาเซียน-อินเดียช่วงปี2015-2018เป็นอย่างดี

การมีส่วนร่วมของเวียดนามในการประชุมครั้งนี้ได้เป็นการยืนยันถึงจุดยืนของเวียดนามนับตั้งแต่เข้าเป็นสมาชิกอาเซียนคือ พยายามอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อร่วมกับประเทศสมาชิกอื่นๆสร้างสรรค์ชายคาอาเซียนที่สันติภาพและเจริญรุ่งเรือง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด