เวียดนามและสหรัฐจะเสร็จสิ้นการเจรจาทีพีพีโดยเร็ว

(VOVworld) - ปัญหาที่ได้รับความเห็นพ้องระหว่างเวียดนามกับสหรัฐในกรอบการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการของท่าน เหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในระหว่างวันที่ 6-10 กรกฎาคมปี 2015 จะอำนวยความสะดวกเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายและฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้นการเจรจาข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือทีพีพีโดยเร็ว

(VOVworld) - ปัญหาที่ได้รับความเห็นพ้องระหว่างเวียดนามกับสหรัฐในกรอบการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการของท่าน เหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในระหว่างวันที่ 6-10 กรกฎาคมปี 2015 จะอำนวยความสะดวกเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายและฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้นการเจรจาข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือทีพีพีโดยเร็ว
เวียดนามและสหรัฐจะเสร็จสิ้นการเจรจาทีพีพีโดยเร็ว - ảnh 1
เลขาธิการใหญ่พรรค เหงียนฟู้จ่อง พบปะกับประธานาธิบดีสหรัฐ บารัค โอบาม่า

ข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือทีพีพีได้เริ่มจัดทำเมื่อเดือนมีนาคมปี 2010 ซึ่งในตลอด 5 ปีที่ผ่านมาได้มีการเข้าร่วมของ 12 เศรษฐกิจที่คล่องตัวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประกอบด้วย สหรัฐ ญี่ปุ่น แคนาดา สิงคโปร์ เม็กซิโก ออสเตรเลีย มาเลเซีย ชิลี เปรู นิวซีแลนด์ บรูไนและเวียดนาม จนถึงสิ้นปี 2014 การเจรจาทีพีพีได้มีขึ้น 19 ครั้งอย่างเป็นทางการและมีการเจรจาระดับหัวหน้าคณะเจรจาระดับรัฐมนตรีและการพบปะระดับสูงอีกหลายครั้งโดยสามารถเสร็จสิ้นเนื้อหาต่างๆ เช่นความร่วมมือ การยกระดับขีดความสามารถ สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อการพัฒนา การผสมผสานเข้ากับบรรยากาศนโยบาย อำนวยความสะดวกให้แก่การจัดสรร งานด้านศุลกากร โทรคมนาคม นโยบายการแข่งขัน สุขอนามัยและความปลอดภัยด้านอาหาร การตรวจโรคศัตรูพืชและสัตว์
เสร็จสิ้นการเจรจาทีพีพีระหว่างเวียดนามกับสหรัฐโดยเร็ว
การเยือนสหรัฐของท่าน เหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้สร้างพลังขับเคลื่อนเพื่อให้การเจรจาข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือทีพีพีสามารถเสร็จสิ้นลงในปลายปีนี้ตามความปรารถนาของทั้งเวียดนามและสหรัฐ
ดังนั้น เนื้อหาที่เกี่ยวข้องถึงการเจรจาข้อตกลงทีพีพีจึงเป็นหนึ่งในปัญหาที่ถูกกล่าวถึงในการพบปะต่างๆระหว่างเลขาธิการใหญ่พรรค เหงียนฟู้จ่องกับประธานาธิบดีสหรัฐ บารัค โอบาม่า ผู้บริหารของสำนักงาน องค์การและสถานประกอบการสหรัฐ นาย หวูฮวีหว่าง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมซึ่งร่วมเดินทางไปพร้อมกับคณะของท่าน เหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรค ได้เผยว่า เนื่องจากเป็นข้อตกลงที่มีความสำคัญ ดังนั้น บนเจตนารมณ์แห่งการหารือตรงไปตรงมา สร้างสรรค์และเข้าใจระหว่างกัน เวียดนามและสหรัฐได้ระบุในแถลงการณ์ร่วมคือจะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อเสร็จสิ้นการเจรจาข้อตกลงทีพีพีโดยเร็ว พร้อมทั้งทำการปฏิรูปเพื่อตอบสนองความต้องการในระดับสูงและลักษณะในทุกด้านของทีพีพี รวมไปถึงการปฏิบัติมาตรการที่จำเป็นเพื่อบรรลุข้อตกลงที่มีคุณภาพสูง สร้างความสมดุลย์ด้านผลประโยชน์เพื่อมีส่วนร่วมพัฒนาความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศ สร้างพลังขับเคลื่อนเพื่อขยายความสัมพันธ์ร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนในภูมิภาค ปัญหาที่ได้รับความเห็นพ้องกันครั้งนี้จะอำนวยความสะดวกเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายและฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้นการเจรจาทีพีพีโดยเร็วและเปิดโอกาสความร่วมมือใหม่ให้แก่ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับสหรัฐ
เวียดนามและสหรัฐจะเสร็จสิ้นการเจรจาทีพีพีโดยเร็ว - ảnh 2
หน่วยงานสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปได้รับผลประโยชน์
เป็นอย่างมากจากการลงนามทีพีพีของเวียดนาม

ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าเวียดนาม-สหรัฐจะได้รับการขยาย

ถ้าหากเวียดนามและสหรัฐเสร็จสิ้นการเจรจาทีพีพีจะช่วยให้ความสัมพันธ์ด้านการค้าเวียดนาม-สหรัฐมีก้าวพัฒนาใหม่ นาย หวูฮวีหว่าง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเวียดนามได้เผยว่า เมื่อปลายปี 2014 มูลค่าการค้าระหว่างเวียดนามกับสหรัฐบรรลุกว่า 3 หมื่น 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบัน สหรัฐกำลังอยู่อันดับที่ 7 ในจำนวนประเทศและดินแดนที่ลงทุนโดยตรงในเวียดนามมากที่สุด ข้อตกลงทีพีพีและข้อตกลงทวิภาคีฉบับต่างๆระหว่างเวียดนามกับสหรัฐจะอำนวยความสะดวกให้แก่ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างสองประเทศให้มีขอบเขตและคุณภาพดีขึ้น
นาย หวูฮวีหว่าง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเวียดนามยังยืนยันว่า สหรัฐตั้งความคาดหวังเป็นอย่างมากหลังการเยือนสหรัฐของเลขาธิการใหญ่พรรค เหงียนฟู้จ่อง เวียดนามจะมีมาตรการส่งเสริมและผลักดันความร่วมมือกับสหรัฐ เวียดนามยังเรียกร้องให้สหรัฐยกเลิกกำแพงกีดกันทางการค้า อำนวยความสะดวกเพื่อให้สินค้าเวียดนามเจาะตลาดสหรัฐ ผลักดันการลงทุนของสหรัฐในเวียดนามในด้านที่สหรัฐมีจุดแข็ง ความสัมพันธ์ร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างเวียดนามกับสหรัฐจะได้รับการขยายอย่างแน่นอนผ่านข้อตกลงทีพีพี
การผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจและการค้ากับประเทศอื่นๆ
ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2015 จนถึงปัจจุบัน ประเทศที่เข้าร่วมการเจรจาทีพีพีกำลังเร่งกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาสำคัญๆโดยมีการเข้าร่วมโดยตรงของบรรดารัฐมนตรีซึ่งสร้างพื้นฐานเพื่อเสร็จสิ้นการเจรจาในปีนี้ กระบวนการเจรจาที่จะเสร็จสิ้นในปีนี้และข้อตกลงทีพีพีที่ใกล้ได้รับการลงนามจะส่งผลในทางบวกต่อหลายด้านของเวียดนาม โดยเฉพาะการค้าซึ่งที่สามารถเห็นได้ชัดเจนคือ ทีพีพีจะช่วยให้การส่งออกของเวียดนามมีการขยายตัวในระดับสูง เวียดนามจะปรับปรุงโครงสร้างตลาดเพื่อสร้างความสมดุลย์ให้แก่ความสัมพันธ์ด้านการค้ากับตลาดอื่นๆ เร่งผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมประกอบ ผลักดันการผลิตวัตถุดิบภายในประเทศ เน้นการนำเข้าจากสมาชิกทีพีพีและดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากประเทศสมาชิกทีพีพี
สหรัฐเป็นหุ้นส่วนสำคัญในทีพีพี ดังนั้น การที่เวียดนามเสร็จสิ้นการเจรจาทีพีพีกับสหรัฐจะเปิดโอกาสความร่วมมือไม่เพียงแต่ระหว่างสองประเทศเท่านั้น หากยังช่วยให้เสร็จสิ้นทีพีพี เปิดศักยภาพใหม่ในการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลกของเวียดนามอีกด้วย.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด