เวียดนามและสโลวาเกียกระชับความร่วมมือทวิภาคี

(VOVworld) - วันนี้ 18 กรกฎาคม นาย โรเบิร์ต ฟิโก นายกรัฐมนตรีสโลวาเกียได้เริ่มการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของ นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุก นี่เป็นการเยือนเวียดนามครั้งที่ 2 ของนาย โรเบิร์ต ฟิโก ซึ่งมีขึ้นหลังจากที่เขาได้ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสโลวาเกียอีกสมัย เมื่อเดือนมีนาคมปี 2016 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีที่มีมาช้านานและความร่วมมือใน หลายด้าน โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การศึกษาและฝึกอบรม

(VOVworld) - วันนี้ 18 กรกฎาคม นาย โรเบิร์ต ฟิโก นายกรัฐมนตรีสโลวาเกียได้เริ่มการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุก นี่เป็นการเยือนเวียดนามครั้งที่ 2 ของนาย โรเบิร์ต ฟิโก ซึ่งมีขึ้นหลังจากที่เขาได้ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสโลวาเกียอีกสมัยเมื่อเดือนมีนาคมปี 2016 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีที่มีมาช้านานและความร่วมมือในหลายด้าน โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การศึกษาและฝึกอบรม

เวียดนามและสโลวาเกียกระชับความร่วมมือทวิภาคี - ảnh 1
ภาพการเจรจาระหว่าง 2 ฝ่าย

สโลวาเกียมีพื้นที่กว่า 4 หมื่น 9 พันตารางกิโลเมตร มีประชากรเกือบ 5.5 ล้านคน เมื่อปี 1918 ได้มีการผนวกรวมประเทศสาธารณรัฐเช็กและสโลวาเกียเป็นสาธารณรัฐเชโกสโลวาเกีย ต่อมาจนถึงปี 1993 สโลวาเกียได้แยกตัวออกจากสาธารณรัฐเชโกสโลวาเกียและจัดตั้งประเทศสโลวาเกีย ปัจจุบัน สโลวาเกียเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป หรือ อียู องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ และองค์การความมั่นคงและร่วมมือยุโรปหรือโอเอสซีอี และตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้ สโลวาเกียจะปฏิบัติหน้าที่ประธานหมุนเวียนสภายุโรปอย่างเป็นทางการ
เวียดนามและสโลวาเกียได้ประกาศสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับสาธารณรัฐเชโกสโลวาเกียและกำหนดวันที่ 2 กุมภาพันธ์ปี 1950 เป็นวันที่ทั้ง 2 ฝ่ายสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งในปี 2015 สโลวาเกียและเวียดนามได้ร่วมจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อฉลองครบรอบ 65 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
ความสันพันธ์อันดีงามที่มีมาช้านาน

ตั้งแต่ปี 1993 จนถึงบัดนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับสโลวาเกียได้พัฒนาอย่างเข้มแข็ง โดยได้ลงนามเอกสารต่างๆเพื่อสร้างกรอบทางนิตินัยที่เอื้อให้แก่ความร่วมมือในระยะใหม่ จนถึงขณะนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายได้ลงนามกรอบข้อตกลง 15 ฉบับ เช่น การสนับสนุนกันในด้านตุลาการ การฝึกสอนอาชีพให้แก่พลเมืองเวียดนาม สาธารณสุข การเดินอากาศ วัฒนธรรม รวมทั้งเศรษฐกิจ
มูลค่าการค้าต่างตอบแทนระหว่าง 2 ประเทศในหลายปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ปัจจุบัน สโลวาเกียเป็นนักลงทุนรายใหญ่อันดับแรกในภูมิภาคยุโรปตะวันออกกลางที่เข้ามาลงทุนในเวียดนาม โดยมี 5 โครงการที่เน้นในด้านการก่อสร้างในกรุงฮานอย นครโฮจิมินห์และจังหวัดหว่าบิ่ง รวมเงินจดทะเบียนกว่า 230 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อยู่อันดับ 35 จากทั้งหมด 105 ประเทศและดินแดนที่ลงทุนในเวียดนามมากที่สุด  ส่วนเมื่อปี 2014 ได้มีการควบรวมเครือบริษัท FPT ของเวียดนามและบริษัท RWE IT  ของสโลวาเกีย
ความร่วมมือด้านการศึกษาและฝึกอบรมถือเป็นจุดเด่นในความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ โดยทั้ง 2 ฝ่ายได้ลงนามข้อตกลงเกี่ยวกับการฝึกสอนอาชีพให้แก่ชาวเวียดนามเมื่อวันที่ 27 มกราคมปี 1994 ณ กรุงบราติสลาวา และทั้ง 2 ฝ่ายกำลังผลักดันการลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาและฝึกอบรมระยะปี 2015 – 2019 โดยสโลวาเกียพร้อมที่จะร่วมมือกับเวียดนามในการฝึกอบรมแหล่งบุคลากรให้แก่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของเวียดนาม  ส่วนในการเยือนประเทศสโลวาเกียของประธานประเทศ เหงวียนมิงเจี๊ยดเมื่อปลายปี 2009 สโลวาเกียได้ระบุเวียดนามในรายชื่อประเทศที่ได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาหรือโอดีเอตั้งแต่ปี 2010
ในด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2015 ทั้ง 2 ฝ่ายได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระยะปี 2015 – 2019 จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อฉลองครบรอบ 65 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต เช่น งานวันวัฒนธรรมเวียดนามในสโลวาเกียปี 2015 และงานนิทรรศการในหัวข้อ บรรยากาศแห่งวัฒนธรรมของเวียดนาม”
เวียดนามและสโลวาเกียยังมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเนื่องจากมีชาวเวียดนาม 5 พันคนที่กำลังอาศัยในสโลวาเกีย โดยร้อยละ 70 ได้รับสัญชาติสโลวาเกีย หรือ ได้รับอนุญาตอาศัยระยะยาวในสโลวาเกีย
ศักยภาพความร่วมมือ
สโลวาเกียถือเวียดนามเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก ซึ่งจากนโยบายเปิดประเทศและกลไกเศรษฐกิจที่คล่องตัว เวียดนามจะเป็นสะพานเชื่อมเพื่อช่วยให้สินค้าของสโลวาเกียสามารถเจาะตลาดเวียดนามและประเทศต่างๆในอาเซียน ส่วนสโลวาเกียก็เป็นหุ้นส่วนสำคัญและเป็นประตูเพื่อให้สินค้าเวียดนามสามารถเจาะตลาดอียูและยุโรป
สโลวาเกียมีอุตสาหกรรมประกอบ พลังงาน สาธารณสุข การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐานการท่อเงที่ยว รวมทั้งโครงสร้างอุตสาหกรรมประกอบที่พัฒนาและสอดคล้องกับภารกิจการพัมนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยของเวียดนาม ในขณะที่เวียดนามมีสินค้าการเกษตรที่มีคุณภาพสูงเพื่อการส่งออก เช่น ข้าว ผลไม้และสัตว์นํ้า
ปัจจุบัน สถานประกอบการสโลวาเกียให้ความสนใจกับตลาดเวียดนามมากขึ้นและมีความประสงค์ที่จะร่วมมือด้านพลังงาน โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและพลังงานนิวเคลียร์กับเวียดนาม ดังนั้น ในคณะที่ร่วมเดินทางมาเวียดนามพร้อมกับนายกรัฐมนตรีสโลวาเกียครั้งนี้ยังมีตัวแทนจากสถานประกอบการ 20 แห่งที่กำลังประกอบธุรกิจในด้านพลังงาน ปิโตรเคมี ป่าไม้ เทคโนโลยีสารสนเทศ การเงิน ธนาคาร โทรคมนาคม โทรทัศน์และการขนส่ง ซึ่งเพื่อเอื้อให้แก่ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ในกรอบการเยือนเวียดนามครั้งนี้  จะมีการจัดฟอรั่มผู้ประกอบการเวียดนาม – สโลวาเกีย
เวียดนามและสโลวาเกียมีโอกาสมากมายเพื่อกระชับความสัมพันธ์ร่วมมือทวิภาคีให้พัฒนาทั้งในด้านกว้างและส่วนลึก  ทั้งนี้ เอกสารที่ได้ลงนามกันไว้และเนื้อหาที่ได้รับการหยิบยกขึ้นมาหารือในการเยือนเวียดนามครั้งนี้ของนาย โรเบิร์ต ฟิโก จะช่วยสร้างพื้นฐานให้แก่กระบวนการร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่ก้าวพัฒนาใหม่ในความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ. 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด