เวียดนามแสดงความรับผิดชอบเมื่อลงสมัครชิงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การยูเนสโก้

(VOVWORLD) - ในระหว่างวันที่ 9 - 10  ตุลาคม  ประเทศสมาชิกองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ลงคะแนนเลือกผู้อำนวยการองค์กรยูเนสโก้ ซึ่งเอกอัครราชทูตฝ่ามแซงโจว์ของเวียดนามเป็นหนึ่งใน 8 ผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งและนี่เป็นครั้งแรกที่เวียดนามเสนอชื่อผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งที่สำคัญนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบที่มากขึ้นของเวียดนามในองค์กรพหุภาคี
เวียดนามแสดงความรับผิดชอบเมื่อลงสมัครชิงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การยูเนสโก้ - ảnh 1สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก้ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

ยูเนสโก้จะลงคะแนน 5 รอบเพื่อเลือกผู้อำนวยการองค์การยูเนสโก้ และสภาผู้บริหารองค์การยูเนสโก้จะเสนอชื่อของผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การยูเนสโก้ในเดือนพฤศจิกายนเพื่อพิจารณาอนุมัติ ปัจจุบัน ถึงแม้ยูเนสโก้ได้ลงคะแนน 2 รอบแล้ว แต่ยังไม่มีผู้ลงสมัครคนใดได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนข้างมากเพื่อได้รับชัยชนะ

การคัดเลือกที่เข้มงวด

ยูเนสโก้นับวันมีบทบาทสำคัญในชีวิตวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และการศึกษาของโลก ดังนั้น การเลือกผู้อำนวยการของยูเนสโก้จึงมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งและต้องทำการคัดเลือกอย่างเคร่งครัด

นับตั้งแต่การก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายนปี1945 มาจนถึงปัจจุบัน ยูเนสโก้ได้ทำการคัดเลือกผู้อำนวยการ 10 ครั้งและนี่เป็นครั้งที่  11 ซึ่งจะเลือกผู้อำนวยการองค์การยูเนสโก้วาระปี 2017 – 2021 โดยในรอบนี้ ผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งนี้จะต้องนำเสนอแผนปฏิบัติงานในฐานะผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งต่อสภาผู้บริหารองค์การยูเนสโก้ภายในเวลา 10 นาทีและตอบคำถามของสมาชิกสภาฯเกี่ยวกับปัญหาของประเทศต่างๆภายในเวลา 80 นาที ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับการถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ของยูเนสโก้ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้และทักษะความสามารถของผู้ลงสมัคร 

บรรดาผู้ลงสมัครล้วนเป็นผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งสำคัญๆของรัฐบาลประเทศต่างๆ มีประสบการณ์ดำเนินกิจกรรมต่างๆของยูเนสโก้และมีความเข้าใจทางวิชาการเกี่ยวกับกิจกรรมขององค์กรนี้ ซึ่งเอกอัครราชทูตฝ่ามแซงโจว์ของเวียดนามมีประสบการณ์มากมายเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆของยูเนสโก้และเคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตและหัวหน้าคณะผู้แทนเวียดนามประจำยูเนสโก้ และขณะนี้กำลังปฏิบัติหน้าที่เป็นทูตพิเศษของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆของยูเนสโก้

นับเป็นครั้งแรกที่เวียดนามเสนอชื่อผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การยูเนสโก้

การตัดสินใจลงสมัครชิงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การยูเนสโก้ของเวียดนามเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในกระบวนการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของยูเนสโก้อย่างเข้มแข็งนับตั้งแต่การเข้าเป็นสมาชิกขององค์กรนี้เมื่อเดือนกรกฎาคมปี1976  ซึ่งในตอนนั้น เวียดนามได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภาผู้บริหารองค์การยูเนสโก้วาระปี 1978-1983 และเปิดสำนักงานตัวแทนของเวียดนามประจำยูเนสโก้เมื่อปี1982 นอกจากนี้ เวียดนามได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาที่สำคัญๆ เช่น อนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมนามธรรม อนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์และส่งเสริมความหลากหลายด้านวัฒนธรรม เป็นประธานของการประชุมและจัดกิจกรรมต่างๆของยูเนสโก้ เช่น การประชุมผู้นำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเกี่ยวกับการสนทนาระหว่างวัฒนธรรมต่างๆ การประชุมทาบทามความคิดเห็นคณะกรรมการแห่งชาติภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

เวียดนามได้แสดงความคิดเห็นและเสนอความคิดริเริ่มต่างๆในการแก้ไขปัญหาความไม่รู้หนังสือ ศูนย์ให้การศึกษาแก่ประชาชน อีกทั้งประยุกต์ใช้โครงการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการพัฒนาอุทยานแห่งชาติ เวียดนามได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภาผู้บริหารองค์กรยูเนสโก้รวม 4 ครั้งและกำลังปฏิบัติหน้าที่เป็นสมาชิกสภาฯวาระปี 2015-2019และเป็นสมาชิกคณะกรรมการมรดกโลกวาระปี 2013-2017  ส่วนยูเนสโก้ก็ให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์กับเวียดนาม โดยเวียดนามได้ต้อนรับผู้อำนวยการยูเนสโก้ 5 ท่านที่เดินทางมาเยือน รวม8 ครั้งและในรอบ8 ปีที่ผ่านมา นาง Irina Bokova ผู้อำนวยการองค์การยูเนสโก้ได้เดินทางมาเยือนเวียดนาม 3 ครั้ง โดยนาง Irina Bokova ได้ยืนยันว่า เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศอยู่แถวหน้าและเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติโครงการและกิจกรรมต่างๆของยูเนสโก้

จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของยูเนสโก้อย่างเข้มแข็งได้ช่วยผลักดันการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของเวียดนามและช่วยให้โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม การศึกษาและวิทยาศาสตร์ของเวียดนามได้รับการสนับสนุน ยูเนสโก้ได้รับรองมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมโลก 8 แห่ง มรดกวัฒนธรรมนามธรรมโลก 11 แห่ง  มรดกด้านข้อมูลโลก 6 รายการ  แหล่งสงวนชีวมณฑลโลก 9 แห่งและอุทยานทางธรณีวิทยาโลก 1 แห่งในเวียดนาม

ล่าสุดนี้ สถาบันคณิตศาสตร์และ ฟิสิกส์สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์เวียดนามได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ภายใต้การสนับสนุนของยูเนสโก้

แสดงบทบาทที่เข้มแข็งมากขึ้นในองค์การพหุภาคี

ถึงแม้นี่เป็นครั้งแรกที่เวียดนามเสนอชื่อผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การยูเนสโก้ แต่การนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสของเอกอัครราชทูตฝ่ามแซงโจว์ เกี่ยวกับแผนปฏิบัติงานในฐานะผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การยูเนสโก้ต่อสภาผู้บริหารองค์การยูเนสโก้และการตอบคำถามสมาชิกสภาฯเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาได้รับคำชื่นชมจากมิตรประเทศ

แต่อย่างไรก็ตาม ครั้งนี้ มีตัวเต็งหลายคน เช่น นาย Qian Tang ผู้ลงสมัครจากประเทศจีนที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการยูเนสโก้ที่ดูแลด้านการศึกษา นาง Moushra Khattab อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงครอบครัวและประชากรอียิปต์ นาย Hamad bin Al-Kawarri อดีตรัฐมนตรีวัฒนธรรมกาตาร์และนาง Audrey Azoulay อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการสื่อสารฝรั่งเศส ถึงแม้ผลการคัดเลือกยังไม่ออกมาแต่สำหรับเวียดนาม นั้น นี่เป็นครั้งแรกที่เวียดนามเสนอชื่อผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การยูเนสโก้ ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความปรารถนาที่จะมีบทบาทมากขึ้นในการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างประเทศ. 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด