เวียดนามให้คำมั่นปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ

(VOVWORLD) -เมื่อวันที่17กรกฎาคม ณ สำนักงานของสหประชาชาติในนครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐ เวียดนามได้ประกาศรายงาน VNR  ซึ่งเป็นรายงานผลการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนค.ศ. 2030 เกี่ยวกับการปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ SDGs   จากบทบาทการเป็นสมาชิกของสภาเศรษฐกิจสังคมในวาระปี2016-2018  ในฟอรั่มนี้ เวียดนามได้ยืนยันจุดยืนเกี่ยวกับการสอดแทรกเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการปฏิบัติยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมเป็นปัญหาที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆ

เวียดนามให้คำมั่นปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ - ảnh 1นาย เหงวียนเท้เฟือง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวางแผนและการลงทุนเวียดนามการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Photo: http://cadn.com.vn)

ในฟอรั่มทางการเมืองระดับสูงเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสภาเศรษฐกิจ-สังคมของสหประชาชาติปีนี้ มีผู้แทนกว่า2500คนจาก193ประเทศสมาชิกสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศ องค์การภาคเอกชนและนักวิชาการระหว่างประเทศเข้าร่วม ภายใต้หัวข้อ “มุ่งเน้นถึงสังคมที่ยั่งยืนและเป็นตัวของตัวเอง”  ที่ประชุมได้เน้นหารือเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติเป้าหมาย6รายการในจำนวนทั้งหมด17เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและพิจารณารายงานของ 47ประเทศ

ผลงานที่น่าประทับใจ

  ในรายงานของเวียดนาม นาย เหงวียนเท้เฟือง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวางแผนและการลงทุนเวียดนามได้ชี้ชัดถึงผลการปฏิบัติ17เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้ง ยืนยันจุดยืนของเวียดนามเกี่ยวกับการสอดแทรกเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการปฏิบัติยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมและถูกระบุในแผนการปฏิบัติงานแห่งชาติเกี่ยวกับการปฏิบัติระเบียบวาระการประชุมปี2030ผ่าน115เป้าหมาย

ในทางเป็นจริง ในเวลาที่ผ่านมา เวียดนามได้ประสบผลสำเร็จเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม โดยอัตราการขยายตัวจีดีพีของเวียดนามในปี2015 ปี2016 และปี2017อยู่ที่ร้อยละ6.7  6.2 และ 6.8ตามลำดับ  ส่วนอัตราผู้ยากจนลดลงจากร้อยละ9.9ในปี2015เหลือร้อยละ7ในปี 2017

ในปี2016 อัตราครอบครัวที่เข้าถึงน้ำสะอาดอยู่ที่ร้อยละ93.4และอัตราครอบครัวที่มีไฟฟ้าใช้อยู่ที่ร้อยละ99 อัตราผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตในปี2017อยู่ที่ร้อยละ54.2 สิ่งที่น่าสนใจคือ อัตราผู้ที่มีบัตรประกันสุขภาพในปี2017 อยู่ที่ร้อยละ86.4และเวียดนามกำลังพยายามมุ่งสู่เป้าหมายให้ประชาชนทุกคนมีบัตรประกันสุขภาพภายในปี2020  ในฟอรั่มเอเปกเมื่อปี2017 รองนายกรัฐมนตรีเวียดนาม หวูดึ๊กดามได้ย้ำว่า “ต้องหาทางค้ำประกันให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงประกันสุขภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน เปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายด้านสาธารณสุข  ส่งเสริมให้ภาคเศรษฐกิจต่างๆลงทุนพัฒนาสถานีอนามัยให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะ บ้านพักคนชรา”

เพื่อปฏิบัติคำสั่งดังกล่าวของรัฐบาล เมื่อวันที่15กรกฎาคม กระทรวงสาธารณสุขได้ปรับปรุงการบริการสาธารณสุข88รายการตามแนวทางค้ำประกันให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพอย่างดีที่สุด  นาง เจิ่นถิย้างเฮือง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงสาธารณสุขได้เผยว่า“เวียดนามให้คำมั่นอย่างเข้มแข็งผ่านการชี้นำของรัฐบาลและความพยายามของทั้งระบบการเมือง โดยเฉพาะ ของหน่วยงานสาธารณสุขในการเพิ่มจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการประกันสุขภาพ”

นอกจากนี้ เวียดนามมีก้าวพัฒนาในการส่งเสริมความเสมอภาคในด้านการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคม ลดความไม่เสมอภาคทางเพศและปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลและกฎหมายให้แก่ประชาชน เน้นถึงกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยง่าย เช่น ผู้ยากจน คนพิการและชนกลุ่มน้อยผ่านนโยบายต่างๆ

ความพยายามเพื่อไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

  ในกระบวนการปฏิบัติ เวียดนามยังต้องเผชิญกับความท้าทายด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น  ในเวลาที่จะถึง เวียดนามจะพยายามปฏิบัติแผนการปฏิบัติงาน ผลักดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนผสานกับการปฏิบัติความก้าวหน้า ความยุติธรรมทางสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การบริหารและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและเป็นฝ่ายรุกในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

  การที่เวียดนามประกาศรายงาน VNRเกี่ยวกับการปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติได้เป็นการยืนยันอีกครั้งถึงคำมั่นของเวียดนามเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่เป็นฝ่ายรุกและมีความรับผิดชอบของประชาคมระหว่างประเทศในความพยายามค้ำประกันให้ประชาชนทุกคนส่งเสริมศักยภาพ เข้าร่วมและได้รับผลประโยชน์จากผลการพัฒนา.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด