เวียดนาม – สหรัฐแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และมุ่งสู่อนาคต

(VOVworld) - ก่อนการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่ 6-10 กรกฎาคม ท่านเหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้กล่าวกับสื่อมวลชนสหรัฐว่า เวียดนามและสหรัฐจะแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ “มุ่งสู่อนาคต” ร่วมมือสร้างสรรค์ความสัมพันธ์มิตรภาพและความร่วมมืออย่างยั่งยืน

(VOVworld) - ก่อนการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่ 6-10 กรกฎาคม ท่านเหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้กล่าวกับสื่อมวลชนสหรัฐว่า เวียดนามและสหรัฐจะแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ “มุ่งสู่อนาคต” ร่วมมือสร้างสรรค์ความสัมพันธ์มิตรภาพและความร่วมมืออย่างยั่งยืน

เวียดนาม – สหรัฐแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และมุ่งสู่อนาคต - ảnh 1
เริ่มการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการ
ในการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนสหรัฐเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับสหรัฐ เลขาธิการใหญ่เหงียนฟู้จ่องได้ระบุว่า ภายหลัง 40 ปีที่สงครามยุติลงและ20 ปีที่ทั้งสองประเทศปรับความสัมพันธ์ให้เป็นปกติ จากที่เคยเป็นศัตรูกัน ปัจจุบันเวียดนามและสหรัฐได้กลายเป็นเพื่อนมิตรและตั้งแต่ปี 2013 เป็นต้นมาก็ได้กลายเป็นหุ้นส่วนในทุกด้าน นี่คือก้าวเดินที่ยาวไกลและเมื่อ 20ปีก่อนไม่มีใครคิดว่าจะพัฒนาเช่นนี้ได้ สำหรับความท้าทายในความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ เลขาธิการใหญ่เหงียนฟู้จ่องเผยว่า มาตรการแก้ไขที่ดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุดคือทั้งสองฝ่ายควรเจรจาอย่างตรงไปตรงมาตามแนวทางที่สร้างสรรค์ต่อไปเพื่อมีความเข้าใจกันมากขึ้น ไม่ปล่อยให้ความแตกต่างกันนั้นก่ออุปสรรคต่อการขยายความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ
ร่วมกันสร้างสรรค์อนาคต
สำหรับเป้าหมายการเยือนครั้งประวัติศาสตร์นี้ เลขาธิการใหญ่เหงียนฟู้จ่องได้ระบุอย่างชัดเจนว่า นี่คือการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการครั้งแรกของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามตามคำเชิญของรัฐบาลสหรัฐ ซึ่งประจวบกับโอกาสที่ทั้งสองประเทศกำลังฉลองครบรอบ 20 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต นี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อประเมินความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในเวลาที่ผ่านมาและแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ “มุ่งสู่อนาคต” ร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์ความสัมพันธ์มิตรภาพ ความร่วมมืออย่างยั่งยืนบนพื้นฐานให้ความเคารพต่อกัน ให้ความเคารพระบอบการเมืองของกัน เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศและมีส่วนร่วมรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ ความร่วมมือและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคและโลก เวียดนามให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์กับสหรัฐและถือสหรัฐเป็นหุ้นส่วนสำคัญชั้นนำในนโยบายการต่างประเทศของตน การเยือนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนในทุกด้านระหว่างสองประเทศให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น นอกจากความร่วมมือทวิภาคีแล้ว เวียดนามและสหรัฐจะแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในระยะยาวเกี่ยวกับปัญหาในภูมิภาคและโลกที่ทั้งสองฝ่ายต่างให้ความสนใจ เช่น สถานการณ์แถบเอเชีย – แปซิฟิก ข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ระเบียบความร่วมมือทางการเมือง เศรษฐกิจ ความมั่นคงในภูมิภาคและความปลอดภัยในการเดินเรือ พร้อมทั้งแสดงความหวังว่า นี่จะเป็นโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายหารืออย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับปัญหาที่ยังมีความคิดเห็นแตกต่างกัน เพื่อมีส่วนร่วมสร้างความเข้าใจต่อกัน ลดความแตกต่างและค่อยๆสร้างสรรค์ความไว้วางใจกันเพื่อนำความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเข้าสู่ระยะแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนและจริงจัง
เวียดนาม – สหรัฐแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และมุ่งสู่อนาคต - ảnh 2
ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนสหรัฐ
ลดความขัดแย้งและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในการตอบคำถามของผู้สื่อข่าวสหรัฐเกี่ยวกับปัญหาสิทธิมนุษยชน ท่านเลขาธิการใหญ่เหงียนฟู้จ่องได้ยืนยันว่า ในความเป็นจริง หลังการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศมาเป็นเวลา 30 ปี สิทธิมนุษยชนของคนเวียดนามนับวันพัฒนามากขึ้นและรัฐเวียดนามได้ค้ำประกันสิทธิต่างๆ ซึ่งถูกระบุในรัฐธรรมนูญ กฎหมายฉบับต่างๆและได้รับการปฏิบัติผ่านนโยบายและมาตรการต่างๆจากระดับส่วนกลางไปจนถึงระดับท้องถิ่น ความพยายามดังกล่าวได้ช่วยให้เวียดนามประสบผลสำเร็จในการค้ำประกันสิทธิมนุษยชนในทุกด้าน คือ พลเรือน การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคม เป็นต้น ในความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ เวียดนามและสหรัฐยังมีความเข้าใจที่แตกต่างกันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ดังนั้น ทั้งสองประเทศควรสนทนากันบนเจตนารมณ์ที่เปิดเผย ตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มความเข้าใจกัน ลดความแตกต่างและใช้ศักยภาพแห่งความร่วมมือ พยายามไม่ให้ความแตกต่างกันนั้นกลายเป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ทวิภาคี
สำหรับความท้าทายใหญ่ๆต่อเศรษฐกิจเวียดนามและการที่เวียดนามเข้าร่วมข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก ท่านเลขาธิการใหญ่เหงียนฟู้จ่องยืนยันว่า ข้อตกลงฉบับนี้มีขอบเขตที่กว้างขวางโดยมีเศรษฐกิจหลักของภูมิภาคและโลกเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก จากการเตรียมพร้อมอย่างจริงจัง เวียดนามมีความมั่นใจที่จะประสบความสำเร็จในการเข้าร่วมกระบวนการนี้ ซึ่งในความเป็นจริง เวียดนาม สหรัฐและประเทศสมาชิกอื่นๆก็กำลังพยายามเสร็จสิ้นการเจรจาโดยเร็วที่สุด
แสดงความยินดีกับการที่สหรัฐขยายบทบาทในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก
สำหรับบทบาทของสหรัฐในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก โดยเฉพาะในทะเลตะวันออก ท่านเหงียนฟู้จ่องได้เผยว่า ในฐานะเป็นประเทศมหาอำนาจชั้นนำของโลกและสมาชิกถาวรของสหประชาชาติ สหรัฐมีทั้งประโยชน์และหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของโลก รวมทั้งภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก เวียดนามแสดงความยินดีกับการที่สหรัฐขยายความร่วมมือและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ในหลายด้านกับภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก บนพื้นฐานแห่งความเข้าใจและให้ความเคารพต่อกัน สหรัฐอาจผลักดันความสัมพันธ์ทวิภาคีในหลายด้านกับประเทศต่างๆในภูมิภาค สำหรับปัญหาทะเลตะวันออก ท่านเหงียนฟู้จ่องได้แสดงความยินดีกับการที่รัฐบาลสหรัฐมีความเห็นในทางบวกและสนับสนุนการแก้ไขการพิพาทด้วยสันติวิธีตามกฎหมายสากล อนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 ปฏิบัติตามแถลงการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติของทุกฝ่ายในทะเลตะวันออกหรือดีโอซีและมุ่งสู่การจัดทำร่างระเบียบการปฏิบัติต่อกันในทะเลตะวันออกหรือซีโอซี พร้อมทั้งหวังว่า สหรัฐจะมีเสียงพูดและปฏิบัติการที่เหมาะสมเพื่อมีส่วนร่วมต่อการแก้ไขการพิพาทในทะเลตะวันออกด้วยสันติวิธีตามกฎหมายสากล รวมทั้งการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิกและโลก./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด