เศรษฐกิจ-สังคมเวียดนามมีการฟื้นตัวใน 6 เดือนแรกของปี 2017

(VOVWORLD) - หลังจากรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีมีการชี้นำอย่างเคร่งครัด การขยายตัวจีดีพีในไตรมาสที่ 2 ได้บรรลุก้าวกระโดด โดยอยู่ที่ร้อยละ 6.17 จนทำให้การขยายตัวจีดีพีในตลอด 6 เดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.73 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แต่เวียดนามยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆเพื่อทำให้เป้าหมายการขยายตัวในตลอดทั้งปี 2017 อยู่ที่ร้อยละ 6.7
เศรษฐกิจ-สังคมเวียดนามมีการฟื้นตัวใน 6 เดือนแรกของปี 2017 - ảnh 1(Photo: Internet) 

สิ่งที่โดดเด่นใน 6 เดือนแรกของปีนี้คือเศรษฐกิจได้มีการฟื้นตัว โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 2 ซึ่งแสดงให้เห็นผ่านเป้าหมายการขยายตัว มูลค่าเพิ่มและจีดีพีของแต่ละด้านที่อยู่ในระดับสูงกว่าไตรมาสแรก

ผลสำเร็จของการชี้นำและการบริหารที่เคร่งครัด

อัตราการขยายตัวจีดีพีอยู่ที่ร้อยละ 6.17 ในไตรมาสที่ 2  ซึ่งสูงกว่าไตรมาสแรกร้อยละ 1.02 ได้แสดงให้เห็นว่า สถานการณ์เศรษฐกิจได้มีการฟื้นตัว ช่องว่างการขยายตัวจีดีพีระหว่างไตรมาสแรกกับไตรมาสที่ 2 ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 คือก้าวกระโดดจากความพยายามบริหารเศรษฐกิจและการปรับปรุงบรรยากาศการประกอบธุรกิจของรัฐบาล มูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้าในตลอด 6 เดือนที่ผ่านมาบรรลุ 9 หมื่น 7 พัน 8 ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมูลค่าการนำเข้าบรรลุ 1 แสน 5ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาผู้บริโภคใน 6 เดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 4.15 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยเฉพาะจำนวนสถานประกอบการที่เพิ่งได้รับการก่อตั้งมีจำนวนมากขึ้น โดยมีสถานประกอบการกว่า 6 หมื่น 1 พันแห่ง รวมยอดเงินจดทะเบียนใหม่และเพิ่มเติมกว่า 1 ล้าน 4แสน 5 หมื่นล้านด่ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บรรยากาศการประกอบธุรกิจของเวียดนามได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น นาย เหงียนบิ๊กเลิม อธิบดีทบวงสถิติได้เผยว่า “ใน 6 เดือนที่ผ่านมา หน่วยงานการเกษตรได้แก้ไขปัญหาที่ยังคั่งค้างอยู่ของปีที่แล้ว อุตสาหกรรมการแปรรูปก็มีการฟื้นตัว หน่วยงานการก่อสร้างมีการขยายตัวในระดับสูง โดยเฉพาะการให้บริการ ในหลายปีมานี้การขยายตัวใน 6 เดือนแรกอยู่ในระดับสูง ซึ่งผลงานนี้มาจากการชี้นำและการบริหารที่เคร่งครัดของรัฐบาล การเข้าร่วมของสถานประกอบการและเศรษฐกิจ”

นอกจากผลงานที่ได้บรรลุ การขยายตัวเศรษฐกิจใน 6 เดือนที่ผ่านมายังมีข้อจำกัด นายดั่งดึ๊กแอง หัวหน้าคณะกรรมการวิเคราะห์และพยากรณ์ของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจสังคมของกระทรวงวางแผนและการลงทุนได้วิเคราะห์ว่า “เศรษฐกิจยังคงพึ่งพาอุตสหากรรมเป็นหลัก แต่หน่วยงานอุตสาหกรรมพึ่งพาการลงทุนจากต่างประเทศ ดังนั้นเมื่อบริษัท Samsung เปลี่ยนแผนการผลิตและประกอบธุรกิจจึงส่งผลกระทบต่อหน่วยงานอุตสาหกรรมแปรรูปและการประดิษฐ์คิดค้นทันที ในขณะเดียวกัน ถึงแม้จำนวนสถานประกอบการภาคเอกชนยังอยู่ในระดับสูง แต่มีขอบเขตเล็ก ดังนั้นจึงมีส่วนร่วมต่อจีดีพีในระดับต่ำ เมื่อพวกเราอาศัยทรัพยากรธรรมชาติน้อยกว่า ประสิทธิภาพของเศรษฐกิจจะสามารถชดเชยการขาดแคลนนี้ได้ แต่ผลงานเมื่อเร็วๆนี้ได้แสดงให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง”

มุ่งมั่นบรรลุการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 6.7

ตามรายงานของทบวงสถิติ เพื่อบรรลุเป้าหมายการขยายตัวจีดีพีในตลอดทั้งปีที่ร้อยละ 6.7 การขยายตัวจีดีพีใน 6 เดือนที่เหลือต้องบรรลุกว่าร้อยละ 7.4  ซึ่งเพื่อบรรลุเป้าหมายการขยายตัวของตลอดทั้งปี 2017 อยู่ที่ร้อยละ 6.7 และการขยายตัวเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 6.5 ในช่วงปี 2016-2020 ดร. เหงียนดึ๊กแถ่ง หัวหน้าสถาบันวิจัยเศรษฐกิจและนโยบายได้แสดงความเห็นว่า “พลังขับเคลื่อนหลักคือเวียดนามต้องปรับปรุงบรรยากาศการประกอบธุรกิจภายในประเทศและลดค่าใช้จ่ายให้แก่สถานประกอบการภายในประเทศ ขณะนี้พวกเราได้ปฏิบัติสิ่งนี้แล้วแต่ยังไม่เกิดประสิทธิผลทันที เพราะต้องใช้เวลานานในการปรับปรุงเอกสารกฎหมายและการบังคับใช้ แต่ถ้าพวกเรายืนหยัดปฏิบัติสิ่งนี้ก็จะสร้างบรรยากาศการประกอบธุรกิจที่ดีกว่าและสถานประกอบการเวียดนามจะรู้สึกว่า พวกเขาประกอบธุรกิจได้อย่างสะดวกและค่าใช้จ่ายลดลงเพื่อให้พวกเขามีรายได้มากขึ้น นั่นก็คือพลังขับเคลื่อน และพลังขับเคลื่อนี้ไม่ใช่สำหรับปี 2017 หากเป็นพลังขับเคลื่อนในระยะยาวในอนาคตในกระบวนการผสมผสานของเวียดนาม”

ครึ่งปี 2017 ได้ผ่านพ้นไป ถึงแม้การขยายตัวอยู่ในระดับต่ำ แต่รัฐบาลยังคงยืนหยัดรักษาเป้าหมายการขยายตัวของปีให้อยู่ที่ร้อยละ 6.7 เพราะปีนี้ถูกกำหนดว่า เป็นปีพื้นฐาน ซึ่งมีความสำคัญที่สุดและชี้ขาดต่อผลงานของปีต่อๆไป ดังนั้นแนวทางปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขยายตัวตามแนวทางยกระดับคุณภาพ ผลผลิต ขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจได้รับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้.  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด