เสรีภาพในด้านความเลื่อมใสและศาสนาต้องสอดคล้องกับบรรทัดฐานจริยธรรมของสังคม

(VOVWORLD) - พรรคและรัฐเวียดนามให้ความเคารพสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือไม่นับถือศาสนาของประชาชนตามข้อกำหนดของกฎหมาย แต่เวียดนามก็ลงโทษต่อพฤติกรรมที่แอบอ้างศาสนาเพื่อทำผิดขนบธรรมเนียมประเพณีและบรรทัดฐานจริยธรรมทางสังคมอย่างเด็ดขาด ในการประชุมประจำเดือนของรัฐบาลเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ณ กรุงฮานอย ตัวแทนของทำเนียบรัฐบาลได้ยืนยันถึงเรื่องนี้อีกครั้งว่า เมื่อเร็วๆนี้ กลุ่ม “สมาคมคริสตจักรมิชชั่นโลกของพระเจ้า- World Mission Society Church of God ได้ทำการเผยแผ่ศาสนาอย่างผิดกฎหมายในท้องถิ่นหลายแห่งทั่วประเทศ ซึ่งสร้างความไม่พอใจในหมู่ประชาชน

เสรีภาพในด้านความเลื่อมใสและศาสนาต้องสอดคล้องกับบรรทัดฐานจริยธรรมของสังคม - ảnh 1การประชุมประจำเดือนของรัฐบาลเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม (vietnamplus)

เวียดนามระบุปัญหาความเลื่อมใสและศาสนาในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ตามมาตรฐานสากลนับตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญฉบับแรก เนื้อหาเกี่ยวกับความเลื่อมใสและศาสนาก็ได้รับการปรับปรุงเรื่อยๆมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศในแต่ละระยะของประวัติศาสตร์ ซึ่งได้ค้ำประกันสิทธิเสรีภาพในด้านความเลื่อมใสและศาสนาของพลเมืองที่สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศและมีอารยะเฉกเช่นเดียวกับหลายๆประเทศที่มีระบบกฎหมายใช้มาอย่างยาวนาน

แต่กฎหมายเวียดนามก็มีข้อกำหนดว่า ห้ามอ้างนโยบายให้ความเคารพเสรีภาพความเลื่อมใสและศาสนา หรือใช้ศาสนาเป็นข้ออ้างเพื่อทำผิดกฎหมาย มีการกระทำที่ส่งผลเสียต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมและขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของประชาชาติ เพื่อค้ำประกันให้กิจกรรมความเลื่อมใสและศาสนาเป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของประชาชาติ ตอบสนองความต้องการที่ชอบธรรมของประชาชน ไม่ถูกกิจกรรมความเลื่อมใสและศาสนาที่ขัดกับขนบธรรมเนียมประเพณีครอบงำจิตใจจนส่งผลเสียต่อสุขภาพ  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และทรัพย์สินของประชาชน

ไม่สามารถอ้างสิทธิเสรีภาพความเลื่อมใสและศาสนาเพื่อทำผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา ในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนประจำเดือนพฤษภาคมของรัฐบาล นาย มายเตี๊ยนหยุง รัฐมนตรีประจำสำนักรัฐบาลได้ย้ำว่า พรรคและรัฐให้ความเคารพสิทธิเสรีภาพในความเลื่อมใสและศาสนาของประชาชน แต่เวียดนามยืนหยัดลงโทษต่อพฤติกรรมแอบอ้างศาสนาเพื่อทำในสิ่งที่ขัดกับขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม และยืนยันว่า “คริสตจักรสมาคมมิชชั่นโลกของพระเจ้า” ได้มีกิจกรรมต่างๆที่ไม่สอดคล้องกับความเชื่อ ขนบธรรมเนียมและหลอกลวงเกี่ยวกับเรื่องน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ รัฐมนตรี มายเตี๊ยนหยุง ได้ส่งคำสั่งของนายกรัฐมนตรีถึงสำนักงานที่เกี่ยวข้องและท้องถิ่นต่างๆให้งตรวจสอบ พิจารณา ประเมินและปรับปรุงกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของ “สมาคมคริสตจักรสมาคมมิชชั่นโลกของพระเจ้า” และลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

ตัวแทนของคณะกรรมการศาสนาของรัฐบาลได้เผยว่า “สมาคมคริสตจักรมิชชั่นโลกของพระเจ้า” ได้รับการก่อตั้งเมื่อปี 1964 ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี โดยเคลื่อนไหวในหลายประเทศ ซึ่งมีสมาชิกนับล้านคน ส่วนที่เวียดนาม กลุ่มนี้ได้เคลื่อนไหวในหลายปีที่ผ่านมา โดยในตอนแรกได้ก่อตั้งกลุ่มย่อยที่ประกอบศาสนากิจตามชุมชนต่างๆ โดยยังไม่ได้รับการอนุญาตให้ปฏิบัติกิจกรรมและรับรองเป็นศาสนา และจนถึงขณะนี้ มีเพียงแต่ “สมาคมคริสตจักรมิชชั่นโลกของพระเจ้า”เท่านั้นในนครโฮจิมินห์ที่ได้รับการรับรองเมื่อปี 2017 จากคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์ หลังจากตอบสนองเงื่อนไขต่างๆอย่างสมบูรณ์ตามข้อกำหนดของกฎหมายความเลื่อมใสและศาสนาปี 2016 ซึ่งสมาคมนี้ได้ประกอบศาสนกิจตรงตามข้อกำหนดกฎหมาย

แต่อย่างไรก็ตาม ในท้องถิ่นบางแห่ง โดยเฉพาะในภาคเหนือ เมื่อเร็วๆนี้ มีกลุ่มเล็กๆที่ตั้งชื่อว่า “สมาคมของพระเยซู” ได้มีกิจกรรมแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวและหลอกลวงเกี่ยวกับเรื่องโชคลาง รวมทั้งมีการชักชวนให้ประชาชนในท้องถิ่นบางแห่งหลงเชื่อเข้ากลุ่ม ซึ่งสร้างความไม่พอใจและทำให้เกิดความสับสนในหมู่ประชาชน เมื่อเร็วๆนี้ ตัวแทนของคณะกรรมการศาสนารัฐบาลได้ยืนยันว่า นี่คือกิจกรรมที่ละเมิดกฎหมายความเลื่อมใสและศาสนา ละเมิดข้อกำหนดของรัฐบาลเกี่ยวกับมาตรการบังคับใช้กฎหมายความเลื่อมและศาสนาปี 2016 ซึ่งสำนักงานที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณา สืบสวนและลงโทษผู้กระทำผิด

เสรีภาพในด้านความเลื่อมใสและศาสนาต้องสอดคล้องกับบรรทัดฐานจริยธรรมของสังคม - ảnh 2นาย มายเตี๊ยนหยุง รัฐมนตรีประจำสำนักรัฐบาล (toquoc.vn) 


ศาสนาที่แท้จริงต้องนำมนุษย์ไปสู่สิ่งดี

ศาสนาที่แท้จริงต้องสอนเรื่องศีลธรรมและนำมนุษย์ไปสู่สิ่งดี ในคำสั่งสอน 10 ข้อของพระเยซูก็สอนให้มนุษย์ต้องเคารพพ่อแม่ แต่ผู้ที่ก่อตั้ง “สมาคมคริสตจักรสมาคมมิชชั่นโลกของพระเจ้า"  กลับสอนให้มนุษย์มีการกระทำที่ไม่มีมนุษยธรรม เช่นยุยงให้ทำลายหิ้งบูชาบรรพบุรุษ ไม่สนใจถึงชีวิตครอบครัวและไม่ยอมรับญาติมิตร กลุ่มบุคคลที่เป็นสมาชิกของ “สมาคมคริสตจักรมิชชั่นโลกของพระเจ้า” กำลังอ้างศาสนาเพื่อหลอกลวงประชาชน ฉกฉวยความเชื่อของประชาชนเพื่อทำให้สังคมเกิดความวุ่นวาย

กฎหมายและรัฐเวียดนามให้ความเคารพสิทธิเสรีภาพด้านความเลื่อมใสและศาสนาของประชาชน แต่การอ้างศาสนาเพื่อใส่ร้ายป้ายสีความเชื่อที่ดีงามที่มีมาช้านานของประชาชนเวียดนามเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ แม้ศาสนาจะมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะในด้านวัฒนธรรมและจิตใจ ทุกคนสามารถยึดถือความเชื่อของตนและมีสิทธินับถือศาสนา แต่ก็ต้องเชื่ออย่างมีสติ เพื่อไม่ให้ถูกผู้ไม่หวังดีหลอกลวง ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม ดังนั้นพฤติกรรมเผยแผ่ศาสนาที่ผิดกฎหมายต้องถูกลงโทษและขจัดอย่างเด็ดขาด.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด