เหนือใต้รวมเป็นเอกภาพ ประเทศพัฒนามั่นคงยั่งยืน

(VOVworld)- มหาชัยชนะฤดูใบไม้ผลิ 30เมษายนปี1975 ได้จารึกเป็นหน้าประวัติศาสตร์ที่รุ่งโรจน์ในภารกิจการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาชาติบ้านเมืองของประชาชาติเวียดนาม จากชัยชนะนี้ ชาวเวียดนามได้เสร็จสิ้นหน้าที่แห่งประวัติศาสตร์คือปลดปล่อยภาคใต้ รวมประเทศเป็นหนึ่งเดียว นำเวียดนามก้าวเข้าสู่ศักราชของเอกราชและการพัฒนาสร้างสรรค์ประเทศให้เจริญเข้มแข็งและอิ่มนำผาสุก


เหนือใต้รวมเป็นเอกภาพ ประเทศพัฒนามั่นคงยั่งยืน - ảnh 1
เวียดนามเป็นประเทศที่มีเอกภาพทางวัฒนธรรม มีอาณาเขตทอดยาวจากมุกนามกวานจนถึงแหลมก่าเมา และการรวมประเทศเป็นปึกแผ่นก็เป็นแนวทางที่จำเป็นที่ต้องปฏิบัติในประวัติศาสตร์แห่งประชาชาติเวียดนาม แต่ในทางเป็นจริงหลังข้อตกลงเจนีวาปี1954 แม่น้ำเบ้นหายซึ่งอยู่ในเส้นขนานที่17ได้กลายเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างสองภาคเหนือใต้ และในตลอด20ปีแห่งการต่อสู้ชาวเวียดนามได้เสียสละเลือดเนื้อจำนวนมากเพื่อเป้าหมายรวมประเทศเป็นหนึ่งเดียวและวันที่30เมษายนปี1975ได้กลายเป็นวันแห่งการรวมประเทศเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์

ป่าเขาลำเนาไพรแห่งชาติรวมเป็นเอกภาพ

สงครามที่สหรัฐอเมริกาก่อขึ้นในภาคใต้เวียดนามตอนนั้นมีความดุเดือดมากจนสร้างความเสียหายและความปวดร้าวอย่างใหญ่หลวงให้แก่ประชาชาติเวียดนาม เมื่อประเทศถูกรุกราน ความเป็นเอกภาพของชาติถูกคุกคาม ประธานโฮจิมินห์ก็เคยกล่าวไว้ว่า “ประเทศเวียดนามเป็นหนึ่งเดียว ประชาชาติเวียดนามเป็นหนึ่งเดียว แม้สายน้ำอาจจะแห้งขอด ภูเขาอาจจะถูกกัดกร่อน แต่ความจริงนี้จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง” โดยกองทัพและประชาชนเวียดนามสามารถทำลายสงครามยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาหลายครั้งแล้วบังคับให้สหรัฐต้อลงนามข้อตกลงปารีสว่าด้วยการยุติสงครามในเวียดนามและการลุกขึ้นสู้ครั้งใหญ่ฤดูใบไม้ผลิปี1975ได้เป็นการปิดฉากสงครามต่อต้านสหรัฐอเมริกาเพื่อกู้ชาติอย่างสำเร็จ สร้างหัวเลี้ยวหัวต่อที่ยิ่งใหญ่แห่งประวัติศาสตร์ของประชาชาติเวียดนาม นำประเทศก้าวเข้าสู่ยุคแห่งเอกราช เอกภาพและสังคมนิยม ชัยชนะวันที่30เมษายนปี1975เป็นการทำลายสงครามรุกรานครั้งใหญ่ที่ยาวนานและดุเดือดที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2 พลิกกลับยุทธศาสตร์การต่อต้านการปฏิวัติของสหรัฐในทั่วโลก ช่วยทำลายพลังของลัทธิจักรวรรดินิยมและเสริมความเข้มแข็งให้แก่ระบบลัทธิสังคมนิยม

ชัยนะครั้งนั้นคือชัยชนะแห่งความรักชาติอย่างแรงกล้า ความปรารถนาในสันติภาพ เอกราช เสรีภาพและความเป็นปึกแผ่นของประเทศ นี่ก็เป็นชัยชนะของศิลปะการทหารเวียดนามภายใต้พลังของกลุ่มมหาสามัคคีชนทั้งชาติ มิตรภาพความร่วมมือช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างยิ่งใหญ่จากเพื่อนมิตรระหว่างประเทศรวมทั้งพันธมิตรที่ได้เคียงบ่าเคียงไหล่ต่อสู้ต่อต้านศัตรูเดียวกันของ3ประชาชาติเวียดนาม-ลาว-กัมพูชา

ประเทศพัฒนามั่นคงยั่งยืน

42ปีหลังวันมหาชัยปี1975 ประชาชาติเวียดนามได้ปฏิบัติภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศอย่างสำเร็จและสามารถบรรลุผลงานที่ยิ่งใหญ่ต่างๆแห่งประวัติศาสตร์ นำประเทศหลุกพ้นจากการเป็นประเทศด้อยพัฒนากลายเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีรายได้ระดับปานกลาง การขยายตัวจีดีพีเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ7ต่อปี โครงสร้างเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเข้มแข็ง การผลิตอุตสาหกรรมและการบริการคิดเป็นร้อยละ83ของจีดีพี ขอบเขตและศักยภาพของเศรษฐกิจได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จีดีพีเพิ่มขึ้นเกือบ7เท่าและมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นกว่า200เท่าเมื่อเทียบกับช่วงก่อนปี1975 ส่วนจีดีพีเฉลี่ยต่อหัวประชากรปี2016บรรลุประมาณ2200ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งผลงานในด้านต่างๆดังกล่าวได้สร้างพื้นฐานที่สำคัญเพื่อให้เวียดนามทำการเปลี่ยนแปลงใหม่และพัฒนาก้าวรุดหน้าต่อไปในทุกด้านอย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้นในเวลาข้างหน้า

ในระยะใหม่นั้นกระบวนการพัฒนาประเทศเวียดนามจะต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆ นั่นคือการปรับปรุงกลไกนโยบายให้สมบูรณ์และผลักดันเศรษฐกิจเชิงตลาดตามแนวทางสังคมนิยมอย่างมีประสิทธิภาพ ค้ำประกันเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค ผลักดันการปฏิบัติ3ก้าวกระโดดยุทธศาสตร์ควบคู่กับการปฏิรูปเศรษฐกิจ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขยายตัว เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน มุ่งระดมแหล่งพลังต่างๆเพื่อการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาวัฒนธรรมและค้ำประกันสวัสดิการสังคม มุ่งสร้างสรรคเศรษฐกิจเวียดนามที่มีเอกภาพและพึ่งตนเองมากขึ้นท่ามกลางกระแสการผสมผสานที่นับวันกว้างลึกยิ่งขึ้น ชัยชนะวันที่30เมษายนปี1975ได้รวมแผ่นดินเวียดนามเป็นหนึ่งเดียว เจตนารมณ์แห่งวันมหาชัยนั้นคือพื้นฐานเพื่อให้ประชาชนเวียดนามสร้างสรรค์ประเทศให้มั่นคงถาวรตลอดกาล.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด