เอเปก 2017 ยกระดับสถานะทางการเมืองของเวียดนาม

(VOVWORLD) - ปีเอเปก 2017 กำลังเข้าสู่ระยะสุดท้าย โดยในอีกไม่กี่วันก็จะถึงการจัดสัปดาห์ผู้นำเอเปก ณ นครดานัง ทางภาคกลางเวียดนามซึ่งเป็นเมืองที่มีชายหาดสวยงามและเต็มไปด้วยศักยภาพพัฒนาผ่านการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสหรือ SOM 6 ครั้ง การประชุมรัฐมนตรี 8 ครั้งและการประชุมต่างๆอีกเกือบ 100 ครั้งที่จัดขึ้นในกว่า 10 จังหวัดและนครของเวียดนามตั้งแต่ต้นปีนี้จนถึงปัจจุบัน เนื้อหาด้านความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมกำลังได้รับการปฏิบัติให้กลายเป็นความจริง สร้างพลังขับเคลื่อนและพลังชีวิตใหม่ให้แก่ฟอรั่มร่วมมือชั้นนำในภูมิภาค การจัดปีเอเปก 2017 เป็นการพิสูจน์อย่างมีชีวิตชีวาภาพลักษณ์ประเทศเวียดนามที่เปลี่ยนแปลงใหม่ เปิดกว้าง ผสมผสานเข้ากับกระแสโลกและมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อแนวโน้มสันติภาพและร่วมมือในภูมิภาค
เอเปก 2017 ยกระดับสถานะทางการเมืองของเวียดนาม - ảnh 1 นาย เหงียนมิงหวู รองหัวหน้าคณะเลขาธิการ คณะกรมการแห่งชาติเอเปก 2017 (vietnamplus)

บนเส้นทางก่อตั้งและพัฒนาในตลอด 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ฟอรั่มความร่วมมือเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกนับวันได้ยืนยันถึงสถานะและบทบาทเป็นหัวเรือของภูมิภาคในกระบวนการขยายตัวและเชื่อมโยงในโลก นำเอเชียแปซิฟิกกลายเป็นภูมิภาคที่พัฒนาอย่างคล่องตัว มีสถานะทางเศรษฐกิจและการเมืองที่นับวันสำคัญในโลก

เอเปก 2017 เปลี่ยนความท้าทายให้กลายเป็นโอกาสและเป็นพลังขับเคลื่อนผลักดันการขยายตัว

แต่อย่างไรก็ตาม ในโลกที่เต็มไปด้วยความผันผวน และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่กำลังต้องเผชิญกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ทั้งด้านเศรษฐกิจ-การค้า สังคม-มนุษย์ ความมั่นคง-การเมือง การคุ้มครองทางการค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะสถานการณ์ทางการเมือง ความมั่นคงในโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างลึกได้ส่งผลกระทบไม่น้อยต่อกระบวนการร่วมมือในเอเปก

ด้วยบทบาทของตน เอเปกสามารถถือเป็นหนึ่งในกรอบสำคัญในภูมิภาค เพื่อให้เศรษฐกิจสมาชิกประสานงานเพื่อรับมือกับความท้าทายนี้ ดังนั้น เนื้อหาเอเปก 2017 ต้องสะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนาของ 21 เศรษฐกิจสมาชิกเอเปก ความรับผิดชอบของประเทศเจ้าภาพเวียดนาม นาย เหงียนมิงหวู รองหัวหน้าคณะเลขาธิการ คณะกรรมการแห่งชาติเอเปก 2017 ได้เผยว่า “จนถึงขณะนี้ หัวข้อและ 4 ประเด็นที่ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆของเวียดนามที่เสนอในปีเอเปก 2017 คือ “สร้างพลังขับเคลื่อนใหม่เพื่อร่วมกันสร้างอนาคต”  ประกอบด้วยการผลักดันการขยายตัวอย่างยั่งยืน ความคิดสร้างสรรค์และรอบด้าน ผลักดันการเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจภูมิภาคที่กว้างลึก ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความคิดสร้างสรรค์ของสถานประกอบการขนาดจิ๋ว ขนาดกลางและขนาดย่อม ผลักดันความมั่นคงด้านอาหารและการเกษตรอย่างยั่งยืน รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเศรษฐกิจสมาชิกได้ให้ความสำคัญต่อเนื้อหานี้ของปีเอเปก 2017 เนื่องจากเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรม”

เอเปก 2017 ยกระดับสถานะทางการเมืองของเวียดนาม - ảnh 2นาย Raul Salazar หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปกของเปรู  

ตามความเห็นของนาย Raul Salazar หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปกของเปรู ประเทศเจ้าภาพจัดปีเอเปก 2016 เนื้อหาของปีเอเปก 2017 ที่เวียดนามเสนอ เช่นการประยุกต์ใช้ข้อคิดริเริ่มและเทคโนโลยีขั้นสูงและการให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อตลาดธัญญาหารได้ตอบสนองและตรงตามเนื้อหาของสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน ซึ่งทุกเศรษฐกิจสมาชิกให้ความสนใจ ดังนั้นจึงได้รับความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ในเอเปก

เอเปก 2017 ยกระดับสถานะของเวียดนาม

ในตลอดเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา เวียดนามเป็นสมาชิกที่คล่องตัวและมีความรับผิดชอบอยู่เสมอ มีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่ความร่วมมือเอเปก นี่เป็นครั้งที่ 2 ที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดฟอรั่มสำคัญนี้ สถานะและบทบาทของเวียดนามได้รับการปรับปรุงให้สูงขึ้นบนเวทีโลก เวียดนามได้สถาปนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์และหุ้นส่วนในทุกด้านกับ 13 เศรษฐกิจสมาชิกเอเปกจากจำนวนทั้งหมด 21 เศรษฐกิจสมาชิก ในโอกาสนี้ผู้นำ 4 ประเทศ รวมทั้งประธานาธิบดีสหรัฐ โดนัลด์ ทรัมป์ จะเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการซึ่งได้รับการประเมินว่า เวียดนามนับวันได้รับการจับตาในฐานะเป็นหุ้นส่วนสำคัญในภูมิภาค นาย เจิ่นเวียดท้าย รองหัวหน้าสถาบันยุทธศาสตร์การทูตสังกัดสถาบันการทูต และประธานศูนย์วิจัยเอเปกเวียดนามได้แสดงความเห็นว่า “ถ้าย้อนกลับไปมองการเยือนเวียดนามของประธานาธิบดีสหรัฐ 3 ท่าน รวมทั้งประธานาธิบดี บิลล์ กลินตั้น ซึ่งเป็นผู้ที่ตัดสินใจปรับความสัมพันธ์ทางการทูตกับเวียดนามให้เป็นปกติก็ได้เดินทางมาเยือนเวียดนามในสมัยสุดท้ายของการดำรงตำแหน่ง ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ได้เป็นฝ่ายรุกในการเดินทางมาเยือนเวียดนามโดยเร็ว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสถานะของเวียดนามที่นับวันเพิ่มมากขึ้นบนเวทีโลก และบทบาทของเวียดนามในฐานะเจ้าภาพจัดเอเปกก็นับวันพัฒนา ผสมผสานเข้ากับกระแสโลก มีความสัมพันธ์หลายรูปแบบหลายฝ่ายที่นับวันดีขึ้นในภูมิภาค ตลอดจนนโยบายด้านการต่างประเทศและความสัมพันธ์กับสหรัฐ”

เอเปก 2017 ยกระดับสถานะทางการเมืองของเวียดนาม - ảnh 3 นาย เจิ่นเวียดท้าย รองหัวหน้าสถาบันยุทธศาสตร์การทูตสังกัดสถาบันการทูต และประธานศูนย์วิจัยเอเปกเวียดนาม

ในเวลาที่ผ่านมา ประเทศสมาชิกเอเปกได้เดินพร้อมกับเวียดนาม ในระยะสำคัญปัจจุบัน ความร่วมมือเอเปกคือเนื้อหาที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆในนโยบายด้านการต่างประเทศของเวียดนาม การเป็นเจ้าภาพจัดปีเอเปก 2017 จะช่วยแปรแนวทางผสมผสานเข้ากับกระแสโลกที่กว้างลึกและทำให้ความสัมพันธ์ในทุกด้านของเวียดนามกับหุ้นส่วนต่างๆมีความลึกซึ้งมากขึ้น เอเปก 2017 คือโอกาสเพื่อให้เวียดนามประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมของประชาชาติ ภาพลักษณ์ของประเทศที่เปลี่ยนแปลงใหม่ คล่องตัวและเต็มไปด้วยศักยภาพต่อเพื่อนมิตรชาวต่างชาติ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด