แนวคิด คุณธรรมและบุคลิกของประธานโฮจิมินห์มีคุณค่าในขั้นพื้นฐาน

(VOVWORLD) - ในโอกาสฉลองครบรอบ 127 ปีวันคล้ายวันเกิดประธานโฮจิมินห์ 19 พฤษภาคม คณะเลขาธิการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้จัดการประชุมสรุป 1 ปีการปฏิบัติมติ 05  ของกรมการเมืองเกี่ยวกับ “การผลักดันการศึกษาและปฏิบัติตามแนวคิด คุณธรรมและบุคลิกของประธานโฮจิมินห์”  โดยตัวแทนดีเด่นหลายคนที่มีทั้งเจ้าหน้าทีและประชาชนได้ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวผ่านกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมและจริงจังจนกลายเป็นกิจวัตรประจำวัน
แนวคิด คุณธรรมและบุคลิกของประธานโฮจิมินห์มีคุณค่าในขั้นพื้นฐาน - ảnh 1

การศึกษาและปฏิบัติตามแนวคิด คุณธรรมและบุคลิกของประธานโฮจิมินห์ได้รับการปฏิบัติอย่างทั่วถึงในชีวิตสังคมเวียดนามในหลายปีที่ผ่านมา โดยเมื่อปี 2016 กรมการเมืองพรรคและคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ออกมติ 05 เพื่อผลักดันให้การศึกษาและการปฏิบัติตามแนวคิด คุณธรรมและบุคลิกของประธานโฮจิมินห์พัฒนาขึ้นสู่ขั้นสูงใหม่

มาตรการใหม่และวิธีการปฏิบัติที่ดี

ปี 2016 หัวข้อเกี่ยวกับ “เนื้อหาขั้นพื้นฐานของแนวคิด คุณธรรมและบุคลิกของประธานโฮจิมินห์” คือเนื้อหาที่ได้รับความสนใจในการประชุมของพรรคสาขา องค์กรและคณะของสำนักงานและหน่วยงานต่างๆในทั่วประเทศ เนื้อหาแนวคิด คุณธรรมและบุคลิกของประธานโฮจิมินห์ยังถูกระบุในหลักสูตรการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทั่วประเทศ พร้อมทั้งยังมีการผลักดันการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ถึงแนวคิดนี้ ซึ่งช่วยยกระดับจิตสำนึกในการปฏิบัติ พรรคสาขา ทางการปกครองในท้องถิ่นหลายแห่งได้สะท้อนให้เห็นถึงความคล่องตัว การมีความคิดสร้างสรรค์ในการเลือกและมุ่งมั่นปฏิบัติมติ 05 ผ่านมาตรการใหม่และวิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ นาง โง ถิ แทง หั่ง รองเลขาธิการพรรคสาขากรุงฮานอยได้เผยว่า“การศึกษาและปฏิบัติตามแนวคิด คุณธรรมและบุคลิกของประธานโฮจิมินห์ค่อยๆถูกซึมซับจนกลายเป็นจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรค โดยเฉพาะเป็นหนึ่งในมาตรฐานเพื่อพัฒนาหมู่คณะ ซึ่งต่อจากนี้ก็จะปรากฎตัวรูปแบบดีเด่นในท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ เช่นเจ้าหน้าที่ข้าราชการรุ่นใหม่ที่ทำงานในวันเสาร์เพื่อช่วยเหลือประชาชนผ่านการให้บริการสาธารณะออนไลน์ สำหรับโรงพยาบาลต่างๆในกรุงฮานอย เช่นโรงพยาบาลโรคหัวใจฮานอยก็มีตัวอย่างดีเด่นแพทย์เหมือนคุณแม่ ส่วนขบวนการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ในนครมีตัวอย่างดีเด่นหลายคนที่อาสาบริจาคที่ดินเพื่อก่อสร้างถนน”

เน้นสร้างสรรค์พรรคให้บริสุทธิ์และเข้มแข็ง

แนวคิดประธานโฮจิมินห์และแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์พรรคถือว่ามีบทบาทสำคัญ โดยเฉพาะการปฏิบัติมติ 05 ปี 2017 เกี่ยวกับการ “ศึกษาและปฏิบัติตามแนวคิด คุณธรรมและบุคลิกของประธานโฮจิมินห์ก็เพื่อต่อต้านการเสื่อมถอยของแนวคิดด้านการเมือง คุณธรรม การดำเนินชีวิตและการผันแปรภายในพรรค” นาย หวอวันเถือง หัวหน้าคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และให้การศึกษาส่วนกลางได้ย้ำว่า การศึกษาและปฏิบัติตามแนวคิด คุณธรรมและบุคลิกของประธานโฮจิมินห์ต้องมีความผูกพันกับการปฏิบัติมติและคำสั่งของพรรคเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นและการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย มาตรฐานสำคัญที่สุดคือผลการปฏิบัติหน้าที่ทางการเมืองของสำนักงานและหน่วยงานต่างๆในการมีส่วนร่วมต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรมคนเวียดนาม  ตอบสนองความต้องการเกี่ยวกับการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิในสถานการณ์ใหม่ นาย หวอวันเถือง ได้ย้ำว่า“ในการบริหาร ชี้นำการปฏิบัติหน้าที่ทางการเมืองและการปฏิบัติหน้าที่ประจำหรือเร่งด่วน นั้น ทางพรรคสาขาทุกระดับต้องตระหนักได้ดีถึงแนวคิด คุณธรรมและการดำเนินชีวิตของประธานโฮจิมินห์ ถือแนวคิดของท่านเป็นหลักเพื่อปฏิบัติตาม เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน ต้องมีประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เข้าถึงประชาชน พูดได้ทำได้ สร้างพลังขับเคลื่อนใหม่และเปลี่ยนแปลงใหม่วิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรค โดยเฉพาะผู้บริหารของหน่วยงานทุกระดับ”

ปี 2017 หน่วยงานทุกระดับได้กำหนดอย่างชัดเจนถึงเนื้อหาและก้าวกระโดดในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติมติ 05 ยกระดับจิตสำนึกและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ข้าราชการ ปฏิรูประเบียบราชการ แก้ไขการร้องเรียนและเปิดโปงของประชาชน ตลอดจนปัญหาที่ยังคั่งค้างอยู่และสร้างความไม่พอใจต่อประชาชนมานานในสำนักงาน กระทรวงและหน่วงานต่างๆ ท้องถิ่นส่วนใหญ่ได้ประกาศแผนปฏิบัติการเพื่อสร้างการขยายผลและยืนหยัดปฏิบัติแนวทาง “ส่วนกลางก่อน และท้องถิ่นที่หลัง” “การศึกษาควบคู่การปฏิบัติ” เน้นการเป็นตัวอย่างของผู้บริหารในการศึกษาและปฏิบัติตามแนวคิด คุณธรรมและบุคลิกของประธานโฮจิมินห์.

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด