แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามตรวจสอบงานด้านการเลือกตั้งอย่างเข้มงวด

(VOVworld) – ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามจะลงพื้นที่ตรวจสอบอุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจการเลือกตั้งตามท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญในการเตรียมจัดการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาสมัยที่ 14 และสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2016-2021 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้
(VOVworld) – ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามจะลงพื้นที่ตรวจสอบอุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจการเลือกตั้งตามท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญในการเตรียมจัดการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาสมัยที่ 14 และสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2016-2021 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้
แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามตรวจสอบงานด้านการเลือกตั้งอย่างเข้มงวด - ảnh 1
การเจรจารอบที่ 2 ของแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม
การตรวจสอบงานด้านการเลือกตั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสถานการณ์และผลการปฏิบัติงานด้านการเลือกตั้งในแนวร่วมปิตุภูมิประจำท้องถิ่นต่างๆ เพื่อจะได้ทราบถึงอุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจการเลือกตั้งในท้องถิ่น รวมทั้งการทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งเพื่อทำให้การเลือกตั้งรัฐสภาที่จะมีขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคมจะดำเนินไปอย่างมีประชาธิปไตย ถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัยและเป็นงานวันสำคัญของประชาชน
ตรวจสอบการเลือกตั้งตามกฎหมาย
นายหวอเสอ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตโด๊งดา กรุงฮานอยเผยว่า กฎหมายการเลือกตั้งรัฐสภาและสภาประชาชนปี 2015 กำหนดว่า แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามมีหน้าที่ตรวจสอบการเลือกตั้ง จึงต้องทำการตรวจสอบทุกขั้นตอนในการเลือกตั้งผู้สมาชิกรัฐสภาสมัยที่ 14 และสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2016-2021 “แนวร่วมปิตุภูมิต้องปฏิบัติอย่างจริงจังโดยทำการตรวจสอบองค์การที่เข้าร่วมการเลือกตั้งและกฎหมายการเลือกตั้ง พร้อมทั้งตรวจสอบรูปแบบการจัดและแบ่งผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง รวมทั้งรูปแบบผู้สมัครอิสระ การเสนอชื่อผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งและการหาเสียงเลือกตั้ง รวมทั้งการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทุกระดับ นี่คือภารกิจที่สำคัญมาก”
ในกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาสมัยที่ 14 และสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2016-2021 มีงานที่สำคัญ 6 ด้านโดยนอกจากการเจรจา การคัดเลือกและเสนอรายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งแล้ว การตรวจสอบกระบวนการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ที่สำคัญมาก นายเลเฉวี่ยน อดีตรองประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามเผยว่า งานนี้ต้องได้รับการดำเนินอย่างเข้มงวดตามกฎหมายเพื่อให้การเลือกตั้งฯประสบความสำเร็จ มีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ระบบการเมืองและค้ำประกันสิทธิประชาธิปไตยของประชาชน “การตรวจสอบไม่ใช่การตรวจสอบทั่วไปแต่ต้องเน้นการตรวจสอบการปฏิบัติโดยตรง วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนน เป็นต้น นอกจากนี้ ประชาชนยังมีความปรารถนาว่า แนวร่วมปิตุภูมิจะแสดงบทบาทการตรวจสอบอย่างชัดเจน โดยตรวจสอบทั้งตนเอง ตรวจสอบกระบวนการเจรจาว่า จะมีความก้าวหน้ากว่าก่อนไหม๊ ตรงกับตามเจตนารมณ์ประชาธิปไตยหรือไม่ เพราะว่า การเลือกตั้งมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่กลไกการปกครองประเทศด้วยอำนาจกฎหมาย”
แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามตรวจสอบงานด้านการเลือกตั้งอย่างเข้มงวด - ảnh 2
นายเหงียนวันฟา รองประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม
เน้นตรวจสอบการหาเสียงเลือกตั้ง
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้อนุมัติแผนปฏิบัติการตรวจสอบการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาสมัยที่ 14 และสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2016-2021 โดยตั้งแต่วันที่ 20 เดือนนี้ แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามจะมีการตรวจสอบรวม 3 ครั้ง ซึ่งที่น่าสนใจที่สุดคือการตรวจสอบครั้งที่ 3 โดยจะเน้นตรวจสอบการหาเสียงเลือกตั้ง รวมถึงความรับผิดชอบในการจัดการหาเสียงการเลือกตั้งของสำนักงาน องค์การ หน่วยงานและความรับผิดชอบขององค์การสื่อสารมวลชนในการหาเสียงเลือกตั้งตามข้อต่างๆของกฏหมายการเลือกตั้งรัฐสภาและสภาประชาชนปี 2015 อย่างเข้มงวด นายเหงียนวันฟา รองประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามเผยว่า            “แนวร่วมปิตุภูมิและองค์การต่างๆจะตรวจสอบการหาเสียงเลือกตั้งอย่างเข้มงวด อย่างเช่น การมอบสิ่งของหรือการจัดกิจกรรมการกุศล ถ้าหากตรวจสอบพบว่า เป็นการซื้อเสียงจะผิดกฎหมายอย่างแน่นอนและผู้ลงสมัครคนนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทันที”
ตามกำหนดการ การตรวจสอบการเลือกตั้งต้องมีขึ้นอย่างมีความประหยัด มีประสิทธิภาพ ตรงเนื้อหา และตามกำหนด ส่วนพฤติกรรมที่ทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งจะรายงานต่อคณะกรรมการชี้นำการเลือกตั้งของแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามและสภาการเลือกตั้งแห่งชาติทันทีเพื่อพิจารณาแก้ไขเพื่อทำให้การเลือกตั้งดำเนินไปตามกฎหมายและมีประชาธิปไตยอย่างจริงจัง.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด