ให้ความสำคัญต่อจิตใจแห่งการสนทนาและความร่วมมือในด้านสิทธิมนุษยชนต่อไป

(VOVworld) เวียดนามเพิ่งเสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกของสภาสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติวาระปี 2014-2016 ซึ่งนิมิตหมายของเวียดนามในวาระดังกล่าวคือการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพต่อการผลักดันการสนทนาและความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน เพิ่มประสิทธิภาพ ความโปร่งใสและความสมดุลในกิจกรรมต่างๆของสภาสิทธิมนุษยชน ในเร็วๆนี้ เวียดนามจะปฏิบัติข้อคิดริเริ่มของสภาสิทธิมนุษยชนต่อไป ผลักดันการสนทนาและความร่วมมือในด้านสิทธิมนุษยชน

(VOVworld) เวียดนามเพิ่งเสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกของสภาสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติวาระปี 2014-2016 ซึ่งนิมิตหมายของเวียดนามในวาระดังกล่าวคือการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพต่อการผลักดันการสนทนาและความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน เพิ่มประสิทธิภาพ ความโปร่งใสและความสมดุลในกิจกรรมต่างๆของสภาสิทธิมนุษยชน ในเร็วๆนี้ เวียดนามจะปฏิบัติข้อคิดริเริ่มของสภาสิทธิมนุษยชนต่อไป ผลักดันการสนทนาและความร่วมมือในด้านสิทธิมนุษยชน

ให้ความสำคัญต่อจิตใจแห่งการสนทนาและความร่วมมือในด้านสิทธิมนุษยชนต่อไป - ảnh 1
สำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติในนครนิวยอร์ค (vietnamplus)

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายนปี 2013 ด้วยเสียงสนับสนุน 184 เสียงจากจำนวนทั้งหมด 192 เสียง เวียดนามได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกของสภาสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติวาระปี 2014-2016 เป็นครั้งแรก โดยได้รับเสียงสนับสนุนมากที่สุดในจำนวน 14 ประเทศสมาชิกใหม่ ซึ่งเหตุการณ์นี้มีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัตินโยบายการต่างประเทศที่อิสระ พึ่งพาตนเอง มีความกระตือรือร้นและเป็นฝ่ายรุกในการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกของเวียดนาม
สมาชิกที่เป็นฝ่ายรุก มีความกระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบ
ถึงแม้เป็นสมาชิกของสภาสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติครั้งแรก แต่เวียดนามได้มีความกระตือรือร้น เป็นฝ่ายรุก มีความรับผิดชอบและร่วมกับประเทศสมาชิกอื่นๆแก้ไขความท้าทายร่วมในด้านสิทธิมนุษยชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทุกปี เวียดนามได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดประจำปีของสภาสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นการยืนยันเจตนารมณ์เกี่ยวกับการปกป้องและผลักดันสิทธิมนุษยชนในเวียดนาม ตลอดจนส่วนร่วมที่มีความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนในโลก ภาพลักษณ์กสนเข้าร่วมอย่างเข้มแข็งของเวียดนามแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติกลไกการตรวจสอบสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศสมาชิกสหประชาชาติหรือยูพีอาร์ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญที่สุดของสภาสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด เวียดนามได้รับการชื่นชมในกระบวนการตรวจสอบ การรายงานและสนทนากับประเทศต่างๆเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชน รวมทั้งความเคร่งครัดในการปฏิบัติคำมั่นต่างๆที่เวียดนามเห็นชอบ เวียดนามดำรงตำแหน่งเป็นผู้ประสานงานของอาเซียนในสภาสิทธิมนุษยชน เป็นสมาชิกที่มีความกระตือรือร้นของกลุ่มประเทศที่มีทัศนะเหมือนกัน กลุ่มระหว่างภูมิภาคเกี่ยวกับสิทธิของคนพิการและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศต่อสิทธิมนุษยชน เป็นต้น จากความไว้วางใจของประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิก เวียดนามได้กลายเป็นตัวแทนของภูมิภาคในกลุ่มปฏิบัติงานเกาะติดสถานการณ์ และพิจารณาการฟ้องร้องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน โดยกลุ่มปฏิบัติงานในระดับต่ำกว่ายื่นเสนอ เวียดนามยังสนทนาอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และตรงไปตรงมากับข้าหลวงใหญ่ของสหประชาชาติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ผู้ประกาศรายงานและผู้เชี่ยวชาญพิเศษของสภาสิทธิมนุษยชนในโอกาสเดินทางมาเยือนและประชุมที่เวียดนาม
ให้ความสำคัญต่อการสนทนาและความร่วมมือ
ในกระบวนการเข้าร่วมสภาสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ เวียดนามให้ความสำคัญต่อการสนทนาและความร่วมมือ พยายามเพื่อเป้าหมายผลักดันและปกป้องสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานการแลกเปลี่ยนและให้ความเคารพกัน เวียดนามใช้กลไกต่างๆของสภาสิทธิมนุษยชนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยืนยันถึงทัศนะนี้ เวียดนามกำหนดว่า การปกป้องสิทธิมนุษยชนต้องเริ่มต้นจากความรับผิดชอบของแต่ละประเทศ และประชาชนของทุกประเทศจะเป็นผู้ตัดสินใจมาตรการค้ำประกันสิทธิมนุษยชนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและสังคมของประเทศนั้น โดยสภาสิทธิมนุษยชนและสหประชาชาติต้องสร้างบรรยากาศที่สะดวกให้แก่การค้ำประกันสิทธิมนุษยชนในแต่ละประเทศ เวียดนามเรียกร้องจิตใจแห่งการสนทนาและความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในกระบวนการแก้ไขปัญหาในสภาฯอยู่เสมอ และยืนหยัดผลักดันการกระเถิบเข้าใกล้กันระหว่างประเทศสมาชิกของสภาสิทธิมนุษยชน
การสนทนาและความร่วมมือได้เปิดโอกาสเพื่อให้เวียดนามปรากฎตัวและมีส่วนร่วมในเนื้อหาที่ได้รับความสนใจของภูมิภาคและประเทศที่กำลังพัฒนา โดยเฉพาะเนื้อหาต่างๆ เช่นการค้ำประกันสิทธิพัฒนา การต่อต้านการใช้ความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติ การค้ามนุษย์ การค้ำประกันสิทธิของสตรี เด็กและคนพิการ เป็นต้น ในวาระเป็นสมาชิกของสภาสิทธิมนุษยชน เวียดนามได้ร่วมกับประเทศต่างๆในการจัดทำร่างมติกว่า 30 ฉบับเกี่ยวกับเนื้อหานี้ ซึ่งมีส่วนร่วมยกระดับจิตสำนึกของโลกเกี่ยวกับคุณค่าของสิทธิมนุษยชน
เดินหน้ายืนหยัดปฏิบัติข้อคิดริเริ่มเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ถึงแม้ได้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ในวาระเป็นสมาชิกของสภาสิทธิมนุษยชน ในเร็วๆนี้ เวียดนามจะมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบในกลไกสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ รวมทั้งสภาสิทธิมนุษยชน โดยเวียดนามให้ความสำคัญต่อจิตใจแห่งการสนทนาและความร่วมมือในปัญหาสิทธิมนุษยชน มีส่วนร่วมผลักดันความสัมพันธ์ร่วมมือทวิภาคีกับประเทศเพื่อนมิตร หุ้นส่วน รวมทั้งประเทศที่มีทัศนะที่แตกต่างกันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน  เวียดนามยังยืนหยัดปฏิบัติข้อคิดริเริ่มที่เวียดนามได้เสนอในการประชุมสภาสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องถึงความพยายามเพื่อรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ค้ำประกันสิทธิของกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบโดยง่ายและปฏิบัติเป้าหมายพัฒนาอย่างยั่งยืน เวียดนามยังเสนอข้อคิดริเริ่มในลักษณะดังกล่าวหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องถึงเนื้อหานี้ในฟอรั่มทวิภาคีและพหุภาคี เช่นสภาเศรษฐกิจสังคมหรือ ECOSOC และสภาบริหารยูเนสโก ในระดับภูมิภาค เวียดนามสามารถสอดแทรกเนื้อหาที่ให้ความสนใจในกิจกรรมต่อกลไกของอาเซียนและคณะกรรมการร่วมรัฐบาลอาเซียนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนหรือ AICHR
ปัจจุบัน เวียดนามเน้นเสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่เป็นสมาชิกของสภาเศรษฐกิจสังคมของสหประชาชาติหรือ ECOSOC วาระปี 2016-2018 และสภาบริหารยูเนสโกวาระปี 2015-2019 นอกจากนั้น เวียดนามกำลังพยายามรณรงค์การสมัครเข้าเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี 2020-2021 และเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม เวียดนามจะพิจารณาการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสภาสิทธิมนุษยชนอีกครั้ง.


คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด