10เหตุการณ์เด่นของเวียดนามในปี2018จัดโดยสถานีวิทยุเวียดนาม

(VOVWORLD) -10เหตุการณ์เด่นของเวียดนามในปี2018จัดโดยสถานีวิทยุเวียดนาม

10เหตุการณ์เด่นของเวียดนามในปี2018จัดโดยสถานีวิทยุเวียดนาม - ảnh 1

การประมคณะกรรมการกลางพรรคฯ

1.พรรคฯประกาศมติสำคัญหลายฉบับเพื่อปฏิบัติมติของสมัชชาพรรคสมัยที่12

ปี2018 คณะกรรมการกลางพรรคได้ประกาศใช้มติที่แปรเนื้อหาในหน้าที่สำคัญของสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่12 ซึ่งล้วนเป็นปัญหาใหญ่ที่มีทั้งลักษณะเร่งด่วน เป็นพื้นฐาน ยาวนานและมีความหมายสำคัญต่อการพัฒนาอย่างมั่นคงยั่งยืนของประเทศ ส่งผลอย่างกว้างลึกต่อชีวิตทั้งด้านวัตถุและจิตใจของเจ้าหน้าที่ สมาชิกพรรคและประชาชน โดยเฉพาะให้ความสนใจเป็นพิเศษต่องานด้านบุคลากรในทุกระดับโดยเฉพาะระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติและได้รับความไว้วางใจ มีการพิจารณาแผนการด้านบุคลากรให้แก่ส่วนกลางวาระปี2021-2026และการลงคะแนนไว้วางใจต่อสมาชิกคณะเลขาธิการกลางพรรคและกรมการเมือง.

10เหตุการณ์เด่นของเวียดนามในปี2018จัดโดยสถานีวิทยุเวียดนาม - ảnh 2

2. สภาแห่งชาติและรัฐบาลเปลี่ยนแปลงใหม่การดำเนินงาน ตัดสินใจและชี้นำการปฏิบัติปัญหาสำคัญของประเทศ

จากแนวทางสร้างสรรค์รัฐบาลที่พัฒนาในเชิงสร้างสรรค์ บริสุทธิ์ ปฏิบัติรับใช้ประชาชน นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐบาลได้ผลักดันการร่างและปรับปรุงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรค ดึงดูดการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการดูแลยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

เป็นครั้งแรกที่สภาแห่งชาติเสนอให้รัฐบาลรายงานสรุปผลการปฏิบัติมติด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของสภาแห่งชาติในช่วง3ปีที่ผ่านมา การปฏิรูปเศรษฐกิจการเงินแห่งชาติ การลงทุนสาธารณะระยะกลาง ซึ่งแตกต่างกับที่ผ่านมาที่สภาแห่งชาติจะประเมินผลในรอบ5ปี กิจกรรมการตรวจสอบผ่านการตั้งและตอบกระทู้ถามดำเนินไปตามรูปแบบ “ถามสั้นตอบชัด” การลงคะแนนไว้วางใจตำแหน่งต่างๆที่สภาแห่งชาติเลือกหรืออนุมัติ.

10เหตุการณ์เด่นของเวียดนามในปี2018จัดโดยสถานีวิทยุเวียดนาม - ảnh 3

3.ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติเป้าหมายคู่คือ รักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาคพร้อมกับการผลักดันการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยจีดีพีปีนี้บรรลุร้อยละ7.08

ภายใต้การนำของพรรค การบริหารชี้นำอย่างเคร่งครัดและเข้มแข็งของรัฐบาล ปี2018เวียดนามได้ปฏิบัติเป้าหมายต่างๆอย่างเข้มแข็งและมี12เป้าหมายได้บรรลุสูงกว่าแผนการที่กำหนด จีดีพีบรรลุร้อยละ7.08 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบ10ปีที่ผ่านมา นอกจากนั้นตัวเลขในด้านอื่นๆก็สร้างสถิติใหม่เช่น การสำรองเงินตราต่างประเทศ การส่งออก เป็นต้น  แม้เศรษฐกิจจะขยายตัวในระดับสูงแต่เวียดนามยังคงธำรงเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาคด้วยการรักษาเป้าหมายของดัชนีซีพีไอ การขาดดุลงบประมาณและตลาดหลักทรัพย์ให้อยู่ในภาวะเสถียรภาพ.

10เหตุการณ์เด่นของเวียดนามในปี2018จัดโดยสถานีวิทยุเวียดนาม - ảnh 4

ท่านเหวียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคในพิธีสาบานตนรับตำแหน่งประธานประเทศ

4.สภาแห่งชาติเลือกเลขาธิการใหญ่พรรคฯเหงวียนฟู้จ่องให้ดำรงตำแหน่งประธานประเทศ

ด้วยเสียงสนับสนุนในระดับสูง ที่ประชุมครั้งที่6สภาแห่งชาติสมัยที่14ได้เลือกท่านเหงวียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคฯให้ดำรงตำแหน่งประธานประเทศ ซึ่งนับเป็นเหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ ตอบสนองความปรารถนาของประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่การชี้นำการปฏิบัติภารกิจในประเทศและการต่างประเทศ เป็นประโยชน์ต่อชาติและมีส่วนร่วมเสริมสร้างยกระดับสถานะของเวียดนามบนเวทีโลก.

10เหตุการณ์เด่นของเวียดนามในปี2018จัดโดยสถานีวิทยุเวียดนาม - ảnh 5

5. สภาแห่งชาติให้สัตยาบันข้อตกลงซีพีทีพีพีและการผสมผสานอย่างกว้างลึกของเวียดนาม

วันที่12พฤศจิกายนปี2018 สภาแห่งชาติเวียดนามได้ให้สัตยาบันข้อตกลงหุ้นส่วนในทุกด้านและก้าวหน้าข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกหรือซีพีทีพีพี อันเป็นการสะท้อนคำมั่นของเวียดนามในการผสมผสานเข้ากับเศรษฐกิจโลกในเชิงรุก โดยถือการผสมผสานเป็นศูนย์กลางที่สำคัญในนโยบายการพัฒนา ตามข้อมูลจากกระทรวงวางแผนและการลงทุน ซีพีทีพีพีจะช่วยสนับสนุนการเพิ่มอัตราการขยายตัวอีกร้อยละ1.32ของจีดีพีและอีกร้อยละ4สำหรับภาคการส่งออกของเวียดนามจนถึงปี2035.

10เหตุการณ์เด่นของเวียดนามในปี2018จัดโดยสถานีวิทยุเวียดนาม - ảnh 6

ผู้นำรัฐบาลเวียดนามและประเทศต่างๆในการประชุม WEF ASEAN 2018 

6.เวียดนามประสบความสำเร็จในการจัดประชุม WEF-ASEAN 2018

ฟอรั่มเศรษฐกิจโลกเกี่ยวกับอาเซียนปี2018หรือ WEF ASEAN 2018 ภายใต้หัวข้อ “การปฏิวัติอุตสาหกรรม4.0คืออนาคตของอาเซียน”ได้ดึงดูดความสนใจของประชาคมระหว่างประเทศ เวียดนามได้มีข้อคิดริเริ่มเพื่อเชื่อมโยงแนวคิดใหม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์ระหว่างอาเซียนและฟอรั่มเศรษฐกิจโลก ซึ่งได้รับการชื่นชมจากผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุม โดยประธาน WEF นาย Klaus Schwab ได้ประเมินว่า WEF ASEAN 2018 เป็นการประชุมที่ประสบความสำเร็จที่สุดในการจัดประชุมของ WEF ในตลอด27ปีที่ผ่านมา โดยมีการรายงานข่าว8พันครั้ง มีผู้ติดตามผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์7ล้านคน มีผู้ติดตามชมการประชุมออนไลน์ต่างๆกว่า9หมื่นครั้ง.

10เหตุการณ์เด่นของเวียดนามในปี2018จัดโดยสถานีวิทยุเวียดนาม - ảnh 7

สมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่12รวม5คนถูกลงโทษเนื่องจากทำผิดกฎหมายในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง

7.งานด้านการป้องกันและปราบปรามการคอรัปชั่นได้รับการผลักดันอย่างเข้มแข็ง

“ไม่มีข้อห้าม” “ไม่มีการยกเว้น” และ “ไม่มีการออกจากตำแหน่งเพื่อหนีความผิด” คือการแสดงความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเข้มแข็ง เด็ดขาดและชัดเจนของพรรคและรัฐภายใต้การนำของ เลขาธิการใหญ่พรรคฯ ประธานประเทศ เหงวียนฟู้จ่อง ที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากทั้งองค์กรพรรค กองทัพและประชาชนทุกภาคส่วน โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงทั้งในระดับส่วนกลาง ผู้บริหารกระทรวง หน่วยงานแม้กระทั่งผู้ที่เกษียณอายุราชการไปแล้วก็ต้องถูกลงโทษตามระเบียบวินัยพรรค ราชการและทางอาญา .

10เหตุการณ์เด่นของเวียดนามในปี2018จัดโดยสถานีวิทยุเวียดนาม - ảnh 8

8. ปัญหาการศึกษา การทุจริตในการสอบจบชั้นมัธยมปลายปี2018

การที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานการศึกษาในจังหวัดฮายาง เซินลา หว่าบิ่งห์ ทำการแก้คะแนนข้อสอบของนักเรียนในการสอบจบการศึกษาชั้นมัธยมปลายได้สร้างความวิตกกังวลเป็นอย่างมากต่อประชามติ รวมถึงปัญหาการใช้ความรุนแรงในโรงเรียน กรณีครูใหญ่ล่วงละเมิดทางเพศเด็กนักเรียน เป็นต้น คือสัญญาญเตือนเกี่ยวกับปัญหาด้านการศึกษาที่ต้องติดตามแก้ไขโดยด่วน

10เหตุการณ์เด่นของเวียดนามในปี2018จัดโดยสถานีวิทยุเวียดนาม - ảnh 9

9.สภาพอากาศแปรปรวน ภัยธรรมชาติที่รุนแรงได้สร้างความเสียหายอย่างหนักให้แก่หลายท้องถิ่น

ภัยธรรมชาติได้สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่าประมาณ2หมื่นล้านด่ง มีผู้เสียชีวิตและสูญหายกว่า200คน ซึ่งปัญหาฝนตกหนักไม่เพียงแต่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่นาของเกษตรกรเท่านั้นหากยังทำให้เขตตัวเมืองต่างๆในนครใหญ่เช่น ฮานอย ดานัง นครโฮจิมินห์ ประสบปัญหาน้ำท่วมสูงอย่างต่อเนื่อง

10เหตุการณ์เด่นของเวียดนามในปี2018จัดโดยสถานีวิทยุเวียดนาม - ảnh 10

10.ฟุตบอลเวียดนามสร้างผลงานอย่างมหัศจรรย์

ปี2018ถือเป็นปีที่ฟุตบอลเวียดนามประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นแชมป์อาเซียนในการแข่งขันเอเอฟเอฟซูซูกิคัพ2018 ภายหลังต้องรอนานถึง10ปี ส่วนทีมฟุตบอลโอลิมปิกเวียดนามก็ได้อันดับที่4ในเอเชียนเกมส์2018 และคว้ารองแชมป์ในการแข่งขันฟุตบอลยู23ชิงแชมป์เอเชีย โดยโค้ชทีมฟุตบอลเวียดนาม นายปาร์คฮังซอ คือผู้ที่สร้างนิมิตหมายให้แก่ความสำเร็จดังกล่าวเป็นผู้ที่จุดประกายความใฝ่ฝัน จิตใจแห่งความสามัคคีและความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนเวียดนามนับล้านคนและนี่ก็เป็นผลจากการทุ่มเทฝึกอบรมแบบมืออาชีพให้แก่นักเตะของสโมสรฟุตบอลต่างๆในประเทศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด