22 ปีเวียดนามเดินพร้อมกับประเทศสมาชิกอาเซียน

(VOVWORLD) - วันนี้ 28 กรกฎาคมครบรอบ 22 ปีที่เวียดนามเป็นสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน ในตลอด 22 ปีที่ผ่านมา เวียดนามยืนหยัดถืออาเซียนเป็นพื้นฐานและหนึ่งในเนื้อหาที่ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆในนโยบายการต่างประเทศและร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศต่างๆเพื่อผลักดันการผสมผานที่กว้างลึก ความสามัคคีและความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ภายในกลุ่ม ตลอด 22 ปีที่เดินพร้อมกับกระบวนการก่อตั้งและพัฒนา าเซียนมา 50 ปี ส่วนร่วมและข้อคิดริเริ่มของเวียดนามได้สร้างนิมิตหมายที่ดีงามในอาเซียน ในโอกาสนี้ ผู้สื่อข่าวของสถานีวิทยุเวียดนามขอเสนอบทความที่ทบทวนนิมิตหมายของเวียดนามในอาเซียนในตลอด 22 ปีที่ผ่านมา
22 ปีเวียดนามเดินพร้อมกับประเทศสมาชิกอาเซียน - ảnh 1(Photo: Internet) 

 

50 ปีนับตั้งแต่ได้รับการก่อตั้ง จากองค์การแห่งภูมิภาค อาเซียนได้กลายเป็นประชาคมที่เข้มแข็ง มีสถานะและบทบาทที่นับวันสูงขึ้นบนเวทีโลก การเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อปี 1995 ทำให้เวียดนามได้มีส่วนร่วมต่อผลสำเร็จของอาเซียน นั่นคือเวียดนามได้ร่วมกับอาเซียนผลักดันการอนุมัตินโยบายใหญ่ๆของสมาคมฯ เช่นกฎบัตรอาเซียนเมื่อปี 2007 แถลงการณ์ฮานอยเกี่ยวกับวิสัยทัศน์อาเซียน 2020 วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 แผนปฏิบัติการในทุกเสาหลักและข้อตกลงสำคัญๆหลายฉบับ

การเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนคือการตัดสินใจที่มีความหมายทางประวัติศาสตร์

การเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงนโยบายเป็นฝ่ายรุกในการผสมผสานเข้ากับกระแสภูมิภาคและโลกของเวียดนาม เปิดระยะการผสมผสานเข้ากับกระแสภูมิภาคที่กว้างลึกของเวียดนามในทุกด้าน นาย เลหว่ายจุง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้แสดงความเห็นว่า “การตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนคือสิ่งที่ถูกต้อง เพราะในสภาวการณ์เมื่อปี 1995 เวียดนามมีความต้องการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม การผสมผสานและการขยายความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ ในช่วงนั้น การเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนได้ช่วยให้เวียดนามขยายความสัมพันธ์กับอียู ปรับความสัมพันธ์กับสหรัฐและจีนให้เป็นปกติ ในกระบวนการนั้น พวกเราได้เข้าร่วมอย่างเข้มแข็งและสร้างนิมิตหมายที่ดีงาม ซึ่งสนับสนุนให้แก่การปฏิบัตินโยบายผสมผสานเข้ากับกระแสโลกของเวียดนาม”

การเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนได้นำผลประโยชน์มากมายมาให้แก่เวียดนาม โดยในด้านความมั่นคง-การเมือง อาเซียนสร้างบรรยากาศที่สะดวกเพื่อให้เวียดนามผลักดันความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านต่างๆในภูมิภาค แก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ทวิภาคีที่ยังคั่งค้างอยู่ ในฐานะสมาชิกอาเซียน เวียดนามยังมีส่วนร่วมต่อการสร้างสรรค์และผลักดันกลไก กระบวนการร่วมมือในภูมิภาคให้พัฒนาไปถูกทิศทางและสอดคล้องกับผลประโยชน์แห่งชาติ สำหรับความสัมพันธ์ต่างประเทศ อาเซียนได้ช่วยผลักดันสถานะและเสียงพูดของเวียดนามบนเวทีโลก ให้การช่วยเหลือเวียดนามผลักดันความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนต่างๆ โดยเฉพาะได้สร้างกรอบและกลไกความร่วมมือในหลายด้านและนำผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมมาสู่เวียดนาม นาย เลเลืองมิงห์ เลขาธิการอาเซียนได้แสดงความเห็นว่า “การที่เวียดนามเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนได้ช่วยสนับสนุนกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ หลังจากเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเป็นเวลา 10 ปี จีดีพีของเวียดนามในอาเซียนในช่วงปี 2006-2016 ได้เพิ่มขึ้น 2 เท่า จากร้อยละ 3.5 ขึ้นเป็นร้อยละ 7 อัตราการค้าขายระหว่างกลุ่มอาเซียนกับเวียดนามได้เพิ่มขึ้น 1,000% การลงทุนของอาเซียนในเวียดนามเพิ่มขึ้นกว่า 120% การเชื่อมโยงระหว่างเวียดนามกับอาเซียนมีความใกล้ชิดมากขึ้น โดยไม่เพียงแต่มีการเชื่อมโยงในด้านโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้น หากยังมีความเชื่อมโยงในด้านกลไกและคนอีกด้วย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สถานประกอบการเวียดนามได้ใช้โอกาสจากประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ”

เวียดนาม-อาเซียนมุ่งสู่การพัฒนาที่เท่าเทียมและยั่งยืน

ปี 2017 เป็นปีฉลองครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งอาเซียนและเป็นปีที่ 2 ที่ประชาคมอาเซียนได้รับการก่อตั้งด้วยผลงานที่น่ายินดีในการปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 และแผนแบบบูรณาการใน 3 เสาหลักคือประชาคมการเมือง-ความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจและประชาคมวัฒนธรรม-สังคม ในการประเมินเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนภายหลังการก่อตั้งกว่า 1 ปี เอกอัครราชทูต เหงียนแหว่งนัม หัวหน้าคณะผู้แทนเวียดนามในอาเซียนได้ยืนยันว่า “เมื่อเทียบกับช่วงก่อน การปฏิบัติงานของอาเซียนในตลอดกว่า 1 ปีที่ผ่านมามีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านการมอบหมายหน้าที่ที่เป็นรูปธรรม ปัจจุบัน อาเซียนกำลังหารือเพื่อแสวงหามาตรการ รวมทั้งการปรับปรุงกลไก วิธีการปฏิบัติ ยกระดับความสามารถขององค์การและสร้างกลไกเชื่อมโยงภายในกลุ่มอย่างโปร่งใสมากขึ้น”

ภายหลัง 50 ปีแห่งการก่อตั้ง อาเซียนกำลังมีทั้งโอกาสและความท้าทาย เพื่อฟันฝ่าความท้าทายและใช้โอกาสจากประชาคมอาเซียน ทุกประเทศสมาชิกอาเซียนต้องรักษาความเชื่อมั่น สร้างความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์และความสามัคคีภายในกลุ่ม

เวียดนามได้กำหนดว่า อาเซียนที่เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด มีความสามัคคี มีความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ มีบทบาทและสถานะที่สำคัญบนเวทีโลกคือสิ่งที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ขั้นพื้นฐานและยาวนานของเวียดนาม ดังนั้น ในตลอด 22 ปีที่ผ่านมา พร้อมกับสมาชิกอื่น เวียดนามได้ร่วมกับอาเซียนฟันฝ่าความแตกต่างและปัญหาที่ยังคั่งค้างอยู่ในประวัติศาสตร์เพื่อผลักดันความร่วมมือในทุกด้านบนเจตนารมณ์แห่งสัมพันธไมตรีและความสามัคคี  ในตลอด 22 ปีที่ผ่านมา บนเส้นทางแห่งการผสมผสานเข้ากับกระแสภูมิภาค เวียดนามได้มีส่วนร่วมต่อการคงอยู่ การพัฒนาของอาเซียนและได้บรรลุผลงานในเบื้องต้น ในเวลาข้างหน้า อาเซียนมีทั้งโอกาสและความท้าทายมากมาย ซึ่งทำให้เวียดนามและประเทศสมาชิกอื่นๆในอาเซียนต้องผลักดันความร่วมมือและเชื่อมโยงที่ใกล้ชิดมากขึ้นเพื่อเสนอข้อคิดริเริ่มใหม่และมาตรการปฏิบัติแนวคิดนี้เพื่อแปร “วิสัยทัศน์ 2025” ให้กลายเป็นความจริงและนำอาเซียนกลายเป็นปัจจัยหลักของประชาคมเอเชีย.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด