เวียดนามเร่งรัดปฏิบัติข้อเสนอต่างๆเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน

เวียดนามเร่งรัดปฏิบัติข้อเสนอต่างๆเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน

(VOVWORLD) - ในรายงานแห่งชาติเกี่ยวกับการปกป้องและผลักกดันสิทธิมนุษยชนในเวียดนามตามกลไกตรวจสอบทั่วไปประจำปีหรือ UPR รอบที่ 3 ที่ประกาศเมื่อเร็วๆนี้ปรากฎว่า เวียดนามยืนยันให้ความสำคัญต่อกลไกของยูพีอาร์ของสภาสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ปฏิบัติข้อเสนอยูพีอาร์ของประเทศต่างๆอย่างเคร่งครัดและจริงจัง นี่ก็คือวิธีการที่เวียดนามผลักดันการปกป้องและผลักดันสิทธิมนุษยชน...
พลังขับเคลื่อนเพื่อการขยายตัวของเศรษฐกิจเวียดนาม

พลังขับเคลื่อนเพื่อการขยายตัวของเศรษฐกิจเวียดนาม

(VOVWORLD) - นอกจาก 3 ก้าวกระโดดเชิงยุทธศาสตร์คือการปฏิรูปกลไก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการฝึกอบรมแหล่งบุคลากรแล้ว การเปลี่ยนแปลงใหม่ในเชิงสร้างสรรค์บนพื้นฐานอุตสาหกรรม 4.0 และการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนเป็นสองพลังขับเคลื่อนเพื่อการขยายตัวของเวียดนามในเวลาที่จะถึง...
กระชับความสัมพันธ์มิตรภาพและความร่วมมือพิเศษเวียดนาม-กัมพูชา

กระชับความสัมพันธ์มิตรภาพและความร่วมมือพิเศษเวียดนาม-กัมพูชา

(VOVWORLD) - วันที่ 6 ธันวาคม สมเด็จ ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้เริ่มการเยือนสันถวไมตรีเวียดนามอย่างเป็นทางการเป็นเวลา 3 วันตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุก...
COP24-โอกาสเพื่อแปรข้อตกลงปารีสให้เป็นรูปธรรม

COP24-โอกาสเพื่อแปรข้อตกลงปารีสให้เป็นรูปธรรม

(VOVWORLD) -3ปีผ่านไปหลังจากที่โลกได้บรรลุข้อตกลงปารีสว่าด้วยปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ แต่ทั้งสหประชาชาติและประชาคมโลกต่างต้องประสบอุปสรรคมากมายเพื่อแปรคำมั่นต่างๆในเอกสารแห่งประวัติศาสตร์นี้ให้เป็นรูปธรรม ดังนั้นการประชุมว่าด้วยปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติหรือCOP24ที่กำลังมีขึ้น ณ ประเทศโปแลนด์ถูกคาดหวังว่านี่เป็นโอกาสที่ยากจะหาได้เพื่อให้สหประชาชาติและประเทศต่างๆร่วมเสร็จสิ้นการร่างระเบียบการที่เป็นมาตรฐานแนะนำการปฏิบัติข้อตกลงปารีสอย่างสมบูรณ์ แต่นี่ก็เป็นเรื่องที่ไม่สามารถบรรลุได้โดยง่าย
ธำรงแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งและรอบด้านระหว่างเวียดนามกับสาธารณรัฐเกาหลี

ธำรงแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งและรอบด้านระหว่างเวียดนามกับสาธารณรัฐเกาหลี

(VOVWORLD) -วันที่ 4 ธันวาคม ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม เหงียนถิกิมเงิน ได้เริ่มการเยือนสาธารณรัฐเกาหลีอย่างเป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแปรความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เวียดนาม – สาธารณรัฐเกาหลีให้เป็นรูปธรรม...
ทำนุบำรุงความสัมพันธ์ ความสามัคคีพิเศษเวียดนาม-ลาว

ทำนุบำรุงความสัมพันธ์ ความสามัคคีพิเศษเวียดนาม-ลาว

(VOVWORLD) - ในช่วงนี้ พร้อมกับประเทศลาว ที่เวียดนามก็กำลังมีการจัดกิจกรรมต่างๆในโอกาสรำลึกครบรอบ 43 ปีวันชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งตรงกับวันที่ 2 ธันวาคม เมื่อ...
ปัญญาชนเวียดนามรุ่นใหม่มีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศ

ปัญญาชนเวียดนามรุ่นใหม่มีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศ

(VOVWORLD) - เยาวชนคือกองกำลังส่วนใหญ่ของประชากรซึ่งทำให้เวียดนามกำลังอยู่ในยุค“ประชากรทอง”โดยเฉพาะในกระบวนการปฏิบัติภารกิจการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและพิทักษ์ปิตุภูมิในปัจจุบัน เยาวชนเวียดนามมีบทบาทเป็นแกนหลักที่เดินหน้าในขบวนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งยังสามารถยืนยันสถานะของตนต่อเยาวชนของภูมิภาคและโลก ซึ่งสิ่งนี้ก็ยิ่งทำให้เยาวชนทุกคนต้องตระหนักในบทบาทที่สำคัญของตนในภารกิจการพัฒนาและพิทักษ์รักษาปิตุภูมิในยุคแห่งการผสมผสาน
ผลักดันการปฏิรูปการเกษตรให้ทันสมัยและยั่งยืนมากขึ้น

ผลักดันการปฏิรูปการเกษตรให้ทันสมัยและยั่งยืนมากขึ้น

(VOVWORLD) - มติที่ 26 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 10 เกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตร เกษตรกรและชนบทได้รับการปฏิบัติตั้งแต่ปี 2008 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเกษตรที่ทันสมัย ยั่งยืนและสร้างสรรค์ชนบทใหม่ที่มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมที่ทันสมัย ชนชั้นเกษตรกรมีความมุ่งมั่นด้านการเมืองเพื่อเป็นฝ่ายรุกในกระบวนการพัฒนาชนบท หลังการปฏิบัติมาเวลา...
สานพลังเพื่อความพยายามป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น

สานพลังเพื่อความพยายามป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น

(VOVWORLD) - ในการพบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 6 สมัยที่ 14 เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงียนฟู้จ่อง...
ผลักดันกระบวนการแปรสถานประกอบการภาครัฐเป็นหุ้นส่วน

ผลักดันกระบวนการแปรสถานประกอบการภาครัฐเป็นหุ้นส่วน

(VOVWORLD) - การแปรสถานประกอบการภาครัฐให้เป็นบริษัทหุ้นส่วนคือหนึ่งในมาตรการสำคัญเพื่อปรับปรุงโครงสร้างสถานประกอบการภาครัฐ โดยเฉพาะกลุ่มเศรษฐกิจและกลุ่มบริษัทภาครัฐในช่วงปี 2016-2020 แต่อย่างไรก็ตาม กระบวนการแปรสถานประกอบการภาครัฐให้เป็นบริษัทหุ้นส่วนยังคงไม่สามารถบรรลุผลงานที่คาดหวัง จึงต้องมีมาตรการที่จำเป็นและทันการณ์เพื่อสามารถบรรลุแผนการที่วางไว้ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายนที่ผ่านมา...
สัญญาณที่ไม่สดใสของการแก้ไขปัญหาผู้อพยพย้ายถิ่น

สัญญาณที่ไม่สดใสของการแก้ไขปัญหาผู้อพยพย้ายถิ่น

(VOVWORLD) - ในหลายวันที่ผ่านมา ได้มีบางประเทศที่ประกาศว่า จะถอนตัวจากอนุสัญญาว่าด้วยการอพยพย้ายถิ่นระหว่างประเทศของสหประชาชาติและจะไม่เข้าร่วมการประชุมลงคะแนนผ่านความเห็นชอบเอกสารดังกล่าวของสหประชาชาติในช่วงกลางเดือนธันวาคม ณ ประเทศโมร็อกโก ซึ่งการถอนตัวจากอนุสัญญาฯที่ประเทศต่างๆได้เห็นพ้องกันเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบในทางลบต่อความพยายามแก้ไขปัญหาการอพยพย้านถิ่นระหว่างประเทศของสหประชาชาติ ซึ่งเป็นองค์การพหุภาคีที่ใหญ่ที่สุดในโลกและแสดงให้เห็นถึงอุปสรรคและความซับซ้อนของการแก้ไขปัญหาในขอบเขตทั่วโลก
เปลี่ยนแปลงใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการทำงานของรัฐสภา

เปลี่ยนแปลงใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการทำงานของรัฐสภา

(VOVWORLD) -การประชุมครั้งที่6สภาแห่งชาติสมัยที่14ได้เสร็จสิ้นลงภายหลังดำเนินการประชุมเป็นเวลา1เดือนในบรรยากาศที่จริงจัง มีประชาธิปไตยและด้วยความรับผิดชอบสูง เนื่องจากเป็นการประชุมกึ่งสมัย (2016-2020) จึงถือเป็นการสรุปภารกิจที่ได้ผ่านไปแล้วครึ่งทางเพื่อวางแนวทางให้แก่การปฏิบัติหน้าที่ในครึ่งหลังของรัฐสภาสมัยที่14นี้ พร้อมทั้งในครั้งนี้ยังมีการตัดสินใจปัญหาสำคัญๆของชาติ การสร้างสรรค์ระบบนิติบัญญัติให้สมบูรณ์ต่อไปและแก้ไขปัญหาใหญ่ที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและประชาชนให้ความสนใจ
สร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ให้แก่ความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกด้านระหว่างเวียดนามกับอินเดีย

สร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ให้แก่ความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกด้านระหว่างเวียดนามกับอินเดีย

(VOVWORLD) - ประธานาธิบดีอินเดีย ราม นาถ โกวินท์ และภริยากำลังอยู่ระหว่างการเยือนประเทศเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศเวียดนาม เหงียนฟู้จ่อง...
ความสัมพันธ์เวียดนาม-รัสเซียบรรลุผลงานใหม่ต่อไป

ความสัมพันธ์เวียดนาม-รัสเซียบรรลุผลงานใหม่ต่อไป

(VOVWORLD) - นายกรัฐมนตรีรัสเซีย ดมีตรี เมดเวเดฟ กำลังอยู่ระหว่างการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับเวียดนามกำลังพัฒนาอย่างดีงาม
เวียดนามผลักดันบทบาทและสถานะในเอเปก

เวียดนามผลักดันบทบาทและสถานะในเอเปก

(VOVWORLD) - นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุกจะเข้าร่วมการประชุมระดับสูงฟอรั่มความร่วมมือเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกครั้งที่ 26 ในระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน ณ ประเทศปาปัวนิวกินี ในการประชุมครั้งนี้ เวียดนามจะส่งเสริมผลงานที่สำคัญของปีเอเปก 2017ต่อไป...
CPTPP เพิ่มการแข่งขันในตลาดแรงงานระหว่างประเทศ

CPTPP เพิ่มการแข่งขันในตลาดแรงงานระหว่างประเทศ

(VOVWORLD) - เวียนดามได้กลายเป็นประเทศที่ 7 ที่ให้สัตยาบันข้อตกลงหุ้นส่วน ในทุกด้านและก้าวหน้าข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกหรือCPTPP อย่างเป็นทางการ ซึ่งหลังจากที่ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ในปลายปีนี้ จะสร้างโอกาสใหม่มากมายให้แก่เวียดนาม แต่ก็จะมีความท้าทายไม่น้อย...