AMM ๔๙เสริมสร้างและส่งเสริมบทบาทการเป็นศูนย์กลางของอาเซียน

(VOVWorld)- เมื่อวันที่๒๔กรกฎาคม ณ กรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ได้มีการจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนหรือAMM ครั้งที่๔๙ภายใต้หัวข้อ “ การแปรวิสัยทัศน์ให้เป็นรูปธรรมเพื่อประชาคมอาเซียนที่คล่องตัว”เพื่อผลักดันความร่วมมือภายในกลุ่มและความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับหุ้นส่วนต่างๆ นอกจากนี้ บรรดารัฐมนตรีต่างประเทศยังเห็นพ้องกันว่า อาเซียนต้องส่งเสริมบทบาทการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาค ความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนต่างๆและการแก้ไขปัญหาที่ร้อนระอุที่ส่งผลกระทบต่อสันติภาพ เสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาค
(VOVWorld)-เมื่อวันที่๒๔กรกฎาคม ณ กรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ได้มีการจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนหรือAMM ครั้งที่๔๙ภายใต้หัวข้อ “ การแปรวิสัยทัศน์ให้เป็นรูปธรรมเพื่อประชาคมอาเซียนที่คล่องตัว”เพื่อผลักดันความร่วมมือภายในกลุ่มและความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน กับหุ้นส่วนต่างๆ นอกจากนี้ บรรดารัฐมนตรีต่างประเทศยังเห็นพ้องกันว่า อาเซียนต้องส่งเสริมบทบาทการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาค ความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนต่างๆและการแก้ไขปัญหาที่ร้อนระอุที่ส่งผลกระทบต่อสันติภาพ เสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาค

AMM ๔๙เสริมสร้างและส่งเสริมบทบาทการเป็นศูนย์กลางของอาเซียน - ảnh 1
นาย ทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีลาวกล่าวปราศรัยเปิดการประชุม
 (Photo: vietnamplus.vn)

ก่อนการประชุมครั้งนี้ นาย เฉลิมชัยไซ กมมะสิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลาว ซึ่งเป็นประเทศที่ดำรงตำแหน่งประธานหมุนเวียนอาเซียนได้ย้ำว่า     ความสำเร็จของการประชุม AMMครั้งที่๔๙จะสร้างพื้นฐานที่มั่นคงให้แก่การประชุมผู้นำอาเซียนและการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้องที่จะมีขึ้นในเดือนกันยายนนี้  ณ ประเทศลาว  ดังนั้น นี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้อาเซียนส่งเสริมความสามัคคี ความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์และบทบาทการเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขทุกปัญหา

ให้ความสนใจต่อการเสริมสร้าง ผลักดันความสามัคคีและความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ในอาเซียน
ในตลอดเกือบ๕๐ปีที่ผ่านมา  อาเซียนได้มีการเปลี่ยนแปลงมากมายจนปัจจุบันได้กลายเป็นภูมิภาคที่สันติภาพและเสถียรภาพ  ผลงานที่อาเซียนได้บรรลุในตลอด๔๙ปีที่ผ่านมามาจากความมีเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาค ความร่วมมือและการสนับสนุนของประเทศหุ้นส่วนและประเทศคู่สนทนาที่สอดคล้องกับหลักการของอาเซียน การจัดตั้งประชาคมอาเซียนเมื่อวันที่๓๑ธันวาคมปี๒๐๑๕และการอนุมัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนปี๒๐๒๕และแผนการโดยรวมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน๓ฉบับได้ สร้างพื้นฐานให้แก่ความพยายามของประเทศสมาชิกอาเซียนในการเสริมสร้างและผลักดันการผสมผสานเข้ากับภูมิภาค
ดังนั้น ภายใต้หัวข้อ “การแปรวิสัยทัศน์ให้เป็นรูปธรรมเพื่อประชาคมอาเซียนที่คล่องตัว”   บรรดารัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้ย้ำว่า อาเซียนต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการเสริมสร้าง ส่งเสริมความสามัคคีและความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์เพราะนี่เป็นเงื่อนไขชี้ขาดให้แก่ความสำเร็จในการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนและยังเป็นพื้นฐานเพื่อให้อาเซียนยืนยัน ส่งเสริมบทบาท ความรับผิดชอบและเสียงพูดในการแก้ไขปัญหาเชิงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสันติภาพ ความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาค ยกระดับสถานะและชื่อเสียงของประชาคมอาเซียน  ในการกล่าวปราศรัยในพิธีเปิด ในฐานะประธานอาเซียน นาย ทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีลาวได้ย้ำว่า  “ในสภาวการณ์ที่สถานการณ์ในภูมิภาคและโลกมีความผันผวนอย่างซับซ้อน ซึ่งสร้างทั้งโอกาสและความท้าทาย  ปัญหาการพิพาทด้านอธิปไตย ลัทธิการก่อการร้ายและลัทธิหัวรุนแรง การอพยพอย่างผิดกฎหมาย การลี้ภัย การค้ามนุษย์และปัญหาต่างๆ  นอกจากนี้ ความท้าทายในภูมิภาคอื่นๆในโลก เช่น ปัญหาBrexit ในยุโรปก็ได้ส่งผลกระทบต่อภูมิภาค  ซึ่งต้องการความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน  ในสภาวการณ์ดังกล่าว AMM๔๙และหุ้นส่วนต่างๆจะช่วยผลักดันการสนทนาอย่างมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อมีส่วนร่วมรักษาสันติภาพ เสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคและโลก"
AMM ๔๙เสริมสร้างและส่งเสริมบทบาทการเป็นศูนย์กลางของอาเซียน - ảnh 2
คณะผู้แทนเวียดนามที่เข้าร่วมการประชุม (Photo: vietnamplus.vn)

   ยืนยันบทบาทการเป็นศูนย์กลางของอาเซียน

ปัจจุบัน อาเซียนได้รับการประเมินว่า เป็นตัวอย่างองค์กรที่มีความเชื่อมโยงในภูมิภาค ผลสำเร็จของอาเซียนมาจากเป้าหมายสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคที่ถูกระบุในคำมั่นภายในกลุ่ม  ควบคู่กันนั้น ความร่วมมืออย่างแข็งขันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน  การสนับสนุนของหุ้นส่วนต่างๆ  กลไกความร่วมมือที่อาเซียนเป็นผู้นำ เช่น อาเซียน+๑ และอาเซียน+๓ EAS และARFและการเข้าร่วมของประเทศมหาอำนาจต่างๆในฟอรั่มนี้ได้มีส่วนร่วมผลักดันความร่วมมือ ความไว้วางใจระหว่างกัน  ส่งเสริมความร่วมมือ การรักษาสันติภาพ เสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคและโลก  ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศหุ้นส่วนต่างๆได้มีก้าวพัฒนาใหม่  ปัจจุบัน ๗๖ประเทศหุ้นส่วนมีเอกอัครราชทูตประจำอาเซียนและมี๕๐คณะกรรมการอาเซียนในประเทศที่๓  โดยเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือร่วมในภูมิภาค  แก้ไขความท้าทายต่างๆและช่วยเหลืออาเซียนในการปฏิบัติวิสัยทัศน์ปี๒๐๒๕  การเชื่อมโยงและลดช่องว่างการพัฒนา  นาย เฉลิมชัย กมมะสิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลาวได้ยืนยันถึงประสิทธิภาพของความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับหุ้นส่วนต่างๆ “กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและระหว่างอาเซียนกับหุ้นส่วนต่างๆได้สร้างพื้นฐานเพื่อผลักดันความร่วมมือภายในกลุ่มและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศหุ้นส่วนและประเทศคู่ สนทนาต่างๆ โดยเฉพาะ การเข้าร่วมของประเทศมหาอำนาจได้ช่วยส่งเสริมความไว้วางใจระหว่างกัน  การรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคอาเซียนจะยืนหยัดนโยบายเปิดและส่งเสริมบทบาทการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในการกำหนดโครงสร้างภูมิภาคตามกลไกความร่วมมือที่อาเซียนเป็นผู้นำ"

          ความสำคัญของทะเลตะวันออกต่อสันติภาพในภูมิภาค

นอกเหนือจากเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมความสามัคคีภายในกลุ่มและการเสริมสร้างความสัมพันธ์การต่างประเทศของอาเซียนแล้ว การประชุมAMM๔๙ได้ยืนยันอีกครั้งถึงความสำคัญของทะเลตะวันออกที่มีความผูกพันกับสันติภาพ เสถียรภาพและความร่วมมือในภูมิภาค  บรรดารัฐมนตรีได้ย้ำว่า ในสภาวการณ์ปัจจุบัน อาเซียนต้องส่งเสริมบทบาทการเป็นศูนย์กลางเพื่อมีส่วนร่วมรักษาสันติภาพและเสถียรภาพ  การเรียกร้องให้ใช้ความอดกลั้นและอำนวยความสะดวกให้แก่การแก้ไขปัญหาการพิพาทและทะเลตะวันออกถือเป็นการทดสอบความเป็นเอกฉันท์และบทบาทการเป็นศูนย์กลางของอาเซียน
ภายหลัง๕๐ปีหลังการจัดตั้ง อาเซียนได้บรรลุก้าวพัฒนาใหม่  โดยไม่เพียงแต่เพิ่มจำนวนประเทศสมาชิกเท่านั้นหากยังได้พัฒนาเป็นประชาคมที่เอกภาพและอาเซียนกำลังส่งเสริมผลสำเร็จที่ได้บรรลุผ่านความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างทุกประเทศสมาชิก.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด