BRICS ยืนยันถึงอิทธิพลในโลกที่มีหลายขั้วใหม่

(VOVworld) – การประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศที่มีเศรษฐกิจเกิดใหม่ชั้นนำของโลกหรือ BRICS และการประชุมสภาผู้นำแห่งชาติสังกัดองค์การร่วมมือเซียงไฮ้หรือ SCO ได้มีขึ้นณ เมือง Ufa ประเทศสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งเป็นกิจกรรมใหญ่ของ2 กลุ่มเศรษฐกิจที่รัสเซียกำลังดำรงบทบาทเป็นประธาน ในขณะที่ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับฝ่ายตะวันตกยังไม่ลดลง การประชุมสุดยอดครั้งนี้คือโอกาสเพื่อให้รัสเซียแสวงหาการช่วยเหลือจากประเทศสมาชิกเพื่อแก้ไขปัญหายูเครน...
(VOVworld) การประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศที่มีเศรษฐกิจเกิดใหม่ชั้นนำของโลกหรือ BRICS และการประชุมสภาผู้นำแห่งชาติสังกัดองค์การร่วมมือเซียงไฮ้หรือ SCO ได้มีขึ้นณ เมือง Ufa ประเทศสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งเป็นกิจกรรมใหญ่ของ2 กลุ่มเศรษฐกิจที่รัสเซียกำลังดำรงบทบาทเป็นประธาน ในขณะที่ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับฝ่ายตะวันตกยังไม่ลดลง การประชุมสุดยอดครั้งนี้คือโอกาสเพื่อให้รัสเซียแสวงหาการช่วยเหลือจากประเทศสมาชิกเพื่อแก้ไขปัญหายูเครน พร้อมทั้งผลักดันบทบาทการเป็นผู้นำของกลุ่มที่ได้รับการประเมินว่า สามารถกลายเป็นคู่แข่งที่มีอิทธิพลของโลก
BRICS ยืนยันถึงอิทธิพลในโลกที่มีหลายขั้วใหม่ - ảnh 1

บรรดาผู้นำจากกว่า 20 ประเทศสมาชิกของกลุ่มประเทศที่มีเศรษฐกิจเกิดใหม่ชั้นนำของโลกหรือ BRICS องค์การร่วมมือเซียงไฮ้หรือ SCO และบรรดาผู้นำจากเครื่อรัฐเอกราชหรือ SNG ได้เข้าร่วมการประชุม การพบปะทวิภาคีและพหุภาคีต่างๆโดยเน้นถึงการขยายความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ การเมือง การร่างกลไกการพัฒนาในทุกด้านโดยเน้นถึงการสร้างแหล่งเงินตราต่างประเทศสำรองเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากภายนอกที่อาจสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศสมาชิก
กลุ่มประเทศที่มีเศรษฐกิจเกิดใหม่หรือ BRICS ประกอบด้วย บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีนและแอฟริกาใต้ได้รับการจัดตั้งเมื่อปี 2006 ตามข้อคิดริเริ่มของรัสเซียและได้กลายเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อนโยบายและเศรษฐกิจโลก
BRICS
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน BRICS มีพื้นที่รวมกันคิดเป็นร้อยละ 26 ของพื้นที่ของโลก มีประชากรคิดเป็นร้อยละ 42 ของประชากรโลกและมีจีดีพีคิดเป็นร้อยละ 27 ของจีดีพีโลก เป็นตลาดที่กำลังขยายตัวนรวดเร็วที่สุดของโลกคือเฉลี่ย 5 แสนล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ส่วนกลุ่ม SCO มี 6 ประเทศสมาชิกและ 5 ประเทศผู้สังเกตการถือเป็นกลุ่มใหม่ที่มีการขยายตัวที่เข้มแข็งในภาคพื้นตะวันออก ธนาคารโลกได้พยากรณ์ว่า จนถึงปี 2025 รายชื่อเศรษฐกิจรายใหญ่ที่สุดของโลกจะมีการเปลี่ยนแปลง ยอดการขยายตัวจีดีพีของโลกจะบรรลุประมาณ 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐโดย 10 ประเทศชั้นนำของโลกมีส่วนร่วมร้อยละ 60 และมี 3 ใน 5 ประเทศ BRICS อยู่ใน 10 ประเทศดังกล่าว ตามการประเมินของสหประชาชาติ ใน 10 ปีมานี้ ประเทศสมาชิก BRICSและ SCO สามารถสร้างความท้าทายต่อกลุ่มจี 7 ในด้านเศรษฐกิจและการเมืองโลก แต่ที่น่าสนใจคือ ทั้งสหรัฐและฝ่ายตะวันตกดูเหมือนว่า ยังไม่ให้ความสนใจที่เหมาะสมต่อการพัฒนาทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจของ BRICS และ SCO ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้มีหลายความคิดเห็นว่า BRICS ดำเนินงานไม่มีประสิทธิภาพและเน้นแต่ทฤษฎีอย่างเดียว แต่ในขณะที่ประเทศสมาชิกของBRICS กำลังมีการพัฒนาอย่างเข้มแข็งทั้งด้านศักยภาพเศรษฐกิจและการเมืองจึงได้รับการยอมรับจากฝ่ายตะวันตกว่า BRICS เป็นพันธมิตรเกิดใหม่ รวมทั้งเป็นคู่แข่งด้วย

BRICS ยืนยันถึงอิทธิพลในโลกที่มีหลายขั้วใหม่ - ảnh 2
บรรดาตัวแทนของประเทศที่เข้าร่วมการประชุม(THX)

ในขณะเดียวกัน ตามความเห็นของ BRICS นโยบายของสหรัฐและพันธมิตรที่อยากมีบทบาทเป็นผู้นำในงานด้านต่างประเทศคือแนวทางที่ผิดพลาดและอันตราย ส่วนความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันและการสนทนาที่มีลักษณะสร้างสรรค์คือรูปแบบที่มีประสิทธิภาพในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ BRICS กำลังผลักดันการเข้าถึงตามแนวทางนี้เพื่อประสานผลประโยชน์ของประเทศสมาชิกอย่างกลมกลืนเพื่อขยายบทบาทของกลุ่ม มูลค่าการค้าของ BRICS กำลังมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยมูลค่าทางเศรษฐกิจเมื่อปี 2014 ของ 5 เศรษฐกิจของ BRICS เท่ากับการขยายตัวของจีดีพีของสหรัฐ ในขณะที่เมื่อปี 2007 เศรษฐกิจสหรัฐมีขอบเขตมากกว่า 2 เท่าเมื่อเทียบกับ BRICS โครงการร่วมมือใหม่หลายโครงการได้รับการปฏิบัติ เช่นการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมในภาคใต้ กลุ่ม BRICS ได้ขยายขอบเขตความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง เช่นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
บทบาทเป็นผู้นำของรัสเซีย

นับตั้งแต่กลายเป็นประธานของกลุ่ม BRICS เมื่อวันที่ 1 มกราคมปี 2015 รัสเซียได้ย้ำถึงเนื้อหาที่จะได้รับความสนใจเป็นอันดันต้นๆในวาระการปฏิบัติหน้าที่ของตน ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดีเมียร์ ปูตินได้ประกาศว่า ทางการมอสโคว์จะใช้ข้อคิดริเริ่มใหม่ๆเพื่อทำให้การปฏิบัติกิจกรรมของกลุ่มมีความหลากหลายมากขึ้น หนึ่งในแนวทางสำคัญที่สุดคือจัดตั้งระเบียบโลกที่เป็นไปในทางเดียวกันตั้งแต่ระบบการเงินและเศรษฐกิจโลกไปจนถึงความมั่นคง ดังนั้นในการประชุมครั้งนี้ เนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการผลักดันการแลกเปลี่ยนการค้าคือเนื้อหาที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆโดยเน้นผลักดันการดำเนินงานของธนาคารพัฒนาใหม่ที่มียอดเงินทุน 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐและกองทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของกลุ่ม ธนาคารนี้จะให้การช่วยเหลือโครงการโครงสร้างพื้นฐานและรักษาการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่ม ตลอดจนประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ ถ้าหากธนาคารนี้ได้รับการก่อตั้งก็จะสร้างความท้าทายต่อบทบาทขององค์การต่างๆที่ฝ่ายตะวันตกจัดตั้งเช่นธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารนี้จะกลายเป็นหนึ่งในองค์การให้เงินกู้หลักของโลก นอกจากนั้น ปัญหาความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งวิกฤตในซีเรีย ปัญหาอิหร่าน กระบวนการสันติภาพในตะวันออกกลาง ปัญหายูเครน กรีซและกลุ่มรัฐอิสลามหรือไอเอสก็เป็นเนื้อหาที่จะได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆในระเบียบวาระการประชุมสุดยอด BRICS 2015
ปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับฝ่ายตะวันตกกำลังมีความตึงเครียด การเป็นประธาน BRICS ของรัสเซียกำลังสร้างโอกาสเพื่อให้รัสเซียแสดงให้เห็นถึงบทบาทการเป็นผู้นำกลุ่ม ควบคู่กับอินเดีย จีนกำลังเติบโตอย่างเข้มแข็งและมีความทะเยอะทะยานสูง ดังนั้น BRICS จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นบนเวที่โลกที่มีหลายขั้วใหม่อย่างแน่นอนและกำลังได้รับการประเมินว่า จะเป็นองค์การที่มีอิสระและมีบทบาทสำคัญบนเวทีเศรษฐกิจและการเมืองโลก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด