WEF 2019 โอกาสให้เวียดนามผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลกมากขึ้น

(VOVWORLD) -ตามคำเชิญของนาย Klau Schwab ผู้ก่อตั้งและประธานฝ่ายบริหารฟอรั่มเศรษฐกิจโลกหรือ WEF นายกรัฐมนตรีเวียดนาม เหงียนซวนฟุ๊ก ได้นำคณะผู้แทนระดับสูงเวียดนามเข้าร่วมการประชุมฟอรั่มเศรษฐกิจโลกหรือ WEF ณ เมืองดาวอส ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ในระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม ซึ่งถือเป็นกิจกรรมการทูตพหุภาคีที่สำคัญของเวียดนามในปี 2019 มีความหมายทั้งในด้านการเมือง การต่างประเทศและมีส่วนร่วมยกระดับสถานะและชื่อเสียงของเวียดนามบนเวทีโลก
WEF 2019 โอกาสให้เวียดนามผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลกมากขึ้น - ảnh 1WEF 2019 โอกาสให้เวียดนามผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลกมากขึ้น (Photo VNplus)

ฟอรั่มเศรษฐกิจโลกหรือ WEF 2019 มีผู้แทนประมาณ 3 พันคน รวมทั้งผู้นำจาก 50 ประเทศและองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วม โดยมีหัวข้อคือ “โลกาภิวัตน์4.0 กำหนดโครงสร้างของโลกในยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0” ที่ประชุมจะเน้นหารือเกี่ยวกับปัญหาสำคัญๆในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

หารือถึงปัญหาที่โลกให้ความสนใจร่วมกัน

ในด้านการเมือง ที่ประชุมจะประเมินผลกระทบและแนวทางการแก้ไขปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์ ที่ร้อนระอุของโลก การปฏิรูปกรอบกลไกระดับโลกให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใหม่ กำหนดกรอบความร่วมมือและกลไกใหม่เพื่อกระชับความร่วมมือระดับโลกในการแก้ไขปัญหาโลก

ในด้านเศรษฐกิจ – เทคโนโลยี ที่ประชุมได้ประเมินผลกระทบอย่างกว้างลึกในมิติต่างๆของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ต่อหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจและนโยบายค้ำประกันการพัฒนาอย่างยั่งยืนและครอบคลุม

โดยบรรดาผู้แทนได้หารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างเข้มแข็งในด้านแรงงาน งานทำจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 มาตรการแก้ไขขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับระบบนิเวศในระดับโลก ภูมิภาคและประเทศ

เวียดนามรับและใช้โอกาสจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0

การประชุมฟอรั่มเศรษฐกิจโลกหรือ WEF ณ เมืองดาวอสคือเวทีแห่งความคิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกในปี 2019 การที่นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกเข้าร่วม WEF ดาวอส 2019 เป็นโอกาสให้เวียดนามเข้าถึงความคิดใหม่ แนวโน้มการพัฒนาของโลก โดยเฉพาะแนวโน้มการพัฒนาของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดทำและปฏิบัติยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและการบริหารเศรษฐกิจ – สังคม

ในกรอบของการประชุมครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเวียดนาม เหงียนซวนฟุ๊ก จะเข้าร่วมการหารือและสนทนากับผู้นำประเทศและผู้บริหารเครือบริษัทชั้นนำของโลกเกี่ยวกับปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมของประเทศ รวมทั้งใช้โอกาสแห่งความร่วมมือระหว่าง WEF กับหุ้นส่วนเพื่อปฏิบัติความคิดริเริ่มต่างๆของเวียดนามในการประชุม WEF – ASEAN ปี 2018 โดยเฉพาะนี่เป็นครั้งแรกที่เวียดนามได้ประสานงานกับ WEF จัดการสนทนาเศรษฐกิจเวียดนามโดยมีประธาน WEF และเครือบริษัทชั้นนำต่างๆเข้าร่วม

โอกาสนี้ เวียดนามและ WEF จะลงนามข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 หนังสือแสดงเจตจำนงเกี่ยวกับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก เป็นต้น สำหรับโอกาสของเวียดนามในฟอรั่มครั้งนี้ ศ.ดร. ฝ่ามกวางวิงห์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ประเมินว่า “เวียดนามพร้อมอำนวยความสะดวกเพื่อดึงดูดแหล่งเงินทุนโดยตรงจากต่างประเทศและสนับสนุนการค้าเสรี หลังการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศเป็นเวลา 32 ปี เศรษฐกิจเวียดนามได้ผสมผสานเข้ากับระบบเศรษฐกิจโลกอย่างกว้างลึก ดังนั้นบรรยากาศการเมืองที่มีเสถียรภาพ ความสะดวกในการลงทุนและการค้าจะเป็นสาระสำคัญที่นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊กจะประกาศในการประชุมครั้งนี้”

นับตั้งแต่เข้าร่วมฟอรั่ม WEF เมื่อปี 1989 ความสัมพันธ์ในหลายด้านระหว่างเวียดนามกับ WEF ได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งเวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับภูมิภาคต่างๆของ WEF และสถานประกอบการรายใหญ่ของเวียดนามสามารถใช้โอกาสจาก WEF เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อพัฒนาสถานประกอบการและการที่นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกเข้าร่วม WEF ดาวอส 2019 จะช่วยสานต่อความพยายามของเวียดนามในการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การปฏิบัติเป้าหมายพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเวียดนามในปี 2019.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด