ชนเผ่า หนุ่ง ในเวียดนาม

(VOVworld)-ชนเผ่าหนุ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีประชากรมากเป็นอันดับ7ในเวียดนามโดยมีจำนวนกว่า1ล้านคน อาศัยในทั่ว63จังหวัดและนครของประเทศแต่อาศัยอยู่มากที่สุดในท้องถิ่นเขตเขาตอนเหนือเช่น จังหวัดหลางเซิน กาวบั่ง บั๊กก๋าน ท้ายเงวียน บั๊กยาง เตวียนกวาง  เป็นต้น


(VOVworld)-ชนเผ่าหนุ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีประชากรมากเป็นอันดับ7ในเวียดนามโดยมีจำนวนกว่า1ล้านคน อาศัยในทั่ว63จังหวัดและนครของประเทศแต่อาศัยอยู่มากที่สุดในท้องถิ่นเขตเขาตอนเหนือเช่น จังหวัดหลางเซิน กาวบั่ง บั๊กก๋าน ท้ายเงวียน บั๊กยาง เตวียนกวาง  เป็นต้น

ชนเผ่า หนุ่ง ในเวียดนาม - ảnh 1
ชนเผ่าหนุ่งกับเทศกาลบูรณ์ข้าวใหม่(photo internet)

ชนเผ่าหนุ่งที่ตั้งหลักแหล่งอาศัยในแต่ละท้องถิ่นก็จะถูกแบ่งตามสายต่างๆเช่น หนุ่งซวง หนุ่งยาง หนุ่งอาน หนุ่งอิง หนุ่งยิ้น เป็นต้น โดยมักจะอยู่ร่วมกันเป็นหมู่บ้านรวมครอบครัวตั้งแต่30-70ครอบครัว ลักษณะในการตั้งชุมชนคือด้านหน้าหมู่บ้านคือทุ่งนา ด้านหลังคือไร่สวน บ้านเรือนมีทั้งแบบบ้านไม้ยกพื้นและบ้านก่อดินที่ทั้งกว้างและใหญ่และมีหลังคามุงกระเบื้อง ภายในบ้านถูกแบ่งเป็นสองส่วนโดยมีผนังกั้นที่ทำด้วยไม้ ส่วนหน้าของบ้านเป็นที่สำหรับผู้ชายและที่ตั้งหิ้งบูชาบรรพบุรุษ ส่วนด้านในคือที่ตั้งของครัวและเป็นพื้นที่ใช้สอยของสตรีในบ้าน

ชนเผ่าหนุ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกข้าวนาดำเป็นหลัก นอกจากนั้นก็มีการเก็บผักผลไม้ในป่ามาทำเป็นอาหารประจำวัน นายเหงวียนวันเท้ เจ้าหน้าที่ประจำในเขตท่องเที่ยวหมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่าต่างๆของเวียดนามเผยว่า“ชาวชนเผ่าหนุ่งถนัดทำการบุกเบิกพื้นที่เพื่อทำไร่ทำนาปลูกข้าว ข้าวโพด มัน ธัญพืชอื่นๆรวมทั้งผลไม้เพื่อเลี้ยงชีพ โดยเฉพาะมีพืชหลายชนิดที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเช่น อบเชย จันทน์แปดกลีบ และกระวาน นอกจากนี้ชาวหนุ่งยังรู้จักพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เช่น สุกรพันธุ์เหมื่องเคืองหรือม้ากาวบั่งเพื่อพัฒนาชีวิตด้วย

ชนเผ่า หนุ่ง ในเวียดนาม - ảnh 2
การปลูกข้าวนาดำคืออาชีพหลัก

นอกจากการผลิตเกษตรแล้ว ชนเผ่าหนุ่งยังประกอบอาชีพหัตถกรรมหลายอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้สอยของครอบครัวเช่นผู้หญิงจะปลูกฝ้ายทอผ้าย้อมสี ส่วนผู้ชายทำงานจักสาน ตีเหล็ก ทำเครื่องไม้ กระดาษสา และกระเบื้อง โดยจุดเด่นในบุคลิกภาพของชนเผ่าหนุ่งคือเป็นคนขยันทำงาน มีความเมตตา มีความเคารพกตัญญูต่อผู้ใหญ่และมีประเพณีการปฏิบัติต่อกันที่งดงาม

ในชีวิตวัฒนธรรม ชุมชนชนเผ่าหนุ่งก็มีเทศกาลที่สำคัญต่างๆโดยที่รู้จักอย่างแพร่หลายและดึงดูดความสนใจของคนทุกเพศทุกวัยคือ งานเทศกาล “หลุ่งตุ่ง” ซึ่งก็คืองานแรกนาขวัญที่จัดขึ้นในเดือนมกราคม นอกจากนี้งานแทงมิงห์หรืองานเซ่นไหว้บรรพบุรุษในยามวสันต์ที่ถูกจัดขึ้นในเดือนสามจันทรคติทุกปีก็เป็นอีกประเพณีที่มีความสำคัญ นายนงวันดว่าน ชาวชนเผ่าหนุ่งที่จ.หลางเซินเผยว่า“ทุกปีเมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิเราก็จะจัดงานแทงมิงห์ โดยตามตำนานที่เล่าขานกันมานั้นเมื่อถึงช่วงวันจัดงาน ลูกหลานทุกคนในครอบครัวแม้จะอยู่ที่ไหนก็ต้องนำสิ่งของต่างๆกลับมาทำพิธีเซ่นไหว้ที่สุสานเพื่อรำลึกถึงบรรพบุรุษ

ในชุมชนชนกลุ่มน้อยต่างๆของเวียดนาม ชนเผ่าหนุ่งไม่เพียงแต่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับต้นๆเท่านั้นหากยังมีระดับการพัฒนาที่ค่อนข้างสูงดังนั้นจึงมีการพัฒนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์พร้อมทั้งได้มีส่วนร่วมที่เข้มแข็งต่อภารกิจการพัฒนาประเทศอีกด้วย.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด