วัฒนธรรมความเลื่อมใสของชนเผ่าเคอมู้

6 มกราคม 2560 - 11:39:51

(VOVworld)-ชีวิตวัฒนธรรมของชนเผ่าเคอมู้ในเวียดนามมีความหลากหลายสีสันที่สะท้อนให้เห็นผ่านงานเทศกาลต่างๆเช่น งานเซ่นไหว้ผีบ้าน เซ่นไหว้บรรพบุรุษ งานต้อนรับเจ้าแม่โพสพ เทศกาลบุญข้าวใหม่ เทศกาลหน่อไม้เป็นต้น แต่ที่ถือว่ามีความน่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุดคือประเพณีการเซ่นไหว้บรรพบุรุษและงานบุญข้าวใหม่

วฒนธรรมความเลอมใสของชนเผาเคอม hinh 0
ที่บูชาเทพแห่งเตาก็เป็นที่หุงหาอาหารของครอบครัว เป็นที่นั่งทานอาหารและต้อนรับแขกเหรื่อเมื่อมีงานสำคัญต่างๆ 

เนื่องจากได้มีการผสมผสานกับวัฒนธรรมของชนเผ่าอื่นๆดังนั้นการใช้ชีวิตของชนเผ่าก็มีบางส่วนที่มีความคล้ายคลึงกับชนเผ่าอื่นอย่างเช่นบ้านไม้ยกพื้นก็มีโครงสร้างเหมือนบ้านของชนเผ่าไทแต่สิ่งที่สร้างความแตกต่างคือการแบ่งห้องที่ใช้เป็นที่บูชาในบ้าน แม้จะเป็นบ้านใหญ่มี5ส่วนหรือ3ส่วนแต่ห้องแรกของบ้านคือส่วนจัดการบูชาบรรพบุรุษหรือเรียกทั่วไปว่าผีบ้าน ส่วนที่บูชาเทพแห่งเตาก็เป็นที่หุงหาอาหารของครอบครัว เป็นที่นั่งทานอาหารและต้อนรับแขกเหรื่อเมื่อมีงานสำคัญต่างๆ โดยรวมแล้วการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวเคอมู้ก็เพื่อขอให้ประสบแต่สิ่งที่ดีและคลาดแคล้วจากภัยร้ายทั้งปวง แต่ในความเลื่อมใสนั้นก็มีส่วนที่เตือนว่าถ้าการบูชาไม่ได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพอย่างจริงจังก็อาจจะทำให้เทพทั้งหลายไม่พอใจและอาจจะลงโทษคนใดคนหนึ่ง นายเลืองวันบิ่ง ชาวเคอมู้เผยว่าการบูชาต่างๆก็เพื่อขอพรจากเทพและเทวดาทั้งหลายให้ปกป้องคุ้มครองลูกหลานทุกคนให้มีสุขภาพแข็งแรง พบแต่สิ่งที่ดีๆและพ้นจากภัยร้ายทุกอย่าง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเมื่อถึงปีใหม่เรามักจะนำไก่สองตัวมาเซ่นไหว้”

ตามประเพณีที่ปฏิบัติกันมานาน เมื่อถึงเทศกาลตรุษเต๊ตทุกบ้านต้องเตรียมไก่สองตัวเพื่อใช้เป็นของเซ่นไหว้ในการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่รายงานให้บรรพชนได้รับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ครอบครัวในปีที่ผ่านมาและขอให้ได้รับการคุ้มครองเพื่อให้ปีใหม่ทำมาค้าขึ้น  เมื่อทำพิธีทุกคนในครอบครัวต้องมาพร้อมหน้าและจะมีการทาเลือดไก่ที่หัวเข่าทุกคนเพื่อเป็นการขอพร นอกจากนั้นชาวเคอมู้ยังเตรียมเหล้า2ไหเพื่อร่วมดื่มส่งปีเก่ารับปีใหม่ ซึ่งชาวเคอมู้เชื่อว่า วันตรุษเต๊ตคือวันชุมนุมสังสรรค์ วันที่ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษจะกลับบ้านเพื่อร่วมงานปีใหม่กับลูกหลาน ส่วนลูกหลานก็มีโอกาสแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อบรรพชนและครอบครัว

นอกจากทำการบูชาบรรพบุรุษ วงตระกูลหรือผีบ้านผีเรือนแล้ว ชาวเคอมู้ยังบูชาเทพแห่งป่าเขาและแม่น้ำลำธารเพื่อให้มีน้ำใช้ มีน้ำทำนา มีไม้สร้างบ้าน บูชาเซ่นไหว้ผีไร่ผีนาเพื่อขอให้การเก็บเกี่ยวได้ผลดี เป็นต้น ซึ่งในพิธีกรรมการเซ่นไหว้ต่างๆ งานเทศกาลเซ่นไหว้ขอฝนขอพรให้การผลิตได้ผลดีนั้นมีคุณค่าวัฒนธรรมนามธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ โดยพิธีเซ่นไหว้ในงานได้สะท้อนความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายของชนเผ่าเคอมู้และความปรารถนาเกี่ยวกับชีวิตที่อิ่มหนำผาสุก โดยพิธีกรรมมี5ส่วนคือ การเซ้นไหว้ผีบ้านผีเรือน การเชิดชูบทบาทของต้นข้าวและมันเผือก การขอฝน การทำไร่และสุดท้ายคือการละเล่นพื้นเมืองต่างๆเพื่อฉลองกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งสำหรับงานเทศกาลเซ่นไหว้ขอฝนขอพรให้การผลิตได้ผลดีนั้นจะถูกจัดขึ้นอย่างรอบคอบจริงจังเพื่อสะท้อนความเชื่อของชาวบ้านต่อธรรมชาติ ต่อดินฟ้าอากาศและความหมายที่ศักดิ์สิทธิ์ของต้นข้าวที่เป็นธัญหารหลักเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตคน 

ประเพณีต่างๆดังกล่าวได้แฝงความหมายปรัชญาชีวิตที่ลึกซึ้งของชนเผ่าเคอมู้ที่ให้ความสำคัญต่อการปกป้องธรรมชาติและกตัญญูรู้คุณต่อบรรพบุรุษเพื่อสร้างสรรค์ชีวิตที่งดงาม.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 222 ฉบับจากผู้ฟัง 41 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

(VOVworld) - ในชีวิตประจำวันของคนเวียดนาม ช่วงเวลาทานอาหารมื้อค่ำคือช่วงเวลาแห่งการชุมนุมที่อบอุ่นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว โดยทุกคนจะทานข้าวและคุยกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งเมนูอาหารมื้อคํ่าก็เหมือนเมนูอาหารมื้อเที่ยงที่มักจะเป็นอาหารแบบที่ปรุงทานกันได้ง่ายๆตามครอบครัว