การประกันภัยด้านการเกษตร-นโยบายใหญ่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและเขตชนบท

(VOVWORLD) -ทุกๆปี ภัยธรรมชาติและโรคระบาดได้สร้างความเสียหายให้แก่หน่วยงานการเกษตรและเกษตรกรเวียดนาม ซึ่งคิดเป็นร้อยละ1.5ของจีดีพี  ดังนั้น รูปแบบการประกันภัยด้านการเกษตรนับวันยิ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหารหน่วยงานการเกษตรและเกษตรกร
การประกันภัยด้านการเกษตร-นโยบายใหญ่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและเขตชนบท - ảnh 1คาดว่า  ร่างมติเกี่ยวกับการประกันภัยด้านการเกษตรจะได้รับการปฏิบัตินับตั้งแต่ปี2018  (Photo: baogiaothong)

ภัยธรรมชาติและเหตุน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในเวลาที่ผ่านมาได้สร้างความเสียหายอย่างหนักให้แก่หน่วยงานการเกษตรและเกษตกรในจังหวัดและนครต่างๆ  ถ้าหากเกษตรกรได้รับเงินประกันด้านการเกษตร  ก็จะช่วยลดความเสียหายและมีเงินทุนเพื่อฟื้นฟูการผลิต นาง เจิ่นแทงเหยียบ ผู้อำนวยการบริษัทหุ้นส่วนการส่งออกและนำเข้าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นสถานประกอบการผลิตสินค้าการเกษตรที่มีคุณภาพสูงในนครไฮฟองได้เผยว่า ภัยธรรมชาติและเหตุน้ำท่วมสร้างความเสียหายอย่างหนักให้แก่บริษัทและเกษตรกร “การลงทุนพัฒนารูปแบบการปลูกผักที่สะอาดและได้มาตรฐานการส่งออกของยุโรปของบริษัทและครอบครัวต่างๆต้องใช้เงินทุนสูงมาก  โดยเงินลงทุนเขตเพาะเลี้ยงอยู่ที่1พันล้านด่ง ถ้าหากไม่เข้าร่วมการประกันภัยด้านการเกษตร ก็จะได้รับความเสียหายอย่างหนักและไม่มีเงินลงทุนเพื่อฟื้นฟูการผลิต  ดังนั้น นับตั้งแต่ที่ได้รับการจัดตั้ง พวกเราได้ซื้อประกันภัยนี้และแนะนำให้ครอบครัวเกษตรกรอื่นๆซื้อด้วย”

ภายหลัง3ปีที่ปฏิบัติเป็นการนำร่องในช่วงปี2013-2016 มีเกษตรกร300แสนครอบครัวที่ซื้อประกันภัยภาคการเกษตร  มูลค่าทรัพย์สินที่ทำประกันอยู่ที่กว่า7.7ล้านล้านด่ง  โดยเงินซื้อประกันภัยอยู่ที่เกือบ4แสนล้านด่งส่วนบริษัทประกันภัยจ่ายเงินประกันอยู่ที่7แสนล้านด่ง ซึ่งผลงานดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า นี่เป็นนโยบายใหญ่ที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือด้านการเงิน สร้างเสถียรภาพให้แก่การผลิตและการปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน มีส่วนร่วมปฏิบัตินโยบายสวัสดิการสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน นาย เหงวียนกวางเหวี่ยน  รองอธิบดีกรมการบริหารและตรวจสอบการประกันภัยสังกัดกระทรวงการคลังเวียดนามได้เผยว่า ในสภาวการณ์ที่ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นอย่างรุนแรง  ซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตการเกษตร  ดังนั้น การปฏิบัติรูปแบบการประกันภัยด้านการเกษตรเป็นสิ่งที่จำเป็น “กระทรวงการคลังกำลังประสานงานกับกระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบทรวบรวมความคิดเห็นของท้องถิ่นต่างๆเพื่อเสร็จสิ้นการจัดทำรายงานเพื่อยื่นต่อนายกรัฐมนตรี แม้จะมีความเสี่ยงสูงแต่ก็จำเป็นต้องปฏิบัติและมีกลไกที่เหมาะสมเพื่อค้ำประกันผลประโยชน์ต่างๆ  ในเวลาที่จะถึง จะปฏิบัติรูปแบบการประกันภัยชนิดนี้ด้วยความสมัครใจ  โดยได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินจากงบประมาณของท้องถิ่นบนพื้นฐานของการสร้างความสมดุลย์ให้แก่งบประมาณ เพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่ใกล้เกณฑ์ยากจน”

การประกันภัยด้านการเกษตร-นโยบายใหญ่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและเขตชนบท - ảnh 2นาย เหงวียนกวางเหวี่ยน  รองอธิบดีกรมการบริหารและตรวจสอบการประกันภัยสังกัดกระทรวงการคลังเวียดนาม 

จากการผลิตการเกษตรแบบกระจัดกระจาย   ทำให้เกษตรกรยังไม่ให้ความสนใจเกี่ยวกับการประกันภัยการเกษตร  นอกจากนี้ นโยบายเกี่ยวกับการประกันภัยยังไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์อย่างเพียงพอ  นาย หว่างซวนเดี่ยว อดีตหัวหน้าฝ่ายการประกันภัยด้านการเกษตรสังกัดบริษัทประกันภัยบ๋าวเวียดได้เผยว่า การประกันภัยด้านการเกษตรกำลังได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วในโครงการการเกษตรขนาดใหญ่ เช่น โครงการเพาะเลี้ยงโคนมและการปลูกยางพารา  สำหรับโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บริษัทประกันภัยได้เริ่มประชาสัมพันธ์ให้แก่สถานประกอบการและครอบครัวเกษตรกร “ระบบสินเชื่อต้องมีกลไกและนโยบายเพิ่มเติม เมื่อปล่อยเงินกู้ต้องมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกันภัย  มีนโยบายช่วยเหลือด้านการเงินและลดดอกเบี้ยให้แก่ผู้กู้ พวกเรามีความประสงค์ว่า ความช่วยเหลือของรัฐและรัฐบาลจะทำให้มีนโยบายที่เป็นรูปธรรม เพื่อสนับสนุนให้กระทรวงและหน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติ”          

ปัจจุบัน ร่างมติเกี่ยวกับการประกันภัยด้านการเกษตรกำลังได้รับการจัดทำ  คาดว่า รัฐบาลจะช่วยเหลือร้อยละ20ให้แก่ประชาชนและร้อยละ90ให้แก่ครอบครัวที่ยากจน  คาดว่า ร่างมติดังกล่าวจะได้รับการปฏิบัตินับตั้งแต่ปี2018  เพื่อพัฒนาการประกันภัยด้านการเกษตร  รัฐบาลเวียดนามจะจัดทำกลไกนโยบายพิเศษเพื่อช่วยเหลือประชาชน  ให้ความช่วยเหลือบริษัทประกันภัยและองค์การสินเชื่อเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าถึงการประกันภัยด้านการเกษตร.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด