การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาผู้ป่วยในเขตทุรกันดารและเขตห่างไกลความเจริญ

(VOVWORLD) - ผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทำซอฟต์แวร์บริหารสถานีอนามัยในจังหวัดดั๊กลักหรือ MMS.Netของทีมแพทย์เวียดนามสามารถคว้าเหรียญทองในงานนิทรรศการและเทคโนโลยีนานาชาติหรือ SIIF 2018 ที่สาธารณรัฐเกาหลีซึ่งมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดกว่า 600 ผลงานจากหลายสิบประเทศและดินแดน สิ่งที่น่าสนใจคือผลงานนี้ได้ช่วยให้หน่วยงานสาธารณสุขสามารถบริหารจัดการบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชนในเขตทุรกันดารและเขตที่อยู่ห่างไกลความเจริญสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพสูงในท้องถิ่น
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาผู้ป่วยในเขตทุรกันดารและเขตห่างไกลความเจริญ - ảnh 1นาย หยวน หิว ลอง แพทย์ระดับ 2 กับเพื่อนร่วมงาน 

นาย หยวน หิว ลอง แพทย์ระดับ 2 และหัวหน้าโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัดทำซอฟแวร์บริหารกิจกรรมของสถานีอนามัยในจังหวัดดั๊กลักหรือ MMS.Net เผยว่า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส่วนใหญ่ได้รับการปฏิบัติในโรงพยาบาลประจำอำเภอและจังหวัด ซึ่งมีเงินลงทุนมากมายเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เทคนิคและเจ้าหน้าที่พนักงานที่มีทักษะฝีมือดี แต่ตามสถานีอนามัยประจำตำบลและแขวง โครงสร้างพื้นฐานและแหล่งบุคลากรยังไม่ได้รับความสนใจมากนัก ซึ่งทำให้งานด้านการบริหารประสบอุปสรรคมากมาย นี่ก็คือเหตุผลในการจัดทำโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทำซอฟต์แวร์บริหารกิจกรรมสถานีอนามัยตำบลในจังหวัดดั๊กลัก” หรือ MMS.Net  นายแพทย์ หยวานหิวลอง เผยว่า “จากสถานการณ์ที่เป็นจริง 1คือระบบสาธารณสุขท้องถิ่นต้องมีอุปกรณ์การแพทย์เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจรักษาผู้ป่วย และมีผู้บริหารในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะสุขได้อย่างรวดเร็วที่สุด 2คือสาธารณสุขท้องถิ่น โดยเฉพาะสถานีอนามัย นักลงทุนและผู้บริหารส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสนใจในการใช้ซอฟต์แวร์บริหารจัดการสถานีอนามัยในการตรวจรักษาโรค 3คือปัจจุบัน ยังไม่มีมาตรการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบบูรณาการเพื่อช่วยให้ระบบสาธารณสุขได้รับการปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียง ดังนั้น คณะกรรมการผู้บริหารโครงการต้องเสนอมาตรการคือใช้ระบบซอฟต์แวร์แบบบูรณาการบริหารสาธารณสุขท้องถิ่น”
จากการทดสอบ พัฒนาและใช้อย่างเป็นทางการมาเป็นเวลากว่า 4 ปี ซอฟต์แวร์ MMS.Net ถือเป็นซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์แบบ ทั้งในด้านเทคนิคและการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ปัจจุบัน MMS.Net รุ่นสำหรับสถานีอนามัยมีใช้ในสถานีอนามัย 185 แห่งและศูนย์สาธารณสุข 15 แห่ง  ที่สถานีอนามัยแขวงเตินเหล่ย เมืองบวนมาถวด การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์MMS.Net ในการเก็บข้อมูลสถิติสาธารณสุข การเชื่อมโยงฐานข้อมูลการชำระประกันสาธารณสุข การบริหารยาและเวชภัณฑ์และการฉีดวัคซีนได้ช่วยประหยัดเวลาให้แก่เจ้าหน้าที่ของสถานีอนามัย คุณ ห่าถิยุง เจ้าหน้าที่เภสัชกรรมประจำสถานีอนามัยได้เผยว่า “การใช้ซอฟต์แวร์ MMS.Net ในการตรวจรักษาโรค รวมทั้งการบริหารยาและเภสัชภัณฑ์ได้ช่วยประหยัดเวลาเป็นอย่างมาก เมื่อก่อน ทำด้วยมือ ต้องใช้เวลา 5-6 วันถึงจะทำรายงานเสร็จ แต่ปัจจุบัน ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมงเท่านั้น ช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องรอนาน”

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาผู้ป่วยในเขตทุรกันดารและเขตห่างไกลความเจริญ - ảnh 2ซอฟต์แวร์ MMS.Net ถือเป็นซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์แบบ ทั้งในด้านเทคนิคและการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

สำหรับสถานีอนามัยแขวงแถ่งกง เมืองบวนมาถวด นับตั้งแต่มีการใช้ซอร์ฟแวร์ MMS.Net ในสถานีอนามัยตั้งแต่ปี 2016 จนถึงปัจจุบัน ได้ช่วยให้การดูแลรักษาผู้ป่วย การบริหารยาและเภสัชภัณฑ์ การจัดทำสถิติ การตรวจสอบการจ่ายเงินประกันและการจัดทำฐานข้อมูลการตรวจรักษาสามารถอัพเดทได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาการรอตรวจ ซึ่งช่วยเพิ่มความพอใจและความเชื่อมั่นของผู้ป่วยต่อสถานีอนามัยมากขึ้น นายแพทย์ โด๋มิงห์หาย รองหัวหน้าสถานีอนามัยแขวงแถ่งกง แสดงความเห็นว่า
“นับตั้งแต่ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ MMS เมื่อปี 2016 ได้อำนวยความสะดวกให้แก่การตรวจรักษา การบริหารผู้ป่วย และเมื่อผู้ป่วยมาตรวจรักษาก็ไม่ต้องรอนาน ไม่เกิดสถานการณ์การผู้ป่วยล้นสถานีอนามัย การบริหารจัดการยารักษาโรคก็สะดวกมาก รวมทั้งการบริหารเด็กที่อยู่ในวัยต้องฉีดวัคซีนก็มีประสิทธิภาพมากขึ้น”
หลังจากโครงการได้รับการตรวจสอบและรับรอง กลุ่มเจ้าของผลงานและสำนักงานที่เกี่ยวข้องก็ได้วิจัยพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ต่อไป โดยมีการปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์เพื่อตอบสนองความต้องการบริหารสถานพยาบาลและพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้สามารถใช้บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ปัจจุบัน มีการใช้ซอฟต์แวร์ MMS.Net รุ่นใหม่ล่าสุดในสถานพยาบาลกว่า 300 แห่งในเวียดนามซึ่งช่วยประหยัดงบประมาณได้เกือบร้อยละ 30 และถ้าหากมีการใช้ซอฟต์แวร์ MMS.Net ในสถานีอนามัยทั่วประเทศก็จะสามารถประหยัดงบประมาณได้ถึง 2 หมื่น 2 พันล้านด่งต่อปี ด้วยคุณสมบัติที่ชาญฉลาด ซอฟต์แวร์ MMS.Net จะมีส่วนร่วมสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของหน่วยงานสาธารณสุขเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด