การปลูกดอกกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียมช่วยให้ชาวบ้านต่าฝิ่นหลุดพ้นจากความยากจน

(VOVWORLD) -ตำบลต่าฝิ่น อำเภอซาปา จังหวัดลาวกายเป็นตำบลที่ยากจนพิเศษของอำเภอซาปา  มีบางช่วงเวลาที่อัตราครอบครัวที่ยากจนเพิ่มขึ้นเป็นกว่าร้อยละ60  ในเวลาที่ผ่านมา โฉมหน้าของตำบลต่าฝิ่นได้มีการเปลี่ยนแปลงและกลายเป็นจุดเด่นในขบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมของท้องถิ่น  เพื่อบรรลุผลงานนี้ การปลูกดอกกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียมได้มีบทบาทที่สำคัญในโครงสร้างการเพาะปลูกของท้องถิ่น

การปลูกดอกกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียมช่วยให้ชาวบ้านต่าฝิ่นหลุดพ้นจากความยากจน - ảnh 1สวนดอกกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียมของนาย เวืองวันเฟือง

ดอกกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียมซาปาเป็นพันธุ์กล้วยไม้ธรรมชาติที่ขึ้นตามโขดหินในป่าและชาวบ้านเอาดอกไม้กลับบ้านในช่วงเทศกาลตรุษเต๊ต  หลังจากนั้น ดอกกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียมได้รับความนิยมและกลายเป็นสินค้าที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง  ชาวบ้านได้เผยว่า การปลูกดอกกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียมไม่ยากมากแต่มีความต้องการที่เข้มงวดด้านสภาพภูมิอากาศ  ธรรมชาติได้ดนบัลดาลตำบลต่าฝิ่นมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมสำหรับการปลูกดอกไม้นี้

ปัจจุบัน ตำบลต่าฝิ่นมีกว่า500ครอบครัวปลูกดอกกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียม  ทุกๆปี ตำบลต่าฝิ่นจัดสรรดอกกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียมให้แก่ตลาดได้ร้อยละ70ในช่วงเทศกาลตรุษเต๊ต  ซึ่งรายได้จากการปลูกดอกกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียมของตำบลต่าฝิ่นในปี2016อยู่ที่กว่า8พันล้านด่ง  ซึ่งในนั้น มีหลายครอบครัวที่มีรายได้ประมาณนับร้อยล้านด่งต่อปี เช่น ครอบครัวของนาย เวืองเท้จุง นาย หว่างอาจ่าว ตำบลหย่างจา นายจางอาส่า หมู่บ้านสวยเถิ่ว ครอบครัวนายลี้ฝู่จิ่ว หมู่บ้านต๋าจ่าย เป็นต้น ส่วนครอบครัวอื่นๆไม่เพียงแต่หลุดพ้นจากความยากจนเท่านั้นหากยังได้มีเงินเพื่อก่อสร้างบ้าน ให้ลูกไปโรงเรียนและซื้อสิ่งของที่จำเป็น เช่น เครื่องรับโทรทัศน์ ตู้เย็น จักรยานยนต์ เป็นต้น นาย จางอาส่าได้เผยว่า “การปลูกดอกกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียมสร้างรายได้นับร้อยล้านด่งต่อปีให้แก่พวกเรา ในช่วงเทศกาลตรุษเต๊ต ดอกกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียมได้รับการจำหน่ายในจังหวัดกาวบั่งและหลางเซิน  การปลูกดอกกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียได้ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและงานทำให้แก่ประชาชน  ปัจจุบัน ขบวนการปลูกดอกกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียมได้รับการขยายไปยังทั่วท้องถิ่น”

ตำบลต่าฝิ่นยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของอำเภอซาปาเนื่องจากมีทิวทัศน์ที่สวยงามและเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าม้งและเย้าแดง  สิ่งที่สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวเมื่อมาเยือนตำบลต่าฝิ่นก็คือ สวนดอกกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียมที่สวยงามของชาวบ้านที่นี่ นายเวืองวันเฟือง ตำบลต่าฝิ่นได้เผยว่า จากการตระหนักได้ว่า ดอกกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียมมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงและเหมาะกับสภาพภูมิอากาศที่นี่  ตัวเขาได้ลงทุนในการปลูก ปัจจุบัน สวนของนาย เฟืองได้มีกระถางดอกกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียมนับร้อยกระถาง กระถางละ2-3ล้านด่ง   โดยเฉพาะ มีบางกระทาง มีมูลค่าถึง10ล้านด่ง  ซึ่งรายได้จากการปลูกดอกกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียมของครอบครัวนายเฟืองอยู่ที่60-100ล้านด่งต่อปี  “การปลูกดอกกล้วยไม้มาจากความทุ่มเทตั้งแต่วัยเด็กของผม  คุณลุงของผมมีสวนกล้วยไม้สวยมาก  ซึ่งผมชอบมากและมีความตั้งใจในการปลูกดอกกล้วยไม้  ในหลายปีที่ผ่านมา การปลูกดอกกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียมได้สร้างรายได้สูงให้แก่ผมเอง  ตอนแรก ผมประสบอุปสรรค์ในด้านเงินลงทุน ประสบการณ์ในการคัดเลือกพันธุ์ไม้และและการดูแลดอกกล้วยไม้เพื่อทำให้ดอกกล้วยไม้ออกดอกบานสะพรั้งในช่วงตรุษเต๊ตแต่ตอนนี้  ผมได้รู้จักวิธีการเลือกพันธุ์พืชและวิธีการดูแลดอกกล้วยไม้แล้ว”    

ที่หมู่บ้านต่าจ๋าย ครอบครัวนายลี้ฝู่เจียว ชนเผ่าเย้ามีกระถางดอกกล้วยไม้กว่า600กระถาง นายเจียวจ้างแรงงาน2คนเพื่อช่วยดูแลการปลูกดอกกล้วยไม้ จากราคาขายกระถางละ3-5ล้านด่ง  คาดว่า ในช่วงเทศกาลตรุษเต๊ตนี้  ครอบครัวเขาจะมีรายได้800ล้านด่ง  แม้ดอกกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียมในตำบลต่าฝินแพงมากแต่ก็ได้รับความนิยมจากผู้รักดอกไม้

เพื่อมีความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจจากรูปแบบการปลูกดอกกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียม    นักข่าวสถานีวิทยุเวียดนามได้มีการพบปะกับนาย จางอาส่า รองประธานสภาประชาชนตำบลต่าฝิ่น โดยเขาเผยว่า ปัจจุบัน ตำบลต่าฝิ่นมีครอบครัวปลูกดอกกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียมกว่า600ครอบครัว หลายครอบครัวมีรายได้เฉลี่ย100-200ล้านด่งต่อปี ซึ่งตลาดจำหน่ายหลักคือ จังหวัดลาวกาย  กรุงฮานอย นครไฮฟองและนครโฮจิมินห์

จากประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจสูง ครอบครัวต่างๆในตำบลต่าฝิ่นอำเภอซาปา จังหวัดลาวกายได้เน้นพัฒนารูปแบบการปลูกดอกกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียม ซึ่งสร้างรายได้สูงเพื่อช่วยให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจน.

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด