ครอบครัวแบบดั้งเดิมในสังคมสมัยใหม่

(VOVWorld) – หัวข้อวันครอบครัวเวียดนาม๒๘มิถุนายนปีนี้คือ“ประสานความรักใคร่” มุ่งเป้าหมายสร้างสรรค์ครอบครัวที่อิ่มหนำ ผาสุข เสมอภาค และ มีความก้าวหน้าซึ่งเป็นคุณค่าหลักในขบวนการสร้างสรรค์ครอบครัววัฒนธรรมในเวียดนามในหลายปีที่ผ่านมา


(VOVWorld) – หัวข้อวันครอบครัวเวียดนาม๒๘มิถุนายนปีนี้คือ“ประสานความรักใคร่” มุ่งเป้าหมายสร้างสรรค์ครอบครัวที่อิ่มหนำ ผาสุข เสมอภาค และ มีความก้าวหน้าซึ่งเป็นคุณค่าหลักในขบวนการสร้างสรรค์ครอบครัววัฒนธรรมในเวียดนามในหลายปีที่ผ่านมา
ครอบครัวแบบดั้งเดิมในสังคมสมัยใหม่ - ảnh 1
คุณธรรมครอบครัวที่มั่นคงเป็นรากฐานของครอบครัวที่มีความสุข (hoiphunu)
ครอบครัว
ถือเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุด เป็นศูนย์รวมของความสัมพันธ์ต่างๆทั้งในการปฏิบัติต่อกัน คุณค่าที่สำคัญของบุคลิกภาพ น้ำใจ คุณธรรม ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อชุมชนและชาติ ตามประเพณีเวียดนามในอดีต การสร้างสรรค์วัฒนธรรมครอบครัวต้องอาศัยบนพื้นฐานคุณธรรม ประกอบด้วย ความกตัญญต่อพ่อแม่ ความสัมพันธ์ระหว่างสามีกับภรรยา ระหว่างพี่น้อง ความเคารพปู่ย่าตายายและความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านด้วยกัน ครอบครัวเวียดนามได้ก่อตัวและพัฒนาตามมาตรฐานคุณค่าอันดีงามนั้น มีส่วนร่วมสร้างเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาติ ทุกวันนี้  แม้สังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายแต่ครอบครัวเวียดนามจำนวนมากยังคงธำรงเอกลักษณ์วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมเอาไว้ เช่น ครอบครัวนายเหงวียนคักจี้ ที่ถนนยางือกรุงฮานอย แม้ในวัย๘๐แต่เขายังคงสอนบุตรหลานเกี่ยวกับวิถีชีวิตตามมาตรฐานของวงตระกูลและบรรพบุรุษ สำหรับครอบครัวเขา เพื่อให้ทั้ง๔รุ่นอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเป็นสิ่งที่ไม่ง่าย พ่อเฒ่าจี้เห็นว่า คุณธรรมครอบครัวที่มั่นคงเป็นรากฐานของครอบครัวที่มีความสุขและต้องมีกระบวนการสร้างสรรค์โดยผู้ปกครองต้องวางแนวทางและเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่บุตรและอยากทำได้เช่นนี้ ตั้งแต่งานที่เล็กที่สุดในครอบครัวก็ต้องได้รับการแก้ไขอย่างสมเหตุสมผล เลี่ยงความเข้าใจผิด ด้วยเหตุนี้ ในหลายสิบปีที่ผ่านมา ครอบครัวพ่อเฒ่าจี้ที่มีสมาชิกหลายรุ่นอยู่ด้วยกัน แต่ทุกคนได้มาชุมนุมกันพร้อมหน้าในการรับประทานอาหารทุกมื้อท่ามกลางบรรรยากาศแห่งความอบอุ่น พ่อเฒ่าจี้ กล่าวว่า ผมสอนบุตรหลานว่า ในครอบครัว ผู้ที่มีอายุน้อยต้องเคารพผู้ที่มีอายุมากกว่า ต้องรักษาระเบียบวินัยซึ่งสิ่งนี้ได้รับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผมเห็นว่า พ่อดุจเป็นเสาหลักของครอบครัวและดุจเป็นหลังคา ดังนั้นพ่อต้องเป็นตัวอย่างที่ดี ผมส่งเสริมให้ลูกเกณฑ์เป็นทหาร พร้อมทั้งสอนให้ลูกต้องทำงานอย่างสุจริต เป็นคนดีมีประโยชน์ต่อสังคม” ต้องยอมรับว่า ในชีวิต เมื่อคนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นก็มักจะเกิดหลายปัญหาในชีวิตครอบครัว โดยเฉพาะ ความเสื่อมถอยของคุณธรรรมที่ทำให้ความสัมพันธ์ต่างๆในครอบครัวไม่แน่นแฟ้นและถูกทำลายได้ง่าย สามีภรรยาไม่มีเวลาดูแลกัน และพ่อแม่ก็ไม่มีเวลาดูแลและอบรมบ่มสอนลูก นอกจากนี้ ปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวไม่เพียงแต่เกิดขึ้นในเขตชนบทและเขตที่ห่างไกลความเจริญเท่านั้นแต่ในเขตตัวเมืองก็มีปัญหาดังกล่าวเช่นกัน ดังนั้น การสร้างสรรค์ครอบครัวที่มีระเบียบวินัยและมีวิถีชีวิตที่มีอารยธรรมได้ช่วยส่งเสริมปัจจัยมนุษย์ในสังคมสมัยใหม่ สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีความผูกพันกันและให้ความช่วยเหลือจุนเจือกัน คุณเหงวียนถิหาว ที่แขวงหงอกถุ่ยเขตลองเบียนกล่าวว่าทุกยุคทุกสมัย ครอบครัวเป็นพื้นฐานของความสำเร็จ ถ้าครอบครัวไม่มีระเบียบวินัย จะไม่สามารถสร้างพื้นฐานของความสำเร็จได้ เช่นเดียวกับความภาคภูมิใจในครอบครัว ดังนั้นเพื่อสร้างสรรค์ครอบครัวที่ผาสุข สมาชิกในครอบครัวต้องมีความเสียสละให้แก่กันและพ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่าง มีน้ำใจดีงามและมีสุขภาพแข็งแรง            นายห่าวันตัง อดีตอธิบดีกรมวัฒนธรรมพื้นฐาน แห่งกระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยวเผยว่า การสร้างสรรค์ครอบครัวที่มีวัฒนธรรมเป็นพื้นฐานเพื่อพัฒนาสังคมที่โปร่งใสโดยสร้างความสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว โรงเรียนและสังคมเพื่อเลี้ยงดูและพัฒนาตัวบุคคลในทุกด้าน สมาชิกครอบครัวต้องขยายความรับผิดชอบ ทำนุบำรุงความรักใคร่ รักประเทศและถิ่นเกิดให้แก่เยาวชน นอกจากนี้ องค์การสังคมควรหันมาสนใจจัดกิจกรรมสังคมเพื่อเชื่อมโยงครอบครัวกับสังคม อำนวยความสะดวกให้ครอบครัวส่งเสริมคุณค่าอันดีงามนั้น ครอบครัวจึงจะสามารถพัฒนาอย่างมั่นคงในทุกด้าน นายห่าวันดังกล่าวครอบครัวเป็นแกนนำเพื่อส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรมซึ่งหลายประเทศที่พัฒนาแล้วยังคงเห็นว่า ถ้าไม่มีครอบครัว ก็จะไม่มีสังคม ดังนั้นเพื่อรักษาครอบครัวให้ผาสุขต้องมีมาตรการเชื่อมโยงความรัก ความผูกพันระหว่างรุ่นต่างๆ ในนโยบาย พวกเราควรอำนวยความสะดวกเพื่อให้เจ้าหน้าที่พนักงาน มีความผูกพันกับครอบครัวยิ่งขึ้น เพื่อให้คุณค่าครอบครัวและเกียรติประวัติครอบครัวได้รับการรักษาและส่งเสริม” การส่งเสริมคุณค่าของเกียรติประวัติแห่งครอบครัวไม่เพียงแต่เป็นความสุขของแต่ละครอบครัวเท่านั้นหากยังเป็นความเจริญรุ่งเรืองของสังคม เป็นพื้นฐานเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่มีความก้าวหน้าและทันสมัยโดยนอกจากความรับผิดชอบในการเชื่อมโยงความรักใคร่ของสมาชิกครอบครัวแล้ว จะต้องเชื่อมโยงความรักระหว่างมนุษย์ด้วยกันอีกด้วยซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญของทุกครอบครัวและทั้งสังคม./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด