ความพยายามอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นเมืองในบ้านแม่ชีเทเรซา

(VOVWORLD) -ควบคู่กับความพยายามเพื่อให้เด็กชนกลุ่มน้อยได้ไปโรงเรียน บ้านแม่ชีเทเรซาของพระศาสนจักรคาทอลิกในเมืองบวนมาถวด จังหวัดดั๊กลักยังช่วยเหลือให้เด็กๆเข้าถึงวัฒนธรรมพื้นเมืองของชนเผ่าตน ซึ่งช่วยปลูกฝังความรักและจิตสำนึกในความพยายามอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าตน

ความพยายามอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นเมืองในบ้านแม่ชีเทเรซา - ảnh 1เด็กชายนั่งเรียนการทำเครื่องดนตรีพื้นเมืองและการตีฆ้อง 

ภายหลัง 5 ปีที่เรียนอาชีพทอผ้าพื้นเมืองในบ้านแม่ชีเทเรซา คุณ H’ Juel H’ Long ได้กลายเป็นอาจารย์ที่สอนอาชีพนี้ให้แก่เด็กๆ ช่วงบ่ายทุกๆวันที่บ้านหลังเล็กๆใต้ร่มไม้ใหญ่ที่ให้ความร่มเย็น เด็กหญิงที่มีอายุ 10- 16 ปีประมาณ 8 – 10 คน ก็มานั่งเรียนวิธีการทอผ้า บ้างก็หัดดึงเส้นด้ายให้เข้ากี่ บ้างก็กำลังร้อยด้ายเข้าในตะกอแต่ละชุดและฟันหวี ส่วนครู H’ Juel H’ Long กำลังแนะนำวิธีทอผ้าที่ถูกต้องเพื่อให้ลวดลายออกมาสวยงาม ซึ่งเธอเผยว่า การสอนอาชีพทอผ้าให้แก่เด็กๆไม่เพียงแต่สร้างรายได้และความสุขให้แก่เธอเท่านั้น หากยังเป็นการมีส่วนช่วยอนุรักษ์อาชีพพื้นเมืองในท้องถิ่นอีกด้วย หลังจากที่เรียนอาชีพทอผ้าเสร็จ แม่ชีได้บอกให้ดิฉันสอนเด็กๆ ซึ่งดิฉันรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้สอนอาชีพพื้นเมืองให้คนรุ่นใหม่สืบสานต่อไป ซึ่งมีส่วนร่วมอนุรักษ์อาชีพพื้นเมืองของชนเผ่าตน”

  เด็กหญิง H’ Vâng อายุ 13 ปี ชนเผ่าเมอนงในตำบลดักซัก อำเภอดั๊กมิล จังหวัดดั๊กนงเป็นหนึ่งในเด็กที่ขยันเรียนมากที่สุด โดยในช่วงบ่ายนอกเวลาเรียนในโรงเรียน เด็กหญิง H’ Vâng ก็มาเข้าร่วมชั้นเรียนสอนการทอผ้าของคุณ H’ Juel H’ Long ที่บ้านแม่ชีเทเรซา เขาบอกว่า ในครอบครัวของเขามีคุณย่าคนเดียวที่รู้จักวิธีการทอผ้าพื้นเมือง แต่คุณย่าอายุสูงแล้ว ตาไม่ดีจึงไม่สามารถทอผ้าได้อีก เมื่อเห็นพี่ๆเรียนวิธีการทอผ้า เขาก็รู้สึกชอบและอยากเรียนทอผ้าพื้นเมืองที่มีลวดลายของชาวเมอนง หนูเรียนวิธีการทอผ้าได้2สัปดาห์ก็รู้สึกชอบมากจึงขอแม่ชีให้เรียนต่อ  ตอนนี้หนูสามารถทอลวดลายบนผ้าได้แล้ว หนูมีความประสงค์ว่า เมื่อโตขึ้นจะประกอบอาชีพทอผ้าหรือเปิดร้านทอผ้าเล็กๆในหมู่บ้านแล้วจะสอนให้แก่เด็กๆรุ่นต่อไปรู้จักอาชีพทอผ้าพื้นเมืองนี้”

  นอกจากได้เรียนอาชีพทอผ้าพื้นเมือง เด็กๆในบ้านแม่ชีเทเรซายังได้เรียนอาชีพอื่นๆ เช่น งานหัตถกรรมพื้นเมืองและการแสดงดนตรีพื้นเมือง  ภาพที่ชาวบ้านคุ้นตาทุกวันในบริเวณโดยรอบบ้านแม่ชีเทเรซาคือจะมีกลุ่มเด็กหญิงนั่งฝึกทอผ้า ส่วนเด็กชายนั่งเรียนการทำเครื่องดนตรีพื้นเมือง การตีฆ้อง เป็นต้น ทุกๆปี บ้านแม่ชีเทเรซายังจัดการประกวดต่างๆเพื่อให้เด็กๆของแต่ละชนกลุ่มน้อยร้องเพลงหรือเล่นเครื่องดนตรีพื้นเมืองของชนเผ่าตน  แม่ชี เหวียนถิถวน ที่ดูแลบ้านแม่ชีเทเรซาได้เผยว่า นี่เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กอนุรักษ์วัฒนธรรมของประชาชาติ ซึ่งแม่ชีจะเลือกเด็กที่มีทักษะความสามารถในด้านต่างๆและหาครูมาสอนอาชีพพื้นเมืองเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและจุดประกายความรักวัฒนธรรมพื้นเมืองให้แก่เด็กๆ ควบคู่กันนั้น บรรดาแม่ชีก็พยายามหาแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการจัดงานแสดงศิลปะในเขตท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ ซึ่งสร้างพลังขับเคลื่อนให้เด็กๆรักอาชีพพื้นเมืองมากขึ้น แต่ละชนเผ่าต่างมีดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตน ดังนั้น พวกเราอยากให้เด็กเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาเอกลักษณ์เฉพาะของชนเผ่าตนให้คงอยู่ต่อไป ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่รักและมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมพื้นบ้าน”

  นับตั้งแต่ได้รับการก่อตั้งเมื่อปี  2003 มาจนถึงปัจจุบัน บ้านแม่ชีเทเรซาได้สอนและช่วยเหลือเด็ก 200 คน มีเด็กหลายคนหลังเรียนจบได้เรียนต่อแล้วเป็นอาจารย์ เป็นแพทย์และศิลปิน ปัจจุบัน ที่บ้านแม่ชีเทเรซากำลังเลี้ยงเด็ก 20 คนที่มีอายุ 6 – 16ปี ของ 14 ชนกลุ่มน้อยในจังหวัดดั๊กลักและดั๊กนง  ซึ่งเป็นนักเรียนชนกลุ่มน้อยที่ยากจนที่ไม่ได้ไปโรงเรียนหรือมีบ้านที่อยู่ไกลโรงเรียน ที่บ้านแม่ชีเทเรซา เด็กๆไม่เพียงแต่ได้ไปโรงเรียนเท่านั้นหากยังมีโอกาสเข้าถึงวัฒนธรรมและอาชีพพื้นเมืองของชนเผ่าตน ซึ่งช่วยเพิ่มความรู้และปลูกฝังความรักวัฒนธรรมของชนเผ่าตนเพื่อเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชนเผ่าตนให้พัฒนาคงอยู่ต่อไป.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด