จังหวัดซอกจังปฏิบัตินโยบายแสดงความสำนึกในบุญคุณต่อผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง

(VOVWORLD) - การดูแลและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ทั้งทางวัตถุและจิตใจของทหารทุพพลภาพ ครอบครัวทหารพลีชีพเพื่อชาติและผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อการปฏิวัติคือนโยบายที่เสมอต้นเสมอปลายของพรรคและรัฐเวียดนาม ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงเกียรติประวัติของประชาชาติเวียดนามคือดื่มน้ำต้องนึกถึงแหล่งที่มาของน้ำ  ซึ่งแนวทางนี้ได้มีส่วนร่วมรักษาสวัสดิการสังคม ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองและมีส่วนร่วมต่อภารกิจการสร้างสรรค์และปกป้องปิตุภูมิ

จังหวัดซอกจังปฏิบัตินโยบายแสดงความสำนึกในบุญคุณต่อผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง - ảnh 1ผู้บริหารจังหวัดเยือนคุณแม่วีรชน (Photo: baosoctrang) 

เมื่อได้รับบ้านหลังใหม่ นาย โงเฮี้ยว สมาชิกสมาคมนักรบปฏิวัตินครซอกจังรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก นาย โงเฮี้ยวเคยเข้าร่วมการปฏิวัติและถูกศัตรูจับกุมคุมขังเมื่อปี1968 หลังจากที่ประเทศได้รับการปลดปล่อยเมื่อปี1975  เขาได้กลับบ้านเกิด  แต่เนื่องจากชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเขาและครอบครัวประสบอุปสรรค์มากมาย โดยเฉพาะที่อยู่อาศัย  เมื่อเร็วๆนี้ คณะกรรมการรณรงค์กองทุน “เพื่อผู้ยากจนจังหวัดซอกจัง” ได้มอบบ้านหลังใหม่มูลค่า40ล้านด่งให้แก่นาย โงเฮี้ยว  นาย เฮี้ยวบอกว่า บ้านใหม่เป็นความหวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของครอบครัวเขา “เมื่อมีบ้านใหม่ ครอบครัวผมดีใจและมีความสุขเป็นอย่างมาก ผมขอขอบคุณสมาชิกสมาคมทหารผ่านศึกที่ถูกศัตรูจับกุมคุมขังที่ให้ความสนใจต่อครอบครัวผมในตลอดหลายปีที่ผ่านมา”

จากการสำนึกในบุญคุณต่อการเสียสละของทหารพลีชีพเพื่อชาติและทหารทุพพลภาพต่อประเทศ  จังหวัดซอกจังได้ให้ความสนใจต่องานด้านการดูแลผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองและมีนโยบายที่ทันการณ์ สำนักงานแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมจังหวัดซอกจังได้เผยว่า ทางจังหวัดฯได้ก่อสร้างบ้านใหม่กว่า4,300หลังและซ่อมแซมบ้านเกือบ3,000หลังให้แก่ครอบครัวที่อยู่ในเป้านโยบาย รวมมูลค่ากว่า 2แสนล้านด่ง  นอกจากนี้ ทางจังหวัดฯยังเน้นให้การดูแลเอาใจใส่ต่อคุณแม่วีรชน ไปเยี่ยมเยือนและมอบของขวัญให้แก่ครอบครัวที่อยู่ในเป้านโยบายที่ประสบอุปสรรค เป็นต้น

เมื่อเร็วๆนี้ กองบัญชาการทหารจังหวัดซอกจังได้มอบเงินช่วยเหลือของรัฐเพื่อสดุดีผู้ที่มีส่วนร่วมต่อภารกิจการต่อสู้ การปลดปล่อยประชาชาติ การปกป้องปิตุภูมิและทำหน้าที่ระหว่างประเทศ ส่งเสริมให้ผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์มีความมั่นใจต่อแนวทางของพรรคและนโยบายของรัฐ  นาง เหงวียนกิมเตียนในตำบลฟู้หลก อำเภอแถงจี จังหวัดซอกจัง ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือในครั้งนี้ ได้เผยว่า “ในช่วงสงคราม ดิฉันยังได้ไปโรงเรียนแต่เมื่อเห็นศัตรูบุกรุกบ้านเกิด ดิฉันเข้าร่วมการต่อสู้เพื่อขับไล่ศัตรูผู้รุกราน ปัจจุบัน ดิฉันดีใจเป็นอย่างมากที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐ ซึ่งดิฉันจะนำเงินนี้ไปลงทุนเลี้ยงหมู”

พันโท เลแถ่งเงวียน  ผู้ชี้นำทางการเมืองของกองบัญชาการทหารอำเภอแถงจิ จังหวัดซอกจังได้เผยว่า ในเวลาที่ผ่านมา ทางกองบัญชาการได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดและส่งเสริมบทบาทของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัตินโยบายของรัฐบาลที่มีต่อผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง โดยการตรวจสอบเอกสารอย่างมีภาวะวิสัยและเป็นธรรม

ในหลายปีที่ผ่านมา จังหวัดซอกจังยังผลักดันกิจกรรมการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของทหารทุพพลภาพ ครอบครัวทหารพลีชีพเพื่อชาติและผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองผ่านการช่วยเหลือในการกู้เงิน แนะนำเทคนิคและจัดสรรพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์เพื่อการผลิตและสร้างงานทำเพื่อช่วยให้ครอบครัวต่างๆมีชีวิตที่ดีขึ้น นาย เลวันโอ หมู่บ้านเตินฟู้ ตำบลเก๊แซก อำเภอเก๊แซกเป็นหนึ่งในครอบครัวที่ได้รับเงินช่วยเหลือของรัฐได้เผยว่า เขาได้นำเงินช่วยเหลือเกือบ2ล้านด่ง ไปลงทุนทำธุรกิจครอบครัว “ผมนำเงินช่วยเหลือของรัฐไปซื้อต้นมะนาวมาปลูก  สำนักงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ คณะกรรมการตำบลเก๊แซกยังช่วยเหลือครอบครัวผมในการจัดหาหัวเชื้อเห็ดจำนวน๒๐๐ถุง ซึ่งจนถึงขณะนี้ก็ให้ผลผลิตแล้วและชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวก็ดีขึ้น”

สำนักงานแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคงจังหวัดซอกจังได้เผยว่า ในเวลาที่จะถึง  จะผลักดันกิจกรรมการตอบแทนบุญคุณ ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวทหารทุพพลภาพ ทหารพลีชีพเพื่อชาติและผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง ทางการจังหวัดฯยังรณรงค์จัดตั้งกองทุน “กตัญญูรู้คุณ”เพื่อดูแลชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่ครอบครัวที่อยู่ในเป้านโยบาย ทำการตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองที่ยังคั่งค้างอยู่เพื่อแก้ไขในเวลาที่จะถึง มีมาตรการช่วยเหลือผู้สูงอายุไร้ที่พึ่งเพื่อช่วยให้ครอบครัวผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองมีชีวิตที่ดีขึ้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด