จังหวัดห่ายางปฏิบัตินโยบายพิเศษด้านการศึกษาสำหรับครอบครัวของทหารทุพพลภาพและพลีชีพเพื่อชาติ

(VOVworld) – ในเดือนกรกฎาคมทุกๆปี จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อแสดงความสำนึกในบุญคุณต่อทหารพลีชีพเพื่อชาติ ทหารทุพพลภาพและผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองในทั่วประเทศ นอกจากนี้ รัฐเวียดนามยังประกาศนโยบายต่างๆ โดยเฉพาะนโยบายที่ให้สิทธิพิเศษด้านการศึกษาสำหรับครอบครัวที่อยู่ในเป้า นโยบายเหล่านี้เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหลานของพวกเขาสร้างฐานะ

(VOVworld) – ในเดือนกรกฎาคมทุกๆปี จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อแสดงความสำนึกในบุญคุณต่อทหารพลีชีพเพื่อชาติ ทหารทุพพลภาพและผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองในทั่วประเทศ นอกจากนี้ รัฐเวียดนามยังประกาศนโยบายต่างๆ โดยเฉพาะนโยบายที่ให้สิทธิพิเศษด้านการศึกษาสำหรับครอบครัวที่อยู่ในเป้านโยบายเหล่านี้เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหลานของพวกเขาสร้างฐานะ

จังหวัดห่ายางปฏิบัตินโยบายพิเศษด้านการศึกษาสำหรับครอบครัวของทหารทุพพลภาพและพลีชีพเพื่อชาติ - ảnh 1
โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดห่ายาง (ภาพประกอบข่าว)

ครอบครัวของคุณเหงียนถิเกิ่มในหมู่บ้านเตินเตี๊ยน ตำบลเฟืองโดะ นครห่ายาง เป็นครอบครัวที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง โดยสามีของคุณเกิ่มเป็นทหารทุพพลภาพที่สูญเสียสมรรถภาพทางร่างกายร้อยละ 26 จนไม่สามารถทำงานได้ซึ่งปัจจุบันได้เสียชีวิตไปแล้ว คุณเกิ่มต้องเลี้ยงลูกสามคนเพียงคนเดียว แม้ชีวิตจะลำบากมากแต่เธอก็โชคดีที่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐผ่านนโยบายการให้สิทธิพิเศษในด้านการศึกษา นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2006-2007 ลูก ๆ ทั้งสามคนได้ไปโรงเรียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและยังได้รับเงินสนับสนุนอีกด้วย ซึ่งทุกคนก็สามารถจบชั้น ม. 6 แล้ว โดยเฉพาะลูกคนสุดท้องสามารถสอบเข้าวิทยาลัยตามความปรารถนาของคุณพ่อได้ด้วย “จากการดูแลเอาใจใส่ของรัฐ ทำให้ดิฉันไม่มีภาระด้านค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียนของลูกมากนัก ลูกคนโตของดิฉันตอนนี้เป็นคนงานเหมืองแร่ ลูกคนที่สองทำอาชีพขับรถและลูกคนสุดท้องทำงานในบริษัทด้านเทคโนโลยีแห่งหนึ่ง”
คุณเหงียนวันยุง ซึ่งเป็นลูกคนสุดท้องในครอบครัวนางเหงียนถิเกิ่ม จากความเข้าใจถึงฐานะของครอบครัวจึงตั้งใจเรียนเพื่อให้พ้นจากความยากจน โดยเมื่อปี 2009 เขาสามารถสอบเข้าเรียนต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยีฮานอย สาขาเครื่องจักรกลและเมื่อเรียนจบ เขาได้สมัครงานเป็นเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคในบริษัทอานธงที่เขตนิคมอุตสาหกรรมบิ่งหว่าง อำเภอหวิเซียน จังหวัดห่ายาง โดยได้รับเงินเดือน 5 ล้านด่ง ซึ่งช่วยให้ชีวิตมีความมั่นคงและเขามีความมั่นใจมากขึ้นในการสร้างฐานะ
ที่สำนักงานแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมนครห่ายาง การสนับสนุนค่าเล่าเรียนและเงินให้แก่ครอบครัวผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองได้ช่วยให้นักเรียนและนักศึกษาหลายคนสามารถเรียนจบมัธยม วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึงลูกสาวของคุณเหงียนวันเกว๊ ทหารทุพพลภาพในแขวงมิงคา นครห่ายาง ที่เรียนจบแพทย์มหาวิทยาลัยจังหวัดท้ายบิ่งห์ ในตลอด 5 ปีที่ลูกสาวเรียน เขาได้รับเงินสนับสนุน 60 ล้านด่ง ซึ่งทำให้มีค่าใช้จ่ายเพียงพอสำหรับการเรียนของลูกสาว คุณเกว๊เผยว่า “แต่ละเดือนผมได้รับเงิน 1.3 ล้านด่ง นี่เป็นเงินที่สำคัญมากเพราะถ้าหากไม่มี ผมก็ต้องไปกู้ แล้วลูกจะต้องจ่ายเมื่อเรียนจบ ดังนั้น ผมคิดว่า นี่เป็นนโยบายที่มีประโยชน์มากต่อครอบครัวทหารทุพพลภาพ”
ในจังหวัดห่ายาง มีนักศึกษาที่เป็นบุตรของผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองที่กำลังศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆที่ได้รับเงินสนับสนุนดังกล่าวรวม 110 คน โดยเฉพาะในปีการศึกษา 2013-2014 มีนักศึกษาในกลุ่มนี้ 111 คนจบการศึกษา ซึ่งมีหลายคนเป็นนายแพทย์และวิศวกรที่กลับไปทำงานในภูมิลำเนา ควบคู่กับนโยบายด้านการศึกษาดังกล่าว จังหวัดห่ายางยังปฏิบัติโครงการสร้างงานทำและมีนโยบายให้สิทธิพิเศษสำหรับบุตรของทหารทุพพลภาพ ทหารพลีชีพเพื่อชาติและผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ในการสมัครสอบบรรจุข้าราชการในจังหวัด นายฝามหงอกหยุง รองผู้อำนวยการสำนักงานแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมจังหวัดห่ายางเผยว่า “จากการปฏิบัตินโยบายนี้ ทำให้บุตรของผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์หลายคนมีโอกาสศึกษาและมีทักษะวิชาชีพเพื่อมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจสังคม  การให้สิทธิพิเศษต่างๆในการสมัครเข้าทำงานตามโครงการส่งปัญญาชนรุ่นใหม่ไปทำงานในตำบลที่ยากจนของจังหวัดห่ายางได้ช่วยให้ลูกของผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์จำนวนมากได้ทำงานในสำนักงานภาครัฐ”
ปัจจุบันนี้ สมาชิกของครอบครัวที่อยู่ในเป้านโยบายกว่า 2 แสนคนได้รับประโยชน์จากนโยบายการให้สิทธิพิเศษด้านการศึกษา ซึ่งได้อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกๆของผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองสามารถเข้าถึงความรู้และได้เรียนวิชาชีพเพื่อให้พวกเขามีทักษะความสามารถในการสร้างฐานะให้มั่นคง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด