ชั้นเรียนสอนการร้องเพลงทำนองแทนสำหรับคนพิการ

(VOVWORLD) -ศิลปะการร้องเพลงทำนองแทนและเล่นพิณติ๊งเป็นศิลปะพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าไตและหนุ่งในจังหวัดเขตเขาภาคเหนือที่ได้รับการรับรองเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของมนุษยชาติ  ซึ่งศิลปะการร้องเพลงพื้นเมือแทนและเล่นพิณติ๋งได้รับการเผยแพร่ในหมู่บ้านและโรงเรียนต่างๆในจังหวัดหลางเซิน ซึ่งมีส่วนร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมพื้นเมืองของชนเผ่าต่างๆ เพื่ออนุรักษ์ศิลปะการร้องเพลงทำนองแทน ในหลายปีที่ผ่านมา จังหวัดหลางเซินไม่เพียงแต่จัดกิจกรรมพัฒนาศิลปะชนิดนี้ในท้องถิ่นเท่านั้นหากยังเปิดชั้นเรียนสอนการร้องเพลงพื้นเมืองแทนให้แก่คนพิการอีกด้วย

  ท่านผู้ฟังกำลังอยู่ในชั้นเรียนสอนการร้องเพลงทำนองแทนและเล่นพิณติ๋งให้แก่คนพิการที่กำลังอาศัยในจังหวัดหลางเซินและอำเภอใกล้เคียง ซึ่งจัดโดยศูนย์วัฒนธรรมศิลปะจังหวัดหลางเซินและสมาคมคนพิการจังหวัดหลางเซิน  นาง ด่ามถินาที่เป็นอัมพาตช่วงขาตั้งแต่เด็ก ซึ่งเป็นหัวหน้าชั้นเรียนการร้องเพลงทำนองแทนและเล่นพิณติ๋งมานานได้เผยว่า “ดิฉันและสมาชิกสมาคมคนพิการรักสโมสรการร้องเพลงพื้นเมืองแทนและพิณติ๋งนี้มาก ซึ่งเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราในการฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิต นอกจากนี้ สโมสรนี้ยังช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์การร้องเพลงพื้นเมืองของจังหวัดหลางเซิน  ดิฉันอยากร้องเพลงทำนองแทน เรียนเพลงแทนต่างๆที่ไพเราะและพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆ”

  เมื่อก่อนนี้ การร้องเพลงทำนองแทนมักจะแสดงในพิธีเซ่นไหว้เทพเจ้า งานเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ เทศกาลขอฝน เป็นต้น การร้องเพลงทำนองแทนจังหวัดหลางเซินมีลีลาที่ฮึกเหิมพร้อมทำนองเนื้อร้องที่เรียบง่ายแต่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ความรักธรรมชาติ บ้านเกิดและความปรารถนาให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล

  สำหรับคนธรรมดา การร้องเพลงทำนองแทนและการแสดงพิณติ๋งไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้น สำหรับคนพิการก็ถือว่าฝึกได้ยากกว่าหลายเท่า    แต่อย่างไรก็ดี ทุกคนมีความตั้งใจเรียน นาย หว่างเวียดบิ่ง รองนายกสมาคมอนุรักษ์การร้องเพลงพื้นเมืองจังหวัดหลางเซินได้เผยว่า “แม้จะเป็นคนพิการแต่พวกเขาก็มีความตั้งใจเรียน ผมเห็นว่า การร้องเพลงทำนองแทนมีความใกล้ชิดกับทุกๆคน รวมทั้ง คนพิการ  การร้องเพลงทำนองแทนต้องได้รับการอนุรักษ์และ ผลักดันการประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนทั้งภายในและต่างประเทศรับทราบเกี่ยวกับคุณค่าของศิลปะนี้”

  ในหลายปีที่ผ่านมา จากความพยายามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านการจัดงานมหกรรมการร้องเพลงทำนองแทนและการแสดงพิณติ๋งในทั่วประเทศ ขบวนการร้องเพลงทำนองแทนและการเล่นพิณติ๋งในจังหวัดหลางเซินได้มีการพัฒนา  โดยได้จัดตั้งสโมสรการร้องเพลงทำนองแทนนับร้อยแห่ง การร้องเพลงทำนองแทนได้รับการอนุรักษ์และถูกเผยแพร่ในท้องถิ่น  ซึ่งการพัฒนามาถึงจุดนี้ได้ นอกจากงานด้านการบริหาร ประสบการณ์และการมีส่วนร่วมของศิลปินอาวุโสมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ศิลปินยอดเยี่ยม เจี๋ยวถวีเตียน ผู้ที่อนุรักษ์การร้องเพลงทำนองแทนจังหวัดหลางเซินได้เผยว่า “ในหลายปีที่ผ่านมา สำนักงานแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมและศูนย์สนับสนุนคนพิการได้ประสานงานกับทางสโมสรฯเพื่อจัดตั้งกลุ่มที่รักการร้องเพลงทำนองแทน ซึ่งเป็นสัญญาณที่น่ายินดีเพราะการร้องเพลงทำนองแทนเป็นอาหารทางจิตใจที่ขาดไม่ได้ของประชาชน”

  ชั้นเรียนสอนการร้องเพลงแทนสำหรับคนพิการในจังหวัดหลางเซินไม่เพียงแต่สอนการร้องเพลงให้แก่คนพิการเท่านั้นหากยังเป็นสถานที่ช่วยเหลือคนพิการปรับตัวเข้ากับชุมชน แนะนำการร้องเพลงแทนให้แก่ชุมชน มีส่วนร่วมยกระดับชีวิตจิตใจและช่วยฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิต  ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อให้พวกเขามีความมั่นใจในชีวิตมากขึ้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด