ช่างศิลป์อาวุโสเหงวียน ถิ่ เติมกับเครื่องหมายการค้าผ้าไหมห่าดง

( VOVworld )-ช่างศิลป์อาวุโสเหงวียน ถิ่ เติม เป็นพลเมืองยอดเยี่ยมคนหนึ่งของนครหลวงฮานอยประจำปี ๒๐๑๕ จากทั้งหมด ๑๐ คน ท่านได้สืบทอดอาชีพทอผ้าไหมพื้นบ้านของหมู่บ้านทอผ้าไหมหว่าน ฟุก เขตห่า ดง ในกรุงฮานอย   ทุกวันนี้ ท่านยังทุ่มเทแรงกายและแรงใจให้แก่การสาวไหม วาดรูปออกแบบและคิดค้นสีต่างๆให้แก่ผ้าไหมเพื่ออนุรักษ์อาชีพของบรรพบุรุษและเผยแพร่ผ้าไหมห่าดงให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในทั่วประเทศและต่างประเทศ


( VOVworld )-ช่างศิลป์อาวุโสเหงวียน ถิ่ เติม เป็นพลเมืองยอดเยี่ยมคนหนึ่งของนครหลวงฮานอยประจำปี ๒๐๑๕ จากทั้งหมด ๑๐ คน ท่านได้สืบทอดอาชีพทอผ้าไหมพื้นบ้านของหมู่บ้านทอผ้าไหมหว่าน ฟุก เขตห่า ดง ในกรุงฮานอย   ทุกวันนี้ ท่านยังทุ่มเทแรงกายและแรงใจให้แก่การสาวไหม วาดรูปออกแบบและคิดค้นสีต่างๆให้แก่ผ้าไหมเพื่ออนุรักษ์อาชีพของบรรพบุรุษและเผยแพร่ผ้าไหมห่าดงให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในทั่วประเทศและต่างประเทศ
ช่างศิลป์อาวุโสเหงวียน ถิ่ เติมกับเครื่องหมายการค้าผ้าไหมห่าดง - ảnh 1
ช่างศิลป์อาวุโสเหงวียน ถิ่ เติม 

ช่างศิลป์อาวุโสเหงวียน ถิ่ เติม ผูกพันกับกี่ทอผ้าไหมมาตลอดชีวิต และปัจจุบันท่านมีอายุเกือบ ๖๐ ปีแล้ว   ตอนเด็ก ท่านตามแม่และพี่สาวไปตากผ้าไหมบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเหญ่วและนอนดึกเพราะดูพ่อเขียนภาพออกแบบ และความรักอาชีพทอผ้าพื้นบ้านได้ซึมซับเข้าในใจของท่านเองโดยไม่รู้ตัว  เมื่อโตขึ้นมีประสบการณ์ในชีวิตและประกอบอาชีพทอผ้าไหมพื้นบ้าน ท่านถูกมอบหมายหน้าที่ให้สืบทอดอาชีพของบรรพบุรุษและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์หมู่บ้านผ้าไหมหว่าน ฟุกให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในโลก   ๔๐ ปีที่ประกอบอาชีพทอผ้าไหม คุณป้าเติมได้ไปตามที่ต่างๆอย่างไม่รู้แก่ความเหน็จเหนื่อยเพื่อเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในการทอผ้าไหมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่เป็นอัตลักษณ์ของหมู่บ้าน  คุณป้าเติมกับช่างฝีมือเยี่ยมของหมู่บ้านสามารถฟื้นฟูกรรมวิธีการทอผ้าไหมลวดลายเวินที่ลือชื่อระยะหนึ่งของหมู่บ้านจนได้ผ้าไหมเวินที่สวยงามและประณีตกว่าเดิม  คุณท้าย มาย เฮือง ลูกค้าประจำของหมู่บ้านผ้าไหมหว่าน ฟุกเล่าว่า  “ พวกเรารู้จักผ้าไหมหว่าน ฟุกมานานแล้ว ดิฉันมาร้านของคุณป้าเติมหลายครั้งและวันนี้ได้กลับมาอีก ผลิตภัณฑ์ของที่นี่สวย มีรูปแบบหลากหลายและคุณภาพดี บ้านของคุณป้าเติมมีโรงทอผ้าทำให้ดิฉันวางใจได้  วันนี้ดิฉันมาที่นี่เพื่อซื้อผ้าไหมตัดชุดเสื้อยาวอ๋าวหย่ายประจำชาติของเวียดนาม ”

นอกจากศึกษาและคิดค้นเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่มีคุณภาพและสวยงามแล้ว โรงทอผ้าไหมของคุณป้าเติมยังเดินหน้าเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านศิลปาชีพเช่น งานประกวดและงานแสดงสินค้า ณ ฮานอย  กรุงเก่าเว้ จังหวัดกว่าง นินห์ ตลอดจนเผยแพร่ไปยังต่างประเทศอีกด้วยเช่น ฝรั่งเศส เยอรมนี สิงคโปร์ และจีน  ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเวินที่มีชื่อว่า “ กรุงทังลอง-ฮานอยหนึ่งพันปี ”ที่ท่านออกแบบได้รับเลือกเป็นของที่ระลึกให้แก่คณะผู้แทนต่างประเทศที่เข้าร่วมงานสมโภช ๑,๐๐๐ปีการก่อตั้งกรุงทังลองในอดีตหรือนครหลวงฮานอยในปัจจุบันจากทางนครหลวงฮานอย  ปี ๒๐๑๑ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม “ เวินเหลืองลอง ”ของคุณป้าเติมได้รับใบรับรองเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรกรรมดีเด่นจากคณะกรรมการประชาชนนครหลวงฮานอย   ส่วนกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทและคณะกรรมการประชาชนนครหลวงฮานอยได้เลือกผลิตภัณฑ์บางรายการที่ทำโดยฝีมือเยี่ยมของคุณป้าเติมเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่นประจำปี ๒๐๑๒และ๒๐๑๓   ปี ๒๐๐๐ คุณป้าเติมสามารถสเกตซ์ฉลองพระองค์ครุยพระมหากษัตริย์ ๑๘ ชุดของราชสำนักเว้ประสบความสำเร็จ อันเป็นการมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒธรรมดั้งเดิมที่มีคุณค่าของประเทศ หลายปีที่ผ่านมา โรงทอผ้าไหมหว่าน ฟุกของคุณป้าเติมมีคณะผู้แทนระดับสูงของต่างประเทศและนักท่องเที่ยวต่างประเทศหลายพันคนมาเที่ยวชม เลือกซื้อผ้าไหมและศึกษา

จากใจรักอาชีพและอยากพัฒนาอาชีพของบรรพบุรุษมากขึ้น  คุณป้าเติมได้เปิดชั้นเรียนและฝึกอบรมอาชีพทอผ้าไหมให้แก่ช่างรุ่นใหม่ ชั้นเรียนการออกแบบและทักษะการขายของ  นางสาวเหงวียน มาย แองที่กำลังเรียนอาชีพเปิดเผยว่า  “ คุณป้าเติมรักและหลงไหลกับอาชีพนี้อย่างแรงกล้า  คุณป้าได้สอนอาชีพทอผ้าไหมให้พวกหนูด้วยใจและสอนอย่างละเอียด  จากที่ได้เรียนกับคุณป้าเติม พวกหนูมีความรักอาชีพมากเป็น ๑๐ เท่า ๒๐ เท่า  คุณป้าได้ถ่ายทอดความรักอาชีพให้แก่พวกหนูทำให้พวกหนูอยากอนุรักษ์อาชีพพื้นบ้านนี้ของครอบครัวให้คงอยู่นานเท่านาน ”

คุณป้าเติมยังเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม  คุณโด่ ถิ่ ห่า รองประธานคณะกรรมการประชาชนแขวนหว่าน ฟุก เขตห่า ดงเปิดเผยว่า  คุณป้าเติมมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาหมู่บ้านศิลปาชีพและสร้างงานให้แก่แรงงานหลายคน อันเป็นการมีส่วนร่วมต่อการสร้างสรรค์บ้านเกิดให้เจริญและสวยงาม คุณห่ากล่าวว่า “ โรงทอผ้าไหมของคุณป้าเติมมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพยกตัวอย่างเช่น ปัจจุบัน ในโรงทอผ้าไหมมีเครื่องทอผ้า ๑๕เครื่อง สร้างงานทำให้แก่แรงงานในพื้นที่และมีรายได้ประมาณ ๕ ล้านด่งต่อเดือน  คุณป้าเติมยังเป็นเจ้าหน้าที่เดินหน้าเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของท้องถิ่น ”

นอกจากการอนุรักษ์อาชีพพื้นบ้านที่บรรพบุรุษทิ้งไว้แล้ว ช่างศิลป์อาวุโสเหงวียน ถิ่ เติมยังทุ่มเทให้แก่การออกแบใหม่ๆเพื่อทิ้งไว้ให้แก่คนรุ่นหลัง ด้วยความหวังว่า เครื่องหมายการค้าผ้าไหมห่าดงจะเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น .

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด