ตระกูลหมั่วส่งเสริมจิตใจแห่งการปฏิวัติ

(VOVWORLD) -บนเขตที่ราบสูงสิ่นโห่ จังหวัดลายโจว์ มีตระกูลชาวม้งที่จงรักภักดีต่อพรรคและการปฏิวัติ ซึ่งสมาชิกทุกคนและทุกครอบครัวในตระกูลได้ส่งเสริมจิตใจแห่งการใฝ่การศึกษาและส่งเสริมกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ

ตระกูลหมั่วส่งเสริมจิตใจแห่งการปฏิวัติ - ảnh 1 วีรชนกองกำลังติดอาวุธหมั่วอาป๊าว (Photo:baolaichau)

ในบ้านไม้ของนาย หมั่วอาถ่าว หัวหน้าตระกูลหมั่วในตำบลส่าเหย่ฝิ่น อำเภอสิ่นโห่ จังหวัดลายโจว์ ภาพของประธานโฮจิมินห์และเหรียญอิสริยาภรณ์อันสูงส่งของพรรคและรัฐเวียดนาม รวมทั้ง หนังสือชมเชยของทางการท้องถิ่นที่มอบให้ครอบครัวและตระกูลของเขาถูกแขวนไว้ในห้องหลัก  นี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงการสดุดีส่วนร่วมของผู้ชายตระกูลหมั่วในขบวนการปฏิวัติต่างๆนับตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงเมื่อปี1945มาจนถึงปัจจุบัน   ซึ่งหนึ่งในผู้ที่เดินหน้าและเป็นตัวอย่าง ความภาคภูมิใจของตระกูลหมั่วคือวีรชนกองกำลังติดอาวุธหมั่วอาป๊าว ผู้ที่ได้รับรางวัลวีรชนกองกำลังติดอาวุธประชาชนและเป็นเกียรติที่ได้พบปะกับประธานโฮจิมนห์2ครั้ง  นาย หมั่วอาถ่าวได้เผยว่า ตระกูลมีเกียรติประวัติอันดีงามคือมีส่วนร่วมต่อการสร้างสรรค์หมู่บ้านและบ้านเกิด “ผมสอนให้ลูกหลานต้องปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายของพรรคและรัฐเป็นอย่างดี  ร่วมกันอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมและส่งเสริมความสามัคคีของประชาชาติ ซึ่งไม่เพียงแต่ชนเผ่าม้งเท่านั้นหากชนเผ่าเย้าและชนเผ่าไทในท้องถิ่นต่างก็ให้การช่วยเหลือกันในชีวิต”

หลังการปฏิวัติเดือนสิงหาคม ตระกูลหมั่วได้เน้นพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ปัญหาความยากจนผ่านการปลูกข้าวและผัก ผลักดันการเลี้ยงปศุสัตว์    หลายครอบครัวยังขยายพื้นที่ปลูกกระวาน กล้วยและพริก ซึ่งสร้างรายได้สูง  อัตราครอบครัวที่ร่ำรวยของตระกูลคิดเป็นร้อยละ50และอัตราครอบครัวที่ยากจนก็ลดลง  หลังจากที่แก้ไขปัญหาการทำมาหากิน  ทั้งตระกูลก็ร่วมหารือเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชีวิตวัฒนธรรม ยกเลิกประเพณีที่ล้าหลังและความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง   ในระเบียบวินัยในตระกูล งานเทศกาลที่มีความหมาย เช่น พิธีทิกซุก งานเทศกาลเกิ่วต่าวได้รับการอนุรักษ์ ส่วนประเพณีที่ล้าหลังในงานแต่งงาน งานเซ่นไหว้และงานศพก็ถูกยกเลิก  นายหมั่วอาตั๋ว รองหัวหน้าตระกูลฯได้จดจำ เก็บรักษาและเขียนหนังสือเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชนเผ่าม้งและข้อกำหนดเฉพาะของตระกูล

“ตามข้อกำหนดเฉพาะของตระกูล เมื่อครอบครัวในกระกูลหมั่วมีเรื่องอะไร ก็ต้องนำมาหารือกับสมาชิกในตระกูล  ผ่านการประชุมของตระกูล ก็สามารถเกาะติดความปรารถนาของแต่ละสมาชิกและแต่ละครอบครัวเพื่อช่วยเหลือกัน  นี่ก็เป็นโอกาสเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ  ถ้าหากใครเดินสวนกับข้อกำหนดของตระกูล ก็จะมีมาตรการลงโทษตามกฎหมาย ส่วนผู้ที่ทำถูกต้องก็จะมีการสดุดี”

จากการตระหนักได้ว่า การเรียนหนังสือเป็นสิ่งที่จำเป็น ตระกูลหมั่วได้ส่งเสริมให้ลูกหลานได้เรียนหนังสือ ในหลายปีที่ผ่านมา ตระกูลหมั่วได้จัดตั้งสมาคมส่งเสริมการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ลูกหลานฝึกฝนหล่อหลอมตนเองและศึกษา  ปัจจุบัน ตระกูลหมั่วมีสมาชิกพรรคกว่า52คน เจ้าหน้าที่32คนและนักศึกษากว่า30คน  ลูกหลานของตระกูลหมั่วกำลังดำรงตำแหน่งต่างๆในจังหวัด    มีส่วนร่วมรักษาความมั่นคงของปิตุภูมิ ส่งเสริมกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติและสร้างสรรค์บ้านเกิด นาย เลแทงเยือง รองประธานคณะกรรมการประชาชนอำเภอสิ่นโห่ได้ประเมินว่า “ในอำเภอสิ่นโห่ ชนเผ่าม้งคิดเป็นร้อยละ32ของประชากรของทั้งอำเภอ ซึ่งในนั้น มีตระกูลใหญ่ๆ เช่น ตระกูลถ่าว ตระกูลหย่างและตระกูลหมั่ว  โดยเฉพาะ บรรดาศิลปิน หัวหน้าตระกูล ผู้ที่มีอิทธิพลของตระกูลได้สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรม  เช่น นาย หมั่วอาตั๋วได้เขียนหนังสือที่สดุดีความสามัคคีของชนเผ่าต่างๆ โดยเฉพาะ ของตระกูลหมั่วเพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่คนรุ่นหลัง ซึ่งเป็นเอกสารที่มีค่าเกี่ยวกับคุณค่าวัฒนธรรมของชนเผ่าม้งในเขตที่ราบสูงสิ่นโห่”

ตระกูลหมั่วมี250ครอบครัวและสมาชิก1500คนในตำบลต่างๆของอำเภอสิ่นโห่ เช่น ตำบลเหย่ฝิ่น ต่าหงาว หล่างโมและตั๋วซิ้นจ๋าย  จากการส่งเสริมจิตใจแห่งการปฏิวัติ ตระกูลหมั่วในเขตที่ราบสูงสิ่นโห่ได้ช่วยจุดประกายจิตใจแห่งความสามัคคีและร่วมกับชนเผ่าต่างๆที่นี่สร้างสรรค์บ้านเกิดที่อิ่มหนำผาสุก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด