ตัวอย่างดีเด่นในการปฏิบัติคำเรียกร้องแข่งขันรักชาติของประธานโฮจิมินห์

(VOVWORLD) - วันที่ 11 มิถุนายน ปี1948 ประธานโฮจิมินห์ได้ออกคำเรียกร้องแข่งขันรักชาติเพื่อให้ประชาชนทุกคนทุ่มเทแรงกายแรงใจรวมพลังให้แก่ภารกิจการต่อสู้กู้ชาติและการสร้างสรรค์ประเทศ นับตั้งแต่นั้นมา วันที่ 11 มิถุนายนทุกๆปีได้ถูกกำหนดให้เป็นวันแข่งขันรักชาติ เมื่อเร็วๆนี้ ในพิธีรำลึกครบรอบ 70 ปีวันประธานโฮจิมินห์ออกคำเรียกร้องแข่งขันรักชาติ ได้มีบุคคลที่เป็นตัวอย่างดีเด่นในการปฏิบัติคำเรียกร้องแข่งขันรักชาติเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งพวกเขาได้มีส่วนร่วมต่อภารกิจการสร้างสรรค์ประเทศในปัจจุบัน 70 ปีได้ผ่านพ้นไปแต่คำเรียกร้องของประธานโฮจิมินห์ แข่งขันคือรักชาติ รักชาติต้องแข่งขันยังคงทรงคุณค่า และเป็นประทีบนำทางเร่งเร้าให้ประชาชนเวียดนามร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์ประเทศ

 

ตัวอย่างดีเด่นในการปฏิบัติคำเรียกร้องแข่งขันรักชาติของประธานโฮจิมินห์ - ảnh 1ร้อยโท เจิ่นบิ่งฝุก (bienphong.com.vn

เรื่องราวเกี่ยวกับชั้นเรียนพิเศษบนเกาะห่อนฉวยในจังหวัดก่าเมาได้สะท้อนให้เห็นถึงน้ำใจและความมุ่งมั่นของทหารชายแดนคนหนึ่งในการแก้ปัญหาการไม่รู้หนังสือของเด็กในเขตทุรกันดารและเขตที่อยู่ห่างไกลความเจริญ โดยร้อยโท เจิ่นบิ่งฝุกได้เล่าเรื่องของตัวเองว่า หลังจากเดินทางมาเกาะห่อนฉวยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นลินดาเมื่อปี 1997 เขารู้สึกเศร้าใจเมื่อเห็นเด็กๆบนเกาะไม่มีอาหารกินและไม่รู้หนังสือ ดังนั้น ร้อยโทเจิ่นบิ่งฝุก จึงได้ตัดสินใจอยู่ประจำการและเปิดชั้นเรียนสอนหนังสือให้แก่เด็กๆบนเกาะในตลอด 10ปีที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก ๆ มีอนาคตที่สดใสมากขึ้นผมตั้งใจและพยายามสอนหนังสือให้แก่เด็กๆบนเกาะห่อนฉวยอย่างดีที่สุดเพื่อ ยกระดับความรู้ให้แก่เด็กบนเกาะให้ทันกับหลักสูตรการเรียนการสอนบนแผ่นดินใหญ่ จากความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ จนถึงปัจจุบัน เด็กๆทุกคนบนเกาะได้ไปเรียนหนังสือและได้ไปเรียนต่อบนแผ่นดินใหญ่

ตัวอย่างดีเด่นในการปฏิบัติคำเรียกร้องแข่งขันรักชาติของประธานโฮจิมินห์ - ảnh 2นาย โงกวางฮวี  (laodong.vn)

นาย โงกวางฮวี เป็นวิศวกรเครื่องกลของบริษัทหุ้นส่วนปุ๋ยเลิมทาวที่มีข้อคิดริเริ่มในการผลิต 19 ข้อ ซึ่งทำรายได้ให้แก่บริษัทกว่า 5 พันล้านด่งต่อปี นาย โงกวางฮวีเผยว่า จากอุปสรรคต่างๆในการผลิต เขาได้พยายามวิจัยและเสนอมาตรการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาทางเทคนิค ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน เพิ่มผลผลิตและยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะผู้บริหารของบริษัทฯ และได้รับการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพผมตระหนักได้ดีถึงการศึกษาและปฏิบัติตามแบบอย่างและคำสั่งสอนของประธานโฮจิมินห์ โดยพยายามวิจัยและทำงานเพื่อมีส่วนร่วมพัฒนาบริษัทและภารกิจการพัฒนาประเทศ ผมได้รับฟังความคิดเห็นและแนะนำให้เพื่อนร่วมงานปฏิบัติความคิดริเริ่มต่างๆเพื่อผลักดันการผลิตและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตัวอย่างดีเด่นในการปฏิบัติคำเรียกร้องแข่งขันรักชาติของประธานโฮจิมินห์ - ảnh 3นาย ลี้หงอกมิง ผู้อำนวยการใหญ่บริษัทเครื่องเซรามิกมิงลองหมายเลข I  (http://baodautu.vn)

ส่วนสำหรับนาย ลี้หงอกมิง ผู้อำนวยการใหญ่บริษัทเครื่องเซรามิกมิงลองหมายเลข I ได้มีส่วนร่วมและสร้างนิมิตรหมายในภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศ แต่เขากลับบอกว่า ตนเองเปรียบเสมือนทรายเม็ดเล็กๆในภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศ ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์เครื่องเซรามิกมิงลองได้รับการจำหน่ายในตลาดที่มีมาตรฐานสูง เช่น ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลีและประเทศยุโรปตะวันออก เป็นต้น และได้รับการชื่นชมในภูมิภาคเนื่องจากรูปแบบผลิตภัณฑ์ประสานกันอย่างลงตัวระหว่างเอกลักษณ์วัฒนธรรมและความร่วมสมัย โดยเฉพาะบริษัทมิงลองได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีการเผาเซรามิกครั้งเดียวที่มีน้อยบริษัทใหญ่ๆในโลกทำได้สำเร็จ“บริษัทมิงลองได้มุ่งมั่นทำการวิจัยและประสบความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีการเผาครั้งเดียวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดเวลาการผลิตจาก 7วันลงเหลือ 3วัน และพัฒนาระบบอัตโนมัติที่ลดจำนวนแรงงานจาก 200คนลงเหลือ 20คน ซึ่งเยอรมนีเป็นประเทศแรกที่พัฒนาเทคโนโลยีนี้โดยใช้เตาเผาอุณหภูมิ1,380 องศาเซลเซียส

 ส่วนนาย ฝ่ามวันฮาต ในอำเภอตื๋อกี่ จังหวัดหายเยืองได้วิจัยและประดิษฐ์คิดค้นเครื่องไถพรวนดินพร้อมหยอดเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อเพิ่มผลผลิตและทุ่นแรงในการทำเกษตร เนื่องจากเครื่องจักรที่คิดค้นขึ้นมาสามารถทดแทนรงงานคนได้ 40คน ซึ่งผลิตภัณฑ์เกษตรได้รับการจำหน่ายในทั่วประเทศและส่งออกไปยัง 14ประเทศ นาย ฝ่ามวันฮาตเผยว่าสำหรับเกษตรกรที่ไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมอย่างเป็นแบบแผนอย่างผม ผลงานดังกล่าวมาจากความมุ่งมั่นอันแนวแน่ในการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องจักรเพื่อสนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง ตั้งแต่ปี 2012จนถึงปัจจุบัน ผมได้ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องจักรเกือบ 30 ชนิดเพื่อใช้ในการผลิต

บุคคลที่เป็นตัวอย่างดีเด่นในการปฏิบัติตามคำเรียกร้องแข่งขันรักชาติอย่างร้อยโท เจิ่นบิ่งฝุก นาย โงกวางฮวี นาย ลี้หงอกมิงและนาย ฝ่ามวันฮาต แม้จะมีวิธีการปฏิบัติที่แตกต่างกัน แต่ก็มีเป้าหมายเดียวกันคือมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรมต่อภารกิจการพัฒนาประเทศเวียดนามให้เจริญรุ่งเรืองมากขึ้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด