ท่าน หว่างถิมิงโห่ พ่อค้าวาณิชที่รักชาติและชะตากรรมของประเทศ

(VOVWORLD) -คุณ หว่างมิงโห่ ภริยาของพ่อค้าวาณิชที่รักชาติจิ๋งวันโบ ได้ถึงแก่อสัญญากรรมแล้วเมื่อวันที่5พฤศจิกายน  ซึ่งมรดกที่ครอบครัวของเขาทิ้งไว้ให้แก่คนรุ่นหลังคือจิตใจแห่งความรักชาติ  การมีส่วนอุทิศให้แก่ประเทศและความเชื่อมั่นต่อการปฏิวัติและประธานโฮจิมินห์
ท่าน หว่างถิมิงโห่ พ่อค้าวาณิชที่รักชาติและชะตากรรมของประเทศ - ảnh 1คุณ จิ๋งวันโบและคุณ หว่างถิมิงโห่ 

คุณ หว่างถิมิงโห่ เกิดในครอบครัวที่นับถือลัทธิขงจื๋อที่รักชาติ เป็นลูกหลานของตระกูลที่มีชื่อเสียงของกรุงฮานอยในต้นศตวรรษที่20และได้รับการอบรมบ่มสอนถ่ายทอดจิตใจแห่งความรักชาติจากบิดาคือท่าน หว่างด๋าวเฟืองตั้งแต่วัยเด็ก   ซึ่งบิดาของคุณ หว่างมิงโห่และบิดาของคุณ จิ๋งวันโบคือท่านจิ๋งฟุกเหลยต่างเป็นคนที่มีจิตใจแห่งความรักชาติและมีอุดมการณ์แห่งประชาติเหมือนกัน  ในระหว่างการทำมาค้าขาย  คุณ หว่างถิมิงโห่และคุณ จิ๋งวันโบ ต่างก็ให้ความดูแลเอาใจใส่คนงานและให้ความช่วยเหลือผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส  ส่วนสำหรับการปฏิวัติ  พวกเขาพร้อมสละทุกอย่าง

ในช่วงแรกของการปฏิวัติเดือนสิงหาคมปี1945และการก่อตั้งประเทศ   ครอบครัวของนักธุรกิจ จิ๋งวันโบได้มีส่วนร่วมที่ยิ่งใหญ่ต่อการปฏิวัติ  โดยในช่วงนั้น เพื่อขานรับสัปดาห์เรี่ยไรเงินทองช่วยชาติของรัฐบาล   ครอบครัวของคุณ หว่างถิมิงโห่ได้สนับสนุนทองคำกว่า190กิโลกรัม  พร้อมทั้ง รณรงค์เรียกร้องให้พ่อค้าวาณิชต่างๆในกรุงฮานอยสนับสนุนทองคำอีก38กิโลกรัม   ในช่วงของความอดอยากเมื่อปี1945  ครอบครัวของคุณโบและคุณ โห่ได้ให้การช่วยเหลือด้านการเงินแก่ประชาชนและแจกข้าวต้มให้แก่ผู้ที่อดอยาก   ครอบครัวคุณ หว่างถิมิงโห่ ได้บริจาคทรัพย์สินเงินทองเพื่อสนับสนุนการปฏิวัติด้วยความประสงค์ว่า สามารถช่วยรักษาทางการเฉพาะกาล  ประเทศถึงจะมีเอกราชและเสรีภาพ   ซึ่งคุณ โห่ เคยบอกว่า   “ทองคำมีค่าก็จริงแต่จิตใจเพื่อประชาชนและประเทศนั้นของประธานโฮจิมินห์มีค่ายิ่งกว่าทองคำ”

ท่าน หว่างถิมิงโห่ พ่อค้าวาณิชที่รักชาติและชะตากรรมของประเทศ - ảnh 2บ้านเลขที่48ถนนห่างงาง   

นาย ดิงกวางเถี่ยว อายุ90ปีในเขตด๊งดา กรุงฮานอยได้กล่าวถึงช่วงเวลาที่ลำบากนั้นของประเทศว่า“ในช่วงนั้น ประชาชนมีความไว้วางใจต่อประเทศและประธานโฮจิมินห์เป็นอย่างมาก  ซึ่งประชาชนทุกคนพร้อมเสียสละทุกอย่างและขานรับคำเรียกร้องของประธานโฮจิมินห์อย่างเต็มที่  ดังนั้น  เมื่อได้ข่าวเกี่ยวกับการบริจาคทรัพย์สินของครอบครัวคุณ มิงโห่  ทุกคนต่างรู้สึกทราบซึ้งใจมากในความรักชาติ รักปิตุภูมิและประชาชนของท่านและชาวเวียดนามหลายคน รวมทั้ง  ผมก็รักประชาชนเวียดนามมากขึ้น”

นอกจากการมีส่วนร่วมที่ยิ่งใหญ่ต่อการปฏิวัติ   ครอบครัวคุณ หว่างถิมิงโห่ได้รับเกียรติในการดูแลและปกป้องประธานโฮจิมินห์ในช่วงที่ประธานโฮจิมินห์พำนักและทำงานในบ้านเลขที่48ถนนห่างงาง  ณ ที่นี่ ประธานโฮจิมินห์ได้เขียนปฏิญญาเอกราชเพื่อสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม ซึ่งก็คือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในปัจจุบันและเตรียมความพร้อมให้แก่พิธีเปิดตัวรัฐบาลเฉพาะกาล  จนถึงวันที่ประธานโฮจิมินห์ได้ขึ้นเวทีอ่านปฏิญญาเอกราช ณ จัตุรัสบาดิ่ง เมื่อวันที่2กันยายนปี1945  คุณ หว่างถิมิงโห่ถึงจะรู้ว่า คนที่ตนปกป้องและดูแลในเวลาที่ผ่านมาคือประธานโฮจิมินห์  ในเวลาต่อมา ครอบครัวของคุณ หว่างถิมิงโห่ได้มอบบ้านเลขที่48ถนนห่างงางให้รัฐเพื่อเป็นโบราณสถานแห่งชาติ  ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรักษาสิ่งของวัตถุในช่วงที่ประธานโฮจิมินห์เคยพำนักและทำงาน

ศาตรจารย์และครูประชาชนหวูเยืองนิงได้กล่าวว่า  ส่วนอุทิศของครอบครัวคุณ จิ๋งวันโบและคุณ หว่างถิมิงโห่ให้แก่การปฏิวัติมีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งพวกเขาไม่เพียงแต่มอบทรัพย์สินให้แก่ประเทศเท่านั้นหากยังรณรงค์ให้พ่อค้าวาณิชอื่นๆร่วมแรงร่วมใจบริจาคเงินทองช่วยชาติอีกด้วย  นอกจากนี้ ท่านยังรณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมแห่งความรักชาติอย่างต่อเนื่องในเวลาต่อมา“ครอบครัวของท่านเป็นครอบครัวพ่อค้าวาณิชที่รักชาติ  ซึ่งมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ท่านเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ   ปัจจุบัน พวกเรากำลังส่งเสริมให้สถานประกอบการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการค้าเพื่อผสมผสานเข้ากับกระแสโลก  ซึ่งพวกเราต้องปฏิบัติตามตัวอย่างของครอบครัวคุณ จิ๋งวันโบ  โดยส่งเสริมให้บรรดาสถานประกอบการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์เศรษฐกิจที่เข้มแข็งในการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก”

เมื่อปี1988 คุณ จิ๋งวันโบได้ถึงแก่อสัญญกรรม เมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมา ท่าน หว่างถิมิงโห่ก็ได้ถึงแก่อสัญญกรรม จากส่วนอุทิศที่ยิ่งใหญ่และมีความหมายต่อการปฏิวัติและการพัฒนาประเทศครอบครัวของคุณ จิ๋งวันโบและหว่างถิมิงโห่ ทั้งสองท่านได้รับการยกย่องเป็นนักธุรกิจตัวอย่างดีเด่นของเวียดนาม  และได้รับเหรียญอิสริยาภรณ์อันสูงส่งจากรัฐบาลเนื่องจากการมีส่วนร่วมต่อปิตุภูมิและทางการกรุงฮานอยได้เห็นพ้องที่จะตั้งชื่อถนนสายหนึ่งที่มีชื่อว่า จิ๋งวันโบ    ซึ่งเป็นการให้เกียรติและเป็นการรับรองของรัฐเวียดนามต่อส่วนร่วมที่มีความหมายของครอบครัวคุณ หว่างถิมิงโห่.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด