นายแพทย์ บ๊าวันเคืองทุ่มเทชีวิตเพื่อรักษาผู้ป่วย

6 มีนาคม 2560 - 16:57:46

(VOVworld) – จากความปรารถนาที่จะทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อรักษาสุขภาพให้แก่ประชาชน ในตลอด 5 ปีที่ผ่านมา นายแพทย์รุ่นใหม่ชาวจามบ๊าวันเคืองจากนิงถ่วนได้พยายามพัฒนาทักษะความสามารถเพื่อร่วมกับแพทย์ในโรงพยาบาลประชาชนญาดิ่งในนครโฮจิมินห์รักษาผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉิน

นายแพทย์บ๊าวันเคืองเกิดเมื่อปี 1985 เป็นลูกคนที่ 3 ในครอบครัวเกษตรกรชาวจามที่หมู่บ้านหิวดึ๊ก ตำบลเฟือกหิว อำเภอนิงเฟื๊อก จังหวัดนิงถ่วน โดยมีความหลงใหลด้านการแพทย์ตั้งแต่เรียนในโรงเรียนมัธยม ซึ่งตัวเขาได้พยายามศึกษาเพื่อสานฝันให้เป็นจริงด้วยการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแพทย์และเรียนจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมเมื่อปี 2010 นายแพทย์บ๊าวันเคืองได้สมัครเข้าทำงานในแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลประชาชนญาดิ่ง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลใหญ่ในนครโฮจิมินห์ งานที่นี่ล้นมือและต้องการแพทย์ที่มีทักษะความสามารถ ดังนั้นในระหว่างการทำงาน นายแพทย์บ๊าวันเคืองยังคงศึกษาหาความรู้ด้านวิชาการแพทย์เพิ่มเติมเพื่อยกระดับทักษะความสามารถ พร้อมทั้งเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงวิชาการระยะสั้น เช่น การตรวจรักษา การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การส่องกล้อง CT สแกนและเอ๊กซ์เรย์กับแพยท์ในโรงพยาบาลอื่นๆ ดังนั้น แม้ว่ายังเป็นแพยท์รุ่นใหม่แต่นายแพทย์บ๊าวันเคืองจึงสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ นายแพทย์บ๊าวันเคืองเผยว่า “การตัดสินใจในเบื้องต้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ถ้าหากเราวินิจฉัยว่ารายนี้ ไม่รอด ผู้ป่วยก็จะต้องตายแน่นอน แต่บางทีผมเห็นว่า ผู้ป่วยยังมีโอกาส จึงพยายามอย่างสุดความสามารถ ในตอนแรกที่มาทำงาน เห็นผู้ป่วยหลายคนเสียชีวิต ผมรู้สึกท้อใจ จึงตั้งใจไปเรียนต่อเพื่อพัฒนาความสามารถ ปัจจุบันนี้ ถ้าหากพบกรณีฉุกเฉินเหมือนตอนแรกนั้น เช่น บาดเจ็บที่สมองและบาดเจ็บที่ช่องท้อง เป็นต้น ผมก็สามารถรักษาได้”

ในระหว่างการทำงาน ผู้ป่วยฉุกเฉินต่างๆ เช่น บาดเจ็บที่สมอง บาดเจ็บที่ช่องท้อง โรคหัวใจและหลอดเลือด ก็จะได้รับการตรวจและรักษาทันทีจึงทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็ว แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถ นายแพทย์บ๊าวันเคืองก็ยังคงเข้าร่วมการฝึกอบรมต่างๆและศึกษาวิธีการใหม่ๆเพิ่มเติมเพื่อที่จะสามารถดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชนได้อย่างดีที่สุด อีกทั้งยังเข้าร่วมกิจกรรมอาสาของคณะแพทย์อาสาในนครโฮจิมินห์ 10 คณะเพื่อลงพื้นที่รักษาโรคและแจกยาฟรีให้แก่ชนกลุ่มน้อยที่ยากจนในจังหวัดบิ่งเฟือก เมืองดาลัดและจังหวัดไตยนิงห์ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำแพทย์ที่เก่งและโรงพยาบาลที่ดีในนครให้ผู้ป่วยชาวจามและชนกลุ่มน้อยที่อาการหนักให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วและดีที่สุด ซึ่งทำให้นายแพทย์บ๊าวันเคืองได้รับความรักและความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงานและผู้ป่วย นายแพทย์เจิ่นวันเหลือง เพื่อนร่วมงานของนายแพทย์บ๊าวันเคืองในแผนกต่อมไร้ท่อของโรงพยาบาลการแพทย์มหาวิทยาลัยโฮจิมินห์ได้เผยว่า “นายแพทย์บ๊าวันเคืองมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ถ้าหากพบกรณีผู้ป่วยหนัก นายแพทย์เคืองมักจะหารือและให้การช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเพื่อให้การรักษาที่ดีที่สุด ส่วนแพทย์ที่ฝึกงานก็จะได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่จากนายแพทย์บ๊าวันเคือง”

นายแพทย์บ๊าวันเคืองบอกว่า ความรู้ด้านการแพทย์มีเยอะและกว้างมาก เรียนทั้งชีวิตก็ไม่หมด แต่ถ้าหากเป็นแพทย์รุ่นใหม่ก็ต้องเรียนรู้ทุกวันเวลาเพื่อสามารถอัพเดทวิธีการใหม่ๆ อาชีพนี้มีความแตกต่างกับอาชีพอื่นๆคือไม่สามารถอาศัยประสบการณ์เพียงอย่างเดียว หากต้องอัพเดทโรคใหม่ที่เกิดขึ้นเพื่อสามารถรักษาได้อย่างทันการณ์ นายแพทย์บ๊าวันเคืองยังมีความปรารถนาว่า จะได้ร่วมกับแพทย์รุ่นใหม่ลงเขตพื้นที่ห่างไกลความเจริญและเขตที่ยากจนเพื่อรักษาโรคและแจกยาให้แก่ชนกลุ่มน้อยที่ยากจนเพื่อช่วยให้พวกเขามีสุขภาพที่ดีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 222 ฉบับจากผู้ฟัง 41 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

(VOVworld) - ในชีวิตประจำวันของคนเวียดนาม ช่วงเวลาทานอาหารมื้อค่ำคือช่วงเวลาแห่งการชุมนุมที่อบอุ่นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว โดยทุกคนจะทานข้าวและคุยกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งเมนูอาหารมื้อคํ่าก็เหมือนเมนูอาหารมื้อเที่ยงที่มักจะเป็นอาหารแบบที่ปรุงทานกันได้ง่ายๆตามครอบครัว