น้ำใจของประชาชนกัมพูชาที่มีต่อแพทย์เวียดนาม

(VOVWORLD) - ในหลายปีมานี้ หน่วยงานสาธารณสุขของจังหวัดต่างๆในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงได้จัดคณะแพทย์อาสาไปกัมพูชาเพื่อตรวจรักษาโรคโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและแจกยาฟรีให้แก่ประชาชนกัมพูชาที่มีฐานะยากจนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสร้างความซาบซึ้งใจต่อประชาชนกัมพูชาเป็นอย่างมาก
น้ำใจของประชาชนกัมพูชาที่มีต่อแพทย์เวียดนาม - ảnh 1คณะแพทย์อาสาไปกัมพูชาเพื่อตรวจรักษาโรคโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและแจกยาฟรีให้แก่ประชาชนกัมพูชาที่มีฐานะยากจน 

เมื่อได้ข่าวว่า คณะแพทย์จังหวัดด่งท้าบ ประเทศเวียดนามจะมาตรวจและแจกยาฟรีในอำเภอเมสาง จังหวัดไพรแวง ประเทศกัมพูชา  ประชาชนทุกคนที่นี่มีความยินดีเป็นอย่างมากและตั้งตารอคอยคณะแพทย์ โดยนาย รียาโบดและผู้ป่วยอีก 1500 คนในอำเภอเมสาง จังหวัดไพรแวง ได้เดินทางมาขอรับการตรวจและรับของขวัญตั้งแต่เช้า นาย รียาโบดเผยว่า ครอบครัวมีฐานะยากจน ตัวเขาเป็นเสาหลักของครอบครัวที่มีสมาชิก 5คน แต่ตัวเขาก็ป่วยเป็นโรคต่างๆ จึงต้องยืมเงินจากเพื่อนๆเพื่อรักษาตัว  การได้รับการตรวจรักษาจากคณะแพทย์จังหวัดด่งท้าบทำให้เขารู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่ง“แพทย์เวียดนามมาตรวจรักษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและแจกยาฟรีให้แก่ประชาชนกัมพูชาด้วยความรับผิดชอบสูง ผมมีความประสงค์ว่า คณะแพทย์เวียดนามจะเดินทางไปตรวจรักษาโรคให้แก่ประชาชนที่มีฐานะยากจนในทั่วประเทศกัมพูชา”

ในกรอบโครงการตรวจรักษาโรคโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและแจกยาฟรีให้แก่ประชาชนกัมพูชาที่มีฐานะยากจน เมื่อเร็วๆนี้ คณะแพทย์อาสาจังหวัดอานยางได้ร่วมกับผู้มีใจกุศลและสถานประกอบการจัดคณะแพทย์ไปตรวจและแจกยาฟรีให้แก่ประชาชนที่มีฐานะยากจนใน จังหวัดตาแก้วและจังหวัด Kan Đal  โดยทางการจังหวัดตาแก้วและจังหวัด Kan Đal  ได้แขวนคำขวัญที่แสดงความยินดีต่อคณะแพทย์อาสาเวียดนามตามทางแยกต่างๆใกล้สถานการณ์ที่จัดกิจกรรม ส่วนประชาชนกัมพูชาที่มารอก็ได้ปรบมือต้อนรับเมื่อคณะมาถึง หลังการปฏิบัติโครงการดังกล่าวในตำบล Pray Am Pork  ตำบล Pray Rum Denh และ ตำบล Ta Ô ของอำเภอคีรีวง จังหวัดตาแก้ว เป็นเวลา 3 วัน คณะฯได้ตรวจรักษาโรคให้แก่ประชาชนที่มีฐานะยากจน 7 หมื่นคนและมอบของขวัญ 200 ชุดให้แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจนในท้องถิ่น นาง ซารุนซอเพียบ ชาวบ้านในท้องถิ่นที่ได้รับการตรวจรักษาและของขวัญจากคณะแพทย์อาสาเวียดนามได้เผยว่า “แพทย์เวียดนามตรวจรักษาด้วยความรับผิดชอบสูง ดิฉันขอขอบคุณรัฐบาลเวียดนามที่ส่งคณะแพทย์อาสามาตรวจรักษาโรคให้แก่ประชาชนที่มีฐานะยากจนในกัมพูชา”

สำหรับประชาชนในหมู่บ้านกอเตอเกา ตำบลอันเกอไร อำเภอ Com Pong Trach ซึ่งเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่ยากจนของจังหวัดกัมปอตเนื่องจากระบบคมนาคมยังไม่พัฒนาและมีครอบครัวที่ยากจนเป็นจำนวนมาก เมื่อได้ข่าวว่า คณะแพทย์ของหน่วยทหารชายแดนและหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดเกียนยาง ประเทศเวียดนามจะมาตรวจรักษาและแจกยาฟรี ชาวบ้านก็ได้เดินทางมาขอรับการรักษาเป็นจำนวนมาก นาย Heng Tuoch ชาวบ้านคนหนึ่งได้เผยว่า ต้องดูแลลูก 2 คนด้วยตัวเองเพราะภริยาได้เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง แต่ตัวเขาก็ป่วยเป็นโรคต่างๆ ทำให้ลูกๆต้องทิ้งการเรียนกลางคัน“แพทย์เวียดนามมาช่วยชาวบ้านอย่างกระตือรือร้นและพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้ประชาชนกัมพูชามีสุขภาพแข็งแรง”

เมื่อเกือบ 40ปีก่อน หลังจากการโค่นล้มระบอบฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในประเทศกัมพูชาประสบความสำเร็จ จังหวัดต่างๆในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงได้ผูกมิตรสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนจังหวัดต่างๆของกัมพูชาพัฒนา ซึ่งโครงการตรวจรักษาโรคโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและแจกยาฟรีให้แก่ประชาชนกัมพูชาที่มีฐานะยากจนเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมของการกระชับความสัมพันธ์ดังกล่าว อย่างเช่น นครเกิ่นเทอได้ผูกมิตรสัมพันธ์กับจังหวัดกำปงจามและจังหวัดกำปงสปือ โดยแต่ละปี หน่วยงานสาธารณสุขนครเกิ่นเทอได้จัดคณะแพทย์ไปตรวจรักษาโรคโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและแจกยาฟรีให้แก่ประชาชนที่มีฐานะยากจนในจังหวัด 2 แห่งดังกล่าว ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับประชาชนกัมพูชาเป็นอย่างมาก แพทย์หญิงเจืองถิมิงทู ประธานสหภาพแรงงานของสำนักงานสาธารณสุขนครเกิ่นเทอได้เผยว่า ตั้งแต่บัดนี้จนถึงปลายปี คณะแพทย์อาสานครเกิ่นเทอจะเดินทางไปตรวจรักษาโรคให้แก่ประชาชนในจังหวัด 2 แห่งดังกล่าว “การที่คณะแพทย์เวียดนามเดินทางไปตรวจรักษาโรคให้แก่ประชาชนกัมพูชาได้สร้างความซาบซึ้งใจให้แก่ชาวบ้าน โดยชาวบ้านได้เดินทางมารอรับการตรวจรักษาเป็นจำนวนมาก ซึ่งโครงการนี้ได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาสัมพันธไมตรีและความสามัคคีระหว่าง 2 ประชาชาติ”

การตรวจรักษาโรคโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและแจกยาฟรีแสดงให้เห็นถึงน้ำใจและปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมของคณะแพทย์จังหวัดต่างๆในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนกัมพูชาในท้องถิ่นที่เป็นเมืองคู่มิตร อีกทั้งมีส่วนร่วมกระชับความสัมพันธ์มิตรภาพและความสามัคคีระหว่างประชาชนและรัฐบาลทั้ง 2 ประเทศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด