น้ำใจไมตรีระหว่างทหารกับประชาชนในเขตชายแดน

(VOVWorld) – หมู่บ้านTrà Cổ จังหวัดQuảng Ninh เป็นจุดเหนือสุดของแนวชายแดนทางทะเลติดกับจีน ดังนั้น การปฏิบัติหน้าที่ของทหารชายแดนที่นี่จึงเต็มไปด้วยความยากลำบากมากกว่าที่อื่นเพราะต้องลาดตระเวนเพื่อพิทักษ์รักษาพรมแดนทั้งทางบกและทางทะเล แม้จะลำบากเพียงใดแต่ทหารชายแดนTrà Cổ ก็ไม่เคยโดดเดี่ยวเพราะมีประชาชน โดยเฉพาะ ชาวคริสต์ในคริสต์จักรTrà Cổ ร่วมแบ่งเบาภาระอยู่เสมอ


(VOVWorld) – หมู่บ้านTrà Cổ จังหวัดQuảng Ninh เป็นจุดเหนือสุดของแนวชายแดนทางทะเลติดกับจีน ดังนั้น การปฏิบัติหน้าที่ของทหารชายแดนที่นี่จึงเต็มไปด้วยความยากลำบากมากกว่าที่อื่นเพราะต้องลาดตระเวนเพื่อพิทักษ์รักษาพรมแดนทั้งทางบกและทางทะเล แม้จะลำบากเพียงใด แต่ทหารชายแดนTrà Cổ ก็ไม่เคยโดดเดี่ยวเพราะมีประชาชน โดยเฉพาะ ชาวคริสต์ในคริสต์จักรTrà Cổ ร่วมแบ่งเบาภาระอยู่เสมอ
น้ำใจไมตรีระหว่างทหารกับประชาชนในเขตชายแดน - ảnh 1
ชายหาดTrà Cổ (Photo:dulich )

ทุกๆเดือน พันโทVũ Quốc Huy ผู้ชี้นำทางการเมือง รองหัวหน้าหน่วยทหารชายแดนTrà Cổ ในนามหน่วยทหารชายแดนTrà Cổ ได้นำข้าวไปมอบให้แก่ครอบครัวของนายLê Văn Cám ปีนี้ พ่อเฒ่าLê Văn Cám มีอายุเกือบ๑๐๐ปีแล้ว และอยู่ร่วมกับลูกสาว ครอบครัวของตาCám มีฐานะยากจนจึงได้รับความช่วยเหลือจากทางการปกครองและเพื่อนบ้าน นาง Lê Thị Thơi ลูกสาวของนายLê Văn Cám ได้รับมอบข้าวพร้อมกล่าวด้วยความตื้นตันใจว่า“นับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี๒๐๑๒ ทุกเดือน ครอบครัวดิฉันได้รับมอบข้าว๒๐กิโลกรัมจากทหารชายแดนTrà Cổ ดิฉันขอขอบคุณบรรดาทหารที่ได้ให้ความช่วยเหลือครอบครัวดิฉัน ดิฉันเจ็บไข้ได้ป่วยตั้งแต่เล็กจึงไม่สามารถทำอะไรได้ ปัจจุบัน สวนก็ไม่มี ความช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐและข้าวจากทหารได้ช่วยทำให้ครอบครัวดิฉันมีชีวิตที่ดีขึ้น ”  เมื่อก่อนนี้  Trà Cổ เป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ มองไปทางไหนก็เห็นแต่ทราย ชีวิตความเป็นอยู่จึงประสบความยากลำบากเป็นอย่างยิ่งโดยประชาชนที่นี่รู้แต่การหาปลาในทะเลเพื่อเลี้ยงชีพเท่านั้น นายVũ Đình Phúc หัวหน้าคริสตจักรTrà Cổ กล่าวว่า นั่นเป็นเรื่องในอดีต เพราะปัจจุบัน คุณภาพชีวิตของประชาชนที่นี่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งส่วนหนึ่งมาจากความช่วยเหลือของทหารชายแดนTrà Cổ ที่ได้เปิดชั้นเรียนขจัดความไม่รู้หนังสือ ช่วยรักษาเขตจับปลา และให้ความดูแลเอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งทำให้ประชาชนมีความมั่นใจในการผลิต“ทหารชายแดนได้เปิดชั้นเรียนขจัดความไม่รู้หนังสือให้แก่ชาวคริสต์ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ชาวประมงที่จับปลาที่ปากแม่น้ำBắc Luânลงนามในสัญญาเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง ถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น ชาวคริสต์ก็จะแจ้งให้พวกเรารับทราบแล้วพวกเราจะรายงานต่อไปยังหน่วยทหารชายแดนเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างทันการณ์ ”

น้ำใจไมตรีระหว่างทหารกับประชาชนในเขตชายแดน - ảnh 2
ทหารชายแดนTrà Cổ (Photo:Cuuchienbinh)

สำหรับทหารที่ประจำการที่ป้อมปราการด่านหน้าของปิตุภูมิ ไม่ว่าในวันแดดจัดหรือฝนตกหนัก ทุกคืน ทหารชายแดนTrà Cổ จะต้องทำการลาดตระเวนซึ่งนอกจากพิทักษ์รักษาชายแดน บรรดาทหารยังต้องรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยต้องแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น เรือประมงของประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาจับปลาในเขตน่านน้ำเวียดนาม การพิพาทเขตจับปลาระหว่างชาวประมงต่างชาติกับชาวประมงเวียดนาม ตลอดจนการค้าของเถื่อนที่ปากแม่น้ำBắc Luân  หน่วยทหารชายแดนและคริสตจักรTrà Cổ ให้คำมั่นเข้าร่วมขบวนการพิทักษ์รักษาพรมแดน หลักพรมแดน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมในหมู่บ้านตำบลและแขวงด้วยตัวเองเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ขจัดความยากจน แก้ไขผลเสียหายจากภัยธรรมชาติ สร้างสรรค์คริสตจักรที่พัฒนาทั้งทางโลกและทางธรรม พันโทNguyễn Đình võ ผู้ชี้นำทางการเมือง หัวหน้าหน่วยทหารชายแดนTrà Cổ เผยว่า“ประชาชนที่นี่ประกอบอาชีพจับปลาริมฝั่งทะเล บริการท่องเที่ยว และเกษตรกรรม ในหลายปีที่ผ่านมา จากการส่งเสริมจุดแข็งดังกล่าว ชาวคริสต์ได้มีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม สร้างสรรค์คริสจักรที่ก้าวหน้า พัฒนาชีวิตที่ดีทั้งทางโลกและทางธรรมและเข้าร่วมการพิทักษ์รักษาชายแดน  การพัฒนาเศรษฐกิจวัฒนธรรม สังคมทำให้ชาวคริสต์มีความมั่นใจ ความปลื้มปิติยินดีและผูกพันกับพื้นที่”  กลับจากการจับปลาทุกครั้ง ชาวคริสตร์จะเข้าโบสถ์ฟังเทศน์ ในการให้เทศน์ หัวหน้าคริสต์จักรในนามทหารชายแดนจะกล่าวคำกำชับของทหารชายแดนเกี่ยวกับการรักษาความสามัคคี และมีความผูกพันกับหน่วยทหารชายแดน ความร่วมแรงร่วมใจของชาวคริสต์และประชาชนที่นี่ได้มีส่วนร่วมกับทหารชายแดนในการรักษาความมั่นคงในบริเวณชายแดน ปฏิบัติการลาดตระเวน บริหารควบคุมพรมแดน หลักพรมแดน เขตจับปลา และรักษาควมเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ ./. 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด