ผลงานการกระจายเสียงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตจริง

( VOV )- สถานีวิทยุเวียดนามมีผลงานการกระจายเสียง ๙ ผลงานที่ได้รับรางวัลผลงานสื่อสารมวลชนแห่งชาติที่เพิ่งประกาศเมื่อเร็วๆนี้ในโอกาสวันสื่อมวลชนปฏิวัติเวียดนาม ๒๑ มิถุนายน ซึ่งในครั้งนี้ สถานีวิทยุเวียดนามได้ส่งผลงาน ๒๕ ผลงานเข้าร่วมการประกวด โดยได้รับราลวัลชนิดเอ ๒ รางวัล  รางวัลชนิดบี ๒ รางวัล รางวัลชนิดซี ๒ รางวัลและรางวัลชมเชย ๓ รางวัล( VOV )- สถานีวิทยุเวียดนามมีผลงานการกระจายเสียง ๙ ผลงานที่ได้รับรางวัลผลงานสื่อสารมวลชนแห่งชาติที่เพิ่งประกาศเมื่อเร็วๆนี้ในโอกาสวันสื่อมวลชนปฏิวัติเวียดนาม ๒๑ มิถุนายน ซึ่งในครั้งนี้ สถานีวิทยุเวียดนามได้ส่งผลงาน ๒๕ ผลงานเข้าร่วมการประกวด โดยได้รับราลวัลชนิดเอ ๒ รางวัล  รางวัลชนิดบี ๒ รางวัล รางวัลชนิดซี ๒ รางวัลและรางวัลชมเชย ๓ รางวัล

ผลงานการกระจายเสียงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตจริง - ảnh 1
บรรดาผู้สื่อข่าวที่ได้รับรางวัลชนิดเอ ( VOV )

นายห่ามิงห์เหวอุปนายกสมาคมนักข่าวเวียดนามให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานการกระจายเสียงที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ว่า ได้สะท้อนสถานการณ์ของประเทศในทุกแง่มุมและทุกด้าน บางผลงานมีลักษณะแห่งการค้นพบและถ่ายทอดปัญหาระดับชาติและโลกอย่างมีชีวิตชีวา ลึกและคม นายเหวกล่าว “ นี่เป็นความสำเร็จของการประกวดในครั้งนี้ ผลงานหนังสือพิมพ์ที่ได้รับรางวัล โดยเฉพาะได้รับรางวัลสูงนั้นไม่เกาะติตหัวข้อที่หวือหวาเพื่อเรียกความสนใจของประชาชน หากเป็นผลงานที่วิเคราะห์เจาะลึกถึงต้นเหตุของปัญหา อีกทั้งได้รับการถ่ายทอดเป็นอย่างดีจึงตอบสนองความต้องการของประชาชน ขอยกตัวอย่างเช่น รายการกระจายเสียงเกี่ยวกับเหตุแผ่นดินไหวที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำแม่น้ำแจง ๒ หรือรายการกระจายเสียงเกี่ยวกับชัยชนะเดียนเบียนฟูกลางเวหาของสถานีวิทยุเวียดนาม ”

ผลงานการกระจายเสียงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตจริง - ảnh 2
นายกฯมอบรางวับแก่บรรดาผู้สื่อข่าวสถานนีวิทยุเวียดนามที่ได้รับรางวัล
ในผลงาน หัวเลี้ยวหัวต่อที่มหัศจรรย์ ( VOV )

ผลงาน หัวเลี้ยวหัวต่อที่มหัศจรรย์ที่ออกอากาศในรายการกระจายเสียงพิเศษที่มีชื่อว่า เพลงแห่งวีรกรรมฮานอย-เดียนเบียนฟูกลางเวหาเดือนธันวาคม ๑๙๗๒ ของเลเตวี๊ยต หมีห่า เหวียตงาและด่ามฮวาได้รับรางวัลชนิดเอประเภทรายการกระจายเสียง   รายการหัวเลี้ยวหัวต่อที่มหัศจรรย์ออกอากาศเป็นเวลา ๑ ชั่่วโมงเท่านั้นแต่สามารถถ่ายทอดให้ผู้ฟังได้เข้าใจส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศที่นำไปสู่การลงนามข้อตกลงปารีสปีค.ศ. ๑๙๗๒ และทหารอเมริกันทั้งหมดต้องถอนตัวออกจากภาคใต้ของประเทศอันเป็นการสร้างเงื่อนไขให้แก่ชัยชนะในฤดูใบไม้ผลิปีค.ศ. ๑๙๗๕  ทั้งนี้เป็นเรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์ที่ถูกเล่าด้วยภาษากระจายเสียงอย่างมีชีวิตชีวา ชัดและลึก  ส่วนผลงาน แผ่นดินไหวที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำแจง ๒ คือแรงสั่นสะเทือนในจิตใจของชาวบ้านของนายฝ่ามเติ้นตือ ฟานแทงห่า ดั่งวันนัมได้รับรางวัลชนิดเอเพราะเป็นสารคดีสืบสวนที่กล่าวถึงปัญหาที่ร้อนแรงในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบในทางลบต่อชีวิตของชาวบ้าน  และเมื่อได้ออกอากาศแล้วก็ได้รับความสนใจจากประชามติ  แต่สิ่งที่สำคัญคือ นั่นคือผลงานที่ผู้ประกอบอาชีพสื่อมวลชนทำเพื่อตอบแทนบุญคุณของชนเผ่า ณ ที่นั่น ผู้สื่อข่าวฟานแทงห่ากล่าว “ ในฐานะผู้สื่อข่าว เราไม่สามารถช่วยเหลือด้านทรัพยสินให้แก่ชาวบ้านได้ แต่เรามีหน้าที่เสนอปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อเรียกร้องให้รัฐ รัฐบาลและทางการบริหารทุกระดับมีนโยบายลงทุนให้แก่เขตชนกลุ่มน้อยมากขึ้น  ซึ่งถือเป็นการที่พวกเราตอบแทนบุญคุณชนกลุ่มน้อยในเขตที่มั่นปฏิวัติเดิม อำเภอบั๊กจ่ามี”

ผลงานการกระจายเสียงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตจริง - ảnh 3
นายกฯมอบรางวัลแก่บรรดาผู้สืื่อข่าวสถานีวิทยุเวียดนามในผลงาน
เรื่อง แผ่นดินไหวที่โรงไฟฟ้าพลังน่ำแจง-๒ ( VOV )

ปี ๒๐๑๒ ที่ผ่านมา มีอีกหัวข้อร้อนระอุที่ได้รับความสนใจจากประชามติทั้งเวียดนามและต่างประเทศคือปัญหาอธิปไตยของประเทศต่างๆในทะเลตะวันออกและในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก  สถานีวิทยุเวียดนามได้ออกอากาศบทความชุดหนึ่งเกี่ยวกับอันที่เรียกว่า เส้นประ ๙ เส้นที่จีนเขียนเองและเรียกร้องอย่างไร้เหตุผลผ่านบทวิเคราะห์ที่ชัด ลึกและคมที่พาดหัวว่า ทะเลตะวันออก คำเรียกร้องเกี่ยวกับเส้นประ ๙ เส้นอย่างไร้เหตุผล ของกลุ่มผู้เขียน เจิ่นกงจุก มิงห์เหียน เลฟุก ทูลานและเลบิ่งห์ ซึ่งได้รับรางวัลชนิดบีประเทศวิเคราะห์และวิจารณ์ทางกระจายเสียง นายเลบิ่งห์เผยว่า “ ปัญหาของพวกเราที่ทำบทวิเคราะห์ชุดนี้คือต้องหาทางเจาะข้อมูลของนักวิชาการชาวจีน อาศัยพื้นฐานทางนิตินัยคือ อนุสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเล ข้อมูลและสมมุติฐานของศ.และนักวิชาการประเทศต่างๆและชาวจีนด้วยเพื่อที่จะยืนยันได้ว่า เส้นประ ๙ เส้นไม่มีพื้นฐานทางนิตินัยและคำเรียกร้องเกี่ยวกับเส้นประ ๙ เส้นดังกล่าวของจีนไร้เหตุผล  พวกเราอยากสื่อสานส์ผ่านคำยืนยันของนักวิชาการเหล่านี้ว่า เวียดนามมีอธิปไตยและอำนาจทางกฎหมายเหนือหมู่เกาะหว่างซาหรือพาราเซลและเจื่องซาหรือสเปรสลี่ ”

ผลงานเรื่องราวเกี่ยวกับความพยายามของชนกลุ่มน้อยในการสร้างฐานะและการปรับตัวเข้ากับสังคมจากฐานะยากจนของกลุ่มผู้สื่อข่าวดั่งถิ่เหว ห่าถิ่ทูถ่าวและเหงวียนถิ่แทงเติมที่พาดหัวว่า เรื่องราวการปรับตัวของชนกลุ่มน้อยได้ดึงดูดผู้ฟังในอีกแง่มุม  คุณดั่งถิ่เหวเผยว่า  “ ชนกลุ่มน้อยมักถูกมองว่าเป็นกลุ่มคนที่ต้องการความช่วยเหลือ แต่พวกเราซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวของส่วนกระจายเสียงสำหรับชนกลุ่มน้อยได้จับประเด็นและเจาะลึกในประเด็นใหม่ๆคือ ชนกลุ่มน้อยที่คล่องตัวและเดินหน้าปรับตัวเข้ากับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและสร้างฐานะให้แก่ตนเอง  รายการของเราได้มีการปรับปรุงตามการกระจายเสียงสมัยใหม่ที่ทำในพื้นที่ เป็นการเล่าเรื่องระหว่างผู้สื่อข่าวกับตัวละครในพื้นที่ ”

ผลงานกระจายเสียงแต่ละผลงานเป็นเรื่องราวที่เป็นจริงและมีชีวิตชีวาเกี่ยวกับชีวิตด้านหนึ่ง ซึ่งเป็นวิธีที่ผู้สื่อข่าวของสถานีวิทยุเวียดนามกำลังทำในปัจจุบัน  ทั้งนี้ทำให้ผลงานของพวกเขาได้รับรางวัลผลงานสื่อสารมวลชนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ./.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด