พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเชื่อมโยงระบบอินเตอร์เน็ตในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0

(VOVWORLD) - เวียดนามกำลังจัดทำยุทธศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม และวิสัยทัศน์ถึงปี 2035 ในแผนการปรับตัวเข้ากับการปฏิวัติอุตสาหกรรม4.0 ซึ่งหนึ่งในปัญหาหลักคือต้องมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในทุกแขนงอาชีพและเศรษฐกิจสังคม และการประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตในทุกด้าน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเชื่อมโยงอินเตอร์เน็ตที่สนับสนุนการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 คือเนื้อหาที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเชื่อมโยงระบบอินเตอร์เน็ตในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 - ảnh 1

 

Internet of things-IoT หรือ “อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง” เพิ่งเริ่มขึ้นเมื่อไม่นานนี้ในสภาวการณ์ที่มีการใช้เทคโนโลยีในทุกด้านของโลก โดย IoT คือโครงข่าย Internetworking ที่อุปกรณ์และสิ่งต่างๆได้เชื่อมต่อกันในโลกอินเตอร์เน็ต ทำให้มนุษย์สามารถควบคุมการใช้งานและสั่งการอุปกรณ์ต่างๆผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอันจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพิ่มผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจในขณะที่สามารถลดการพึ่งพามนุษย์หรือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆคือเทคโนโลยี IoT จะช่วยเพิ่มการดำเนินงานโดยอัตโนมัติในทุกด้านของเศรษฐกิจ-สังคม นาย ฟานแทงเซิน ผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีของ FPT IS เผยว่า “เป้าหมายของ “อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง” คือสร้างการเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพให้มากที่สุดในกระบวนการผลิตโดยอัตโนมัติก่อนที่จะสร้างคุณค่าในการใช้งานให้แก่มนุษย์ เป็นช่องทางใหม่เพื่อให้มนุษย์สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้การช่วยเหลือและสนับสนุนกันอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลากับการพบปะปรึกษาหารือเพื่อตัดสินใจเมื่อเกิดเหตุการณ์ระดับโลก”

จากผลกระทบของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 และการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอล การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเชื่อมโยง “อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง” ในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 จึงเป็นความต้องการที่เร่งด่วนของเวียดนามซึ่งเพื่อผลักดันการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลและสร้างสรรค์สังคมอัจฉริยะ เวียดนามตั้งเป้าให้ถึงปี 2020 จะสามารถมีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเชื่อมโยงอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่งเป็นอย่างดีในขั้นพื้นฐาน รัฐบาลเวียดนามากำลังวางยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เปลี่ยนแปลงใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ วิสัยทัศน์จนถึงปี 2035 ในแผนการปรับตัวเข้ากับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ให้แก่เวียดนาม ในการสัมมนาเมื่อเร็วๆนี้ ณ นครโฮจิมินห์ นาย จูหงอกแอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเวียดนามได้ย้ำว่า “โลกกำลังอยู่ในแนวโน้มแห่งการผลักดันความร่วมมือ เชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างประเทศอาศัยผลงานและการพัฒนาของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เปลี่ยนแปลงใหม่และมีความคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะเทคโนโลยีสำคัญของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 กำลังทำให้ชีวิตสังคมเปลี่ยนแปลงอย่างเข้มแข็ง สำหรับเวียดนาม การเข้าถึงวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ การกำหนดโอกาสและความท้าทายในสภาวการณ์การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 คือเส้นทางที่รวดเร็ดและมีประสิทธิภาพเพื่อเลือกแนวทาง และมาตรการแห่งชาติที่สร้างการพัฒนาที่เป็นก้าวกระโดด ลดช่องว่างในระดับการพัฒนากับประเทศต่างๆ”

ความได้เปรียบของเวียดนามในยุค IoT คือแหล่งบุคลากรรุ่นใหม่และก้าวกระโดดในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบัน เวียดนามกำลังเร่งปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อปฏิบัติยุทธศาสตร์ของเวียดนามให้กลายเป็นความจริง คือจนถึงปี 2020 มีโครงสร้างด้าน IoT ที่มีความสมบูรณ์เพื่อใช้โอกาสจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 โดยหนึ่งในนโยบายนั้นคือส่งเสริมให้สถานประกอบการเวียดนามพัฒนาพื้นฐานอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง มิใช่เป็นเพียงการซื้อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่เท่านั้น สถานประกอบการเวียดนามกำลังเข้าถึงโอกาสเชื่อมโยงกับโลก ดังนั้นต้องมีแผนการ ยุทธศาสตร์ลงทุนผลิตผลิตภัณฑ์ IoT ตามจุดแข็งของตนเพื่อให้ในเวลาที่จะถึง แทนที่จะเป็นฐานรับจ้างผลิตซอฟแวร์ให้แก่ประเทศต่างๆทั่วโลก เวียดนามจะสามารถสร้างคุณค่าภายในที่สำคัญในการคิดค้นและพัฒนาซอฟต์แวร์ได้เอง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด